Створення графічних зображень у Word 2007

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Створення графічних зображень у Word 2007.

Word 2007 має вбудований векторний графічний редактор, що дає змогу створювати в текстовому документі нескладні векторні зображення. Графічні примітиви, які можна використовувати у Word 2007, поділяються на кілька груп: лінії, прямокутники, основні фігури, фігурні стрілки, блок-схема, виноски, зірки та стрічки (рис. 7.25).

Список відповідних інструментів можна відкрити вибором кнопки Фігури 1,38.jpg групи Зображення на вкладці Вставлення. У Power Point 2007 використовується кілька видів ліній – пряма лінія, сполучна лінія, крива, полілінія і мальована крива.

Для малювання прямих ліній використовують інструменти – Пряма 1,39.jpg , Стрілка 1,40.jpg , Двостороння стрілка 1,41.jpg . Створення цих об’єктів відбувається аналогічно малюванню прямої лінії у графічному редакторі Paint.

Інструмент Крива 1,42.jpg дає змогу намалювати криву за її вузлами.

Інструмент Полілінія 1,43.jpg використовується для створення ламаних ліній і кривих. У процесі малювання цих ліній визначаються їх вузли, які в подальшому можна використати для редагування цих ліній.

Алгоритм створення ламаної або довільної кривої:

 • Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку Фігури.

 • Вибрати інструмент Полілінія або Крива.

 • Вибрати на аркуші початкову точку лінії.

 • Вибрати по черзі вершини ламаної або вузли кривої.

 • Двічі клацнути в кінцевій точці лінії.

Для створення замкненої ламаної або кривої потрібно її кінцеву точку вибрати біля початкової точки цієї лінії. Програма автоматично з’єднає ці точки, замкнувши лінію.

Інструмент Мальована крива 1,44.jpg використовується для створення довільної кривої, імітуючи малювання ліній олівцем від руки. Мальова на крива створюється таким самим способом, як і лінія в графічному редакторі Paint за допомогою Олівця.

Інструменти з груп Основні фігури, Фігурні стрілки, Блок схема тощо використовуються для створення примітивів, які мають задану геометричну форму. Наприклад, ромб, трикутник, подвійна стрілка, усміхнене обличчя, дуга, місяць тощо. Малювання цих фігур виконується за таким алгоритмом:

 • Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку Фігури

 • Вибрати у наведеному переліку потрібну фігуру.

 • Перевести вказівник у робочу область документа.

 • Зафіксувати початкову точку малювання фігури натисканням лівої кнопки миші.

 • Перемістити вказівник у кінцеву точку малювання фігури, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші.

 • Відпустити ліву кнопку миші.

Особливості малювання фігур:

 • якщо при малюванні овалу або прямокутника утримувати натиснутою клавішу Shift, то створюватимуться фігури правильної форми – круг або квадрат;

 • утримання клавіші Shift при побудові ліній і стрілок обмежує кути нахилу величинами, кратними 15°;

 • малювання фігур при натиснутій клавіші Ctrl здійснюється від центра фігури, що малюється;

 • якщо потрібно послідовно намалювати кілька об’єктів одного виду, то відповідний інструмент слід вибрати правою кнопкою і зафіксувати режим малювання. Додавши всі потрібні об’єкти, натиснути клавішу ESC.

Щоб полегшити малювання дрібних деталей зображення, бажано збільшити масштаб відображення документа.

При створенні графічного зображення зручно користуватися сіткою, яка дає змогу регулювати розміри графічних об’єктів, спрощує малювання прямих ліній і вирівнювання об’єктів. Для відображення сітки потрібно на вкладці Вигляд у групі Відобразити або приховати встановити позначку прапорця Сітка (рис. 7.27).

1,45.jpg

Рис. 7.27. Встановлення відображення сітки

Крок сітки можна змінити у діалоговому вікні Сітка і Напрямні яке відкривається через Контекстне меню.

Лінії сітки відображаються на екрані тільки в Звичайному режимі перегляді презентацій і не друкуються при виведенні документа на друк. Для того щоб приховати сітку, потрібно зняти позначку відповідного прапорця.

Сполучна лінія – це лінія, яка з’єднує дві фігури на зображенні. Приєднуються кінці сполучної лінії тільки до тих місць фігур, які позначені маркерами з’єднання (маленькі блакитні квадрати, що розташовані на контурі фігури).

Приєднані кінці сполучної лінії позначаються червоним кругом, а неприєднані – зеленим. Під час змінення розташування з’єднаних фігур, ці лінії залишаються приєднаними до фігур і переміщуються разом із ними. Створювати сполучні лінії можна тільки для фігур, які розміщені на полотні.

Різні види сполучних ліній – з уступом зі стрілками і без стрілок, заокруглена без стрілок і зі стрілками – створюються за допомогою шести відповідних інструментів за таким алгоритмом:

 • Вибрати на вкладці Вставлення в групі Зображення кнопку Фігури.

 • Вибрати один з інструментів створення сполучних ліній.

 • Вибрати вказівником точку на першій фігурі, в якій потрібно приєднати сполучну лінію.

 • Вибрати точку з’єднання на іншій фігурі.