Результати курсу "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Результати
 


На цьому тренінгу Ви розробите дистанційний курс засобами Вікі-КДПУ та Moodle-КДПУ. Ви можете обрати будь-який із навчальних курсів, що викладаєте і перевести його у формат дистанційного (мінімальна кількість годин — 54). Ви маєте розробити електронні версії навчально-методичних матеріалів курсу: робочу програму курсу (модель електронного курсу), конспекти лекцій, методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять, завдання самостійної роботи, тестові завдання до тестів, медіа-ресурси, перелік посилань до зовнішніх Інтернет-ресурсів тощо. Продумати форми для проведення анкетування та опитування.

Дистанційний навчальний курс має включити у себе матеріал, достатній для оволодіння студентом повним обсягом знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою з дисципліни. Обсяг навчально-методичного матеріалу визначається кількістю годин, відведених на цю дисципліну навчальним планом. Мова підготовки матеріалів – українська. Відповідальність за грамотність несе автор. Ви розроблятимете дистанційні курси поступово під час усіх десяти модулів тренінгу.

Приклад оформлення дистанційних курсів

Навчальний курс "Сучасні інформаційні технології" 2014-2015 н.р. автор Копотій Вікторія Володимирівна

Навчальний курс "Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті" автор Шлянчак Світлана Олександрівна

Навчальний курс "Комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті" автор Шлянчак Світлана ОлександрівнаГрупа 1 (з 12-23 січня 2015 року)

 1. Навчальний курс " МСіАБАР" автор Квас Валентина Миколаївна
 2. Навчальний курс "Релігієзнавство" автор Користувач:Харченко Сергій Петрович
 3. Навчальний курс "Кримінальне право (загальна частина)" автор Мілова Тетяна Миколаївна
 4. Навчальний курс із СУЛМ Словотвір.Морфеміка автор Кричун Людмила Петрівна
 5. Навчальний курс "Загальна етнографія" автор Марченко Олег Миколайович
 6. Навчальний курс "Юридична психологія" автор Васецька Тетяна Миколаївна
 7. Навчальний курс "Історія України (з найдавніших часів до середини XIII ст.)" автор Козир Ірина Анатоліївна
 8. Навчальний курс з Методики навчання української літератури автор Ратушняк Олександр Михайлович
 9. Навчальний курс "Історична граматика української мови" автор Крижанівська Ольга Іванівна
 10. Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)" автор Ярова Лариса Олегівна
 11. Навчальний курс "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)" автор Лівицька Інна Адамівна
 12. Навчальний курс "Інтелектуальні інформаційні системи" автор Присяжнюк Олена Віталіївна
 13. Навчальний курс "Органічна хімія" автор Клоц Євген Олександрович
 14. Навчальний курс "Актуальні проблеми викладання української мови" автор Горська Олена Олександрівна
 15. Навчальний курс "Практична граматика англійської мови" автор Савенко Тетяна Вікторівна


Група 2 (з 12-23 січня 2015 року)

 1. Шкільний курс математики автор Вдовенко Вікторія Віталіївна
 2. Художні основи створення та композиція костюму, 5 курс (КМО), ФМФ автор Гур'янова Оксана Віталіївна
 3. ПРАКТИКУМ з обслуговуючої праці, 5 курс (КМО), ФМФ автор Гур'янова Оксана Віталіївна
 4. Дистанційний курс ПЕДАГОГІЧНИЙ МАЛЮНОК мист.ф. автор Стрітьєвич Тетяна Миколаївна
 5. Навчальний курс "Художня гімнастика",ФФВ, 3 курс автор Шевченко Ольга Володимирівна
 6. Навчальна дисципліна "Загальне землезнавство", ПГФ, І курс, стаціонар автор Мовчан Сергій Васильович
 7. Theory of English Phonetics, Year 3, Spring Semester автор Паращук Валентина Юліївна
 8. Навчальний курс "Загальна фізика. Механіка", ФІ автор Царeнко Олег Миколайович
 9. Навчальний курс "Фізика напівпровідників", ФІ автор Царeнко Олег Миколайович
 10. Навчальний курс: "Методологія науково-педагогічних досліджень", ФПП, магістратура УНЗ автор Кушнір Василь Андрійович
 11. Історична географія України ФІП, І курс автор Вівсяна Інна Анатоліївна
 12. Історія української музики.ММХК автор Горбенко Олена Борисівна
 13. Філософія автор Русул Олег Васильович
 14. Дистанційний курс "Плавання з методикою викладання", ФФВ, спеціальність: Спорт автор Бабаліч Вікторія Анатоліївна
 15. Основи психодіагностики. Спеціальність "Початкова освіта".ФПП автор Горська Галина Олександрівна
 16. Дистанційний курс '''Історія фізичної культури''' автор Маркова Олена Віталіївна