Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Кудряков Андрій Віталійович (2018 рік)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва навчальної теми

Світ відпочинку


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет:

  • Географія

Другорядні навчальні предмети:

  • Біологія
  • Психологія
  • Художня культура
  • Історія


Вік учнів, клас

10 клас, 16-17 років


Стислий опис проекту

Проект “Світ відпочинку” розрахований на учнів 10 класу, в рамках теми “Світове господарство. Міжнародний туризм” Під час роботи над проектом учні самостійно створюють продукт (презентацію), що б репрезентував їх напрацювання по даній темі. Підготовка до роботи відбувається колективно. Після чого учні індивідуально проводять збір інформації та обмінюються нею для подальшого опрацювання.


Навчальні цілі:

• Поглинути аналітичні здібності учнів – порівняти та протиставити основні туристичні показники головних туристичних регіонів світу.

• Поглинути оціночні здібності учнів – винести гіпотезу залежності щодо розвитку туристичної галузі та соціально-економічного розвитку території.

• Розвиток творчих навичок – спроектувати, на базі компонування накопиченого матеріалу, продукт щоб доступно доніс учнівські напрацювання широкому загалу (презентація, плакат, блог, пісня і т. д.).


Ключове запитання: Чи добре живуть люди в країнах з розвиненою туристичною сферою господарства?


План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Карта проекту

Список джерел

Опис методу проектів

Оцінювання

Для визначення навчальних потреб учнів на початку проекту та керування процесу роботи над проектом застосовується метод «Асоціативного куща» та таблиць ЗХД, що дозволяє дізнатися рівень знань і розуміння теми учнями. Прогрес навчання відслідковуватиметься завдяки: анкетуванню та консультуванню. Завершальне оцінювання дослідницьких робіт проводитиметься колективно за накопичувальною системою відповідно до «Форми оцінювання робіт учнів» (відповідно до повноти виконання робіт). Для учнів, що виконують допоміжні ролі передбачена «Форма оцінювання роботи учнів з допоміжними ролями» в тому ж документі.

На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом
Записи / нотатки вчителя Форми для надання зворотного зв’язку Форма оцінювання публікації, презентації (продукту)
Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався) Анкета (щоденник рефлексії)
Форма для самооцінки

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проведення проекту учням демонструється презентація про наслідки розвитку туристичної галузі та його розвиток в деяких країнах.

На підготовчому етапі проводиться виділення основного питання та висування гіпотези дослідження.


Після чого обираються ролі (основні та допоміжні):

•Власне дослідники (основні)

•Архіватор (до і по завершенню роботи збирає напрацювання учнів та опрацьовує їх для зручного використання)

•Секретар і соціолог (допомагають зібрати та оформити дані для таблиць ЗХД, опрацьовують результати, складають анкетні питання для контролю роботи над проектом, та бланків для порівняння результатів)

•Турагент (складає прейскурант цін на поїздки за кордон до різних країн)

•Агент ФБР (займається пошуком додаткових джерел інформації для всіх учасників проекту, після чого формує відповідний архів)

Вчитель разом з секретарем (фіксує необхідну інформацію для майбутньої таблиці) за допомогою методу «Асоціативний кущ» виявляє навчальні потреби, визначає питання таблиці ЗХД.


Далі проводиться «Мозковий штурм» метою і результатом якого є:

•Розкриття мети проекту

•Складання плану проекту

•Складання плану аналізу країн

•Обговорення та виділення джерел інформації

•Варіанти подання результатів

•Підбір методик для роботи

•Складання бланків для порівняння результатів, форм самооцінювання (секретар і соціолог разом з учителем складають після «штурму»)

•Учні розподіляють між собою країни які вони хотіли б розглянути

•Для турагенту складається список країн для роботи

Ці дані фіксують (та беруть безпосередню участь в «штурмі») секретар і соціолог, після проведення підготовчого етапу вони весь зібраний матеріал обробляють та оформляють в зручному вигляді. Потім розповсюджують між учасниками проекту.

План аналізу країни має допомогти учням зібрати однорідну інформацію (ВВП за певний час, валюта для оцінки...)

Перед початком роботи над проектом роздаються таблиці ЗХД, за їх результатами вчитель консультує та мотивує учнів, за потреби. Проводиться ознайомлення з формою оцінювання учнівських робіт.

Для роботи учні можуть використовувати всі можливі джерела інформації (інтернет, енциклопедії, періодика, статистичні матеріали, періодика, реклама і т.д.). При вивченні теми і виконанні проекту учні використовуватимуть в першу чергу – Інтернет (для зібрання фактажного матеріалу, для ознайомлення із зразками подібних за оформленням робіт.


Впродовж роботи над проектом учні (дослідники) згідно «плану аналізу країн»:

•Збирають матеріали для роботи

•Вивчають теорії, пов'язаної з обраною темою

•Аналізують і узагальнюють зібрану інформацію (таблиці, графіки, БД і т.д.)

•Роблять власні висновки

•Учні створюють презентації з графіками і діаграмами на основі своїх зібраних даних. Учні навчаються переконливо демонструвати відомості про туристичну сферу виробництва, добираючи відповідні типи за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних.

За необхідності учні можуть скоординувати свої дії згідно карти проекту.


Завдання для учнів з допоміжними ролями:

Архіватор – всі матеріали, що зібрані та створені на підготовчому етапі, використовує для створення «Архіву проекту»

Секретар і соціолог – оформлюють дані заповнених таблиць ЗХД, складають анкетні питання, разом з учителем проводять анкетування та оцінюють результати, теж виконують з бланками для порівняння результатів.

Турагент – складає прейскурант цін на поїздки за кордон до різних країн.

Агент ФБР – займається пошуком додаткових джерел інформації для всіх учасників проекту, розповсюджує через блог ці джерела та складає інформаційний архів.

Учитель проводить консультації для учнів для корегування їх роботи (паралельно з самооцінюванням учнів).

На середині відведеного терміну проводиться анкетування (анкети розробляються секретарем і соціологом) головною метою якого є розгляд загальної картини проведення проекту а саме того як учні справляються із поставленими завданнями.

Зворотній зв’язок відбувається через вчительський блог, а саме через вкладку-документ "Запитання-відповідь".


Наприкінці роботи над проектом

Проводиться демонстрація проектів (презентацій), що оцінюються вчителем разом з учнями, за вибраними параметрами (Форма оцінювання учнівських робіт).

Проводиться метод «Відкритого обговорення» обговорюється зміст робіт (презентацій), з’ясування причинно-наслідкових зв’язів залежності економіка країн від сфери туризму.

Після цього учні з допоміжними ролями проводять власні виступи де презентують напрацювання учасників проекту та власні. Що також колективно оцінюється.

Всі оцінки фіксуються в електронному журналі проекту.


Учнівська стаття. Кудряков А. В.

Учнівська презентація (ПДФ)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кудряков Андрій Віталійович

Фах, навчальний предмет

Географія та краєзнавчто-туристична робота

Навчальний заклад

ЦДПУ ім. В. Винниченка

Місто\село, район, область

м. Кропивницький

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 4 по 9 червня 2018 року

Місце проведення тренінгу

м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

Андронатій Павло Іванович

доц. Гелевера О.Ф.