Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Паливода Тетяна Вікторівна (2018 рік)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошукНазва навчальної теми

Подорож у часі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет – математика. Дотичні предмети: природознавство, трудове навчання, українська мова, читання, історія, інформатика.

Вік учнів, клас

4 клас (9-10 років)

Стислий опис проекту

У процесі розробки проекту учні розглядають величину вимірювання - час, інструменти обліку часу (секундомір, види годинників, календарі) та історію їх створення, проводять дослідження на визначення часу за сонячною тінню, точність різних календарів, різницю в часі у світі, також розв’язують та складають задачі на обчислення тривалості подій .

Блог проекту

Плани

План вивчення теми

План впровадження проекту

Слайд1.JPG

Документ для фасилітації

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

ЗХД проекту.jpg

Оцінка за проект визначається декількома чинниками: протягом проекту оцінюються знання учнів за допомогою мережевого опитувальника ,також використовуються такі методи як оцінювання іншими учасниками групи, оцінювання вчителем та самооцінювання за допомогою таблиці З-Х-Д, яку учні складали на початку проекту. Також використовується форма для оцінки самоспрямування учнів. Після захисту та обговорення робіт учнів, за допомогою форми оцінювання власної роботи учні отримують свої бали за презентації. Всі оцінки заносяться до електронного журналу та вираховується середній бал кожного учня.

Діяльність учнів та вчителя

Етап 1. На підготовчому етапі учитель демонструє власну презентаціюта буклет. Створюється проблемна ситуація. Учням пропонується ключове, тематичні і змістові запитання. Обговорюється план проекту, в ході обговореня в групах вносяться корективи . Шляхом використання таблиць «ЗХД» та опитування визначаються наявні знання, уміння, навички учнів, їх навчальні потреби. Учні об’єднуються в групи, які будуть проводити спостереження і дослідження, аналізувати і презентувати результати роботи. Етап 2. Збір інформації з усіх доступних джерел (бібліотека, науково-популярні видання, Internet).Опрацювання інструкцій по роботі з мультимедійною дошкою, комп’ютером. Етап 3. Проведення досліджень. Результати фіксуються. Етап 4. На основі зібраної інформації учні аналізують отримані дані, роблять відповідні висновки. Учні починають готувати презентацію за результатами отриманої інформації. Взаємодопомога та взаємоконтроль учнів. Етап 5. Учні демонструють отримані результати у вигляді свята(розігрування фрагменту казки Євгена Шварца «Казка про втрачений час»; демонстрування презентацій істориків та аналітиків та винахідників і результатів досліджень; демонстрування виробів). Шляхом використання форми «ЗХД» здійснюється повторне оцінювання рівня знань та умінь учнів. Використовуючи форми оцінювання підсумкової презентації за проектом, перевіряючи правильність тлумачення отриманих даних, вчитель проводить оцінювання результатів роботи.

Метод проектів час.jpg Метод проектів2.jpg

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Паливода Тетяна

Фах, навчальний предмет

Тренінг за програмою "Навчання для майбутнього"

Навчальний заклад

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Місто\село, район, область

Кропивницький

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 4 по 8 червня 2018 року

Місце проведення тренінгу

м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

доц. Вдовенко В.В.

доц. Гелевера О.Ф.

Андронатій Павло Іванович - викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій.