Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Демченко Вікторія Вікторівна (2018 рік)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошукНазва навчальної теми

Населення світу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний: географія

Другорядні: історія, країнознавство

Вік учнів, клас

10 клас

15-16 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Цей проект дозволяє учням розібратись з питанням населення світу, проблематикою, рівнем урбанізації, демографічними процесами та демографічною політикою, міграційними процесами та мовними групами у світі.

Учні об'єднуються у 5 груп:

1 група: збирає матеріал та дає загальну оцінку населенню світу на сьогодеішеій день(кількість та розподіл по території Землі); 2 група: аналізує та прогнозує проблематику в кількості населення та рівня життя; 3 група: дає оцінку рівня урбанізації в світі, визначає країни-лідери; 4 група: вивчає питання демографічних процесів, демографічної політики( визначає рівень народжуваності та смертності); 5 група: займається вивченням міграційних процесів в світі, та прогнозує подальші наслідки притоку мігрантів до найрозвинутіших країн світу;

План вивчення теми

План вивчення теми

Карта проекту

План впровадження проекту

Заліковий список складових портфоліо

Брошура

список використаної літератури

Оцінювання

Крім перевірки засвоєння учнями нових знань, обов'язкове проведенняоцінювання самоспрямування у навчанні

Перед початком роботи над проектом необхідно провести попереднє оцінювання навчальних потреб учнів. Поточне оцінювання знань відбувається шляхом тестування.

Графік оцінювання

На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом
Перегляд презентації вчителя та її обговорення

Презентація"Населення світу"

Картка самооцінювання таблиця ЗХД
Обговорення основних запитань,опитування Щоденник рефлекії підсумкове тестування
таблиця ЗХД Гра-пазл "Населення світу" учнівська презентація

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проведення проекту учням демонструється презентація вчителя про проблему перенаселення світу, урбанізацію, демографічний вибух, які є на території планети і пропонує розглянути цю тему глибше. Для ознайомлення батьків з таким видом роботи пропонується брошура.

Проект передбачає роботу у кількох етапах:

Підготовчий етап

Проводиться ознайомлення з формою оцінювання учнівських робіт, також відбувається виділення основного питання та висувається робоча гіпотеза дослідження. Після чого діти розділяються на 5 груп, кожна з груп працює за своїм напрямком:

1 група: збирає матеріал та дає загальну оцінку населенню світу на сьогодеішеій день(кількість та розподіл по території Землі);

2 група: аналізує та прогнозує проблематику в кількості населення та рівня життя;

3 група: дає оцінку рівня урбанізації в світі, визначає країни-лідери;

4 група: вивчає питання демографічних процесів, демографічної політики( визначає рівень народжуваності та смертності);
5 група: займається вивченням міграційних процесів в світі, та прогнозує подальші наслідки притоку мігрантів до найрозвинутіших країн світу;

Вчитель - заохочує, координує, спрямовує учнів на пошук інформації.

Педагог здійснює ряд важливих функцій: • спрямовуюча (знайомить учнів зі змістом дослідження, над яким вони працюватимуть впродовж певного часу); • корекційна (у разі потреби вчитель вказує учням на допущені ними помилки та спрямовує їх роботу у правильне русло); • організаційна (педагог встановлює терміни виконання дослідження, розподіляє на групи).

Дослідницький етап

Для роботи учні можуть використовувати всі можливі джерела інформації (інтернет, енциклопедії, періодика, статистичні матеріали, реклама і т.д.). При вивченні теми і виконанні проекту учні використовуватимуть в першу чергу – Інтернет (для зібрання фактажного матеріалу, для ознайомлення із зразками подібних за оформленням робіт.

Впродовж роботи над проектом учні згідно з планом аналізу проблем людства:

• Збирають матеріали для роботи • Вивчають теорії, пов’язані з обраною темою • Аналізують і узагальнюють зібрану інформацію (таблиці, графіки, БД і т.д.) • Роблять власні висновки • Учні створюють презентації з графіками і діаграмами на основі своїх зібраних даних. Учні навчаються переконливо демонструвати відомості про проблеми які є на нашій планеті, ії прогнозувати та давати оцінку впливу людини. Упродовж дослідження учитель надає консультації. Також на цьому етапі для розуміння вчителем як проходить підготовка до проекту, як налаштовані учні та як підходить учням тема проекту використовуються методи поглибленої рефлексії, а саме « "Щоденник рефлексії» та проведення онлайн-гри «Населення світу" Презентаційний етап Проходить у вигляді – конференції (виступ кожної групи). Етап підведення підсумків Також по закінченню конференції учням пропонується пройти підсумковий тест . Вчитель разом з учнями підводить підсумки і обговорює що було вдале у проекті, що ще потрібно для опрацювання.

Електронний журнал

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Демченко Вікторія Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Географія та краєзнавчто-туристична робота

Навчальний заклад

ЦДПУ ім. В. Винниченка

Місто\село, район, область

Кропивницький

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 5 по 9 лютого 2018 року

Місце проведення тренінгу

м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

Андронатій П.І

Гелевера О.Ф