Користувач:Смірнова Ліна Леонідівна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

SP A2465.jpg

Про себе

к. пед. н., доцент кафедри лінгводидактики та іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Навчальні курси

Іноземна мова (англійська)

Дистанційні курси

Навчальний курс "Іноземна мова для студентів фізико-математичного факультету"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (6 квітня -12 травня 2015 року)

Публікації, сайти та блоги

1.Смірнова Л. Л. Використання пісенної творчості в навчанні іноземної мови на немовних факультетах. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 96 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 241 – 245. (0,5 д.а.)

2. Смірнова Л. Л. Особливості організації процесу професійної підготовки вчителя іноземної мови у вищій школі в Польщі: соціокультурний аспект. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : зб. статей : – Вип. 30. – Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – С. 7–14. (0,5 д.а.)

3. Смірнова Л. Л. Методичні аспекти формування соціокультурної компетентності майбутнього учителя іноземної мови. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. – Вип. 104 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 410 – 416. (0,6 д.а.)

4. «Навчально-методичні матеріали з англійської мови за фаховим спрямуванням для студентів І-ІІ курсів фізико-математичного факультету» (денна форма навчання). – Кіровоград, 2012. – С. 80. Укладач: Смірнова Л.Л.

5. Навчально-методичні матеріали з англійської мови за фаховим спрямуванням для студентів І-ІІ курсу природничо-географічного факультету (денної форми навчання за спеціальністю «Хімія» та «Біологія»). – Кіровоград, 2012. – С. 107. (4,5 д.а.)

Інтереси

сучасні методики викладання іноземної мови на немовних факультетах