Старухін Текст

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Правила набору тексту (№2.1)

Загальні правила

 • Між словами ставиться лише один пропуск.
 • Розділовий знак не відривають від слова, після розділового знаку ставиться пропуск.
 • Не потрібно примусово переходити на новий рядок редактор це зробить автоматично.
 • Слова не ділять на склади і не переносять.
 • Використовуючи () або “” не ставити пропуск до і після тексту.
 • До і після тире ставиться пропуск.
 • До і після дефісу не ставиться пропуск.
 • Не ставити пропуски між літерами, щоб зробити слово більш розтягнутим.
 • Не робити абзаци та відступи тексту пропусками.
 • Для переходу на перший рядок нового абзацу натиснути клавішу ‘Enter’.
 • Не нумерувати списки вручну.
 • Уникати занадто складних слів, або фраз.
 • Уникати використання складних або незрозумілих термінів.
 • Для кращого сприйняття тексту, потрібно звертати увагу на розміри заголовків та підзаголовків
 • Для оформлення основної частини тексту використовують шрифти розміром від 10 до 14 пт.
 • Не залишати одне слово на початку рядка
 • Не залишати порожніх рядків без причини
 • Використовувати тільки один стиль для заголовку для кожного розділу
 • Не використовувати скорочення та незрозумілі абревіатури, які не зрозуміло всім користувачам
 • Використовувати список з точками, аби нумерацією для організації інформації

Позначення часу

Час має позначатися через “:”, або доповнюватися словами 'година' та 'хвилин(а/и)'

 • Правильно — 20:28 (20 година 28 хвилин),
 • Неправильно - 19.30

Правила набору тексту (№2.2)

Короткий конспект з правил набору (№2.3)

Видавничі системи (№2.4)

Вивчення представлення текстової інформації