Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Митошоп Наталія Юріївна (2018 рік)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошукНазва навчальної теми

«ВАЖЛИВІСТЬ ОХОРОНИ ГРУНТІВ»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний: Природознавство;

Дотичні: Літературне читання, інформатика.

Вік учнів, клас

3 клас (8-9 років)

Стислий опис проекту

Проект для 3 класу. Тема з програми: "Чому ґрунти потребують охорони?".

Основні види діяльності учнів: дослідницько - пошукова, пошук художньої та наукової літератури до заданої теми проекту, створити презентацію до власного проекту, розвивати вміння учнів працювати в групах.

У процесі розробки проекту учні розглядають, що таке ґрунт, як діяльність людини та природних чинників впливають на ґрунт,проводять дослідження з ґрунтом та екскурсію рідного краю. Створюють групу екологів для охорони ґрунтів, проведення екологічної вікторини, а також розвивають спостереження, розуміння зв'язку природи з життям людини.

Плани

[| План вивчення теми]

[| План впровадження]

Карта проекту..png


                                Документ для фасилітації

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Таблиця З-Х-Д.png

Оцінювання проекту буде відбуватися в 3 етапиі враховувати самооцінювання учня та оцінку вчителя та буде занесена до журналу оцінювання проекту:

1 етап - створення власного проекту. Оцінювання матиме такі компоненти: цікаво підбрана тема та якісна презентація учня, загальна кількість слайдів, та використання різних можливостей PowerPoint (переміщення по слайдам, звук, графіка).

2 етап - діяльність групи екологів. Оцінювання матиме такі компоненти: ведення щоленника досліджень та чіткість пердставлення дослідження, обгрунтованість висновків.

3 етап - екологічна вікторина. Оцінювання матиме такі компоненти: активність участі у вікторині та конкурсі на кращий малюнок, правильність відповідей.

Під час проекту учні будуть вести щоденники спостережень, братимуть участь у конкурсі малюнків, створюватимуть групу екологів. Де учитель буде оцінювати кожен вид діяльності учня відповідно до системи оцінювання.

Вчитель використовуватиме такі методи як оцінювання іншими учасниками групи, оцінювання вчителем та самооцінювання за допомогою таблиці З-Х-Д, яку учні будуть складати самостійно. Також однією з форм оцінювання учнів вчитель використовуватиме самоспрямування учнів

Протягом проекту оцінюються знання учнів за допомогою мережевого опитувальника, а також учні здійснюють самооцінювання під час завершення роботи над проектом.

Всі оцінки вчитель виставляє в електронному журналі електронному журналі, таким чином вираховує середній бал учня.

Діяльність учнів та вчителя

Метод проектів.png
Метод проектів 2.png

Підготовчий етап - учитель демонструє власну презентаціюта буклет про методи проектів. У вступній частині вчитель заохочує та мотивує до спільної діяльності. Він створює проблемну ситуацію про надмірне засмічення довкілля, та наштовхує учнів на можливі варіанти вирішення даної проблеми. Учням пропонується ключове, тематичні і змістові запитання до даного проекту, який вони обговорюють в групах та вносять певні зміни до реалізації проекту. Шляхом використання таблиць «ЗХД» визначаються наявні знання, уміння, навички учнів, їх навчальні потреби. Учні об’єднуються в групи, які будуть проводити спостереження і дослідження, аналізувати і презентувати результати роботи. На цьому етапі відбувається обговорення цілей, головних питань проекту. У результаті обговорення чітко формулюємо цілі проекту та пропонуємо відповісти на запитання вхідного опитування (результати опитування допоможуть вчителю у плануванні своїх дій). 3. Вчитель допомагає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.

Дослідницько-пошуковий Вчитель проводить для учнів екскурсію, в ході якої вчитель створює 4 групи зі своїми завданнями та обов*язками: 1-ша група — метеорологи, 2-га група — дослідники рослин, 3-тя група — дослідники тварин, 4-та група — народознавці. Під час даного етапу відбувається збір необхідної інформації (бібліотека, періодичні видання, Internet). Працюючи над презентацією вчитель повідомлює учням інструктаж з ТБ під час роботи з комп*ютером. Проводячи практичне дослідження вчитель створює 2 групи: 1 група «Хіміки» – досліджують склад грунту (наявність води, піску, глини та інше) та 2 група «Дослідники» – досліджують чи є наявними у грунті мінеральні речовини та повітря. Кожна групи займається своєю діяльність, а потім з кожної групи один учень співпрацює з учнем іншої групи. Вони обговорюють та демонструють досліди в парах. Кожна група веде щоденники спострежень, в яких фіксуються зміни та роблять висновки. На основі зібраної інформації учні аналізують отримані дані, роблять відповідні висновки. Учні починають готувати презентації за результатами отриманої інформації. Взаємодопомога та взаємоконтроль учнів. На цьому ж етапі вчитель проводить екологічну вікторину, яка спрямована викликати в учнів піклуватись про нашу землю.

Підсумковий - на цьому етапі учні демонструють отримані знання під час проходження мережевого опитувальника та працюючи з інтерактивними технологіями. Шляхом використання форми «ЗХД» здійснюється повторне оцінювання рівня знань та умінь учнів. Використовуючи різні форми оцінювання проекту, вчитель перевіряє якість засвоєння знань за допомогою , самоспрямування учнів, мережевого опитувальникаі вносить отримані результати до журналу оцінювання проекту. Учні здійснюють самооцінювання під час завершення роботи над проектом.


список використаних джерел

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Митошоп

Фах, навчальний предмет

Практика "INTEL"

Навчальний заклад

ЦДПУ ім. В. Винниченка

Місто\село, район, область

м. Кропивницький

Контактні дані

Електронна пошта - [email protected]

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 4 по 8 червня 2018 року

Місце проведення тренінгу

м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

Андронатій П.І., Вдовенко В.В.