Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Бабоша Анна В'ячеславівна (2018 рік)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Портфоліо проекту до тренінгу за програмою "Навчання для майбутнього" Бабоша Анна В'ячеславівна (2018 рік)Назва навчальної теми

Глобальні проблеми людства. Як їх вирішувати?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - географія Дотичні - біологія, хімія, історія,екологія, природознавство

Вік учнів, клас

10 клас, 15-16 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект називається “Глобальні проблеми людства. Як їх вирішувати?”, розрахований на учнів 10 класу, основними видами діяльностіє: робота в групі, робота з інтернет-ресурсами, робота з енциклопедіями, створення презентації, підготовка до захисту проекту.

Дослідження з учнями проблем, які мають вплив на життя людини, а саме: екологічної, демографічної, продовольчої, енергетичної та сировинної, проблема миру і розброєння, проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.

Починається все з того, що вчитель збирає дітей і проводить ввідний урок, показуючи презентацію концепцій майбутнього проекту, разом з учнями приймається рішення які компоненти будуть розглядатися(які проблеми). Під час роботи вчитель слідкує за термінами виконання поставлених завдань, виправляє та скеровує діяльність учнів таким чином, щоб кінцевий продукт їх діяльності відповідав усім зазначеним нормам та критеріям. Учні діляться на 4 групи, кожна з груп працює за своїм напрямком:

1 група досліджує як вплив демографічної ситуації на життя людей Робоча гіпотеза: “Чим більша кількість населення, тим менше ресурсів для існування людини ”

2 група досліджує як екологія впливає на життя людей Робоча гіпотеза: “Яке екологічне середовище - таке і здоров’я людини”

3 група досліджує проблему продовольства та енергетичної сировини Робоча гіпотеза: “Зараз на світі приблизно 7 млрд осіб і продовольства вистачає не на всіх, запаси енергетичної сировини все зменшуються, а що буде, коли на Землі житиме понад 10 млрд?”

4 група досліджує проблему миру і розброєння Робоча гіпотеза: “Хто ми один для одного - друзі чи вороги?”

Одним з найголовніших плюсів проекту стане те, що діти набудуть навички організації індивідуальної роботи та роботи в групах.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Карта проекту

План впровадження проекту

Список використаної літератури

Брошура для ознайомлення з методом проектів

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Перед початком роботи над проектом необхідно провести попереднє оцінювання навчальних потреб учнів.

Поточне оцінювання знань відбувається шляхом тестування.

Крім перевірки засвоєння учнями нових знань, обов'язкове проведення оцінювання самоспрямування у навчанні

На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом
Демонстрація та Графічні схеми Методи поглибленої рефлексії Групова презентація
Схеми класифікацій та вивчення навчальних потреб учнів Щоденник рефлексії та Гра"Як людина піклується про природу" Оцінювання дослідження групита обговорення з учнями, підсумкове тестування учнів


На початку проекту використовувались такі методи оцінювання як: демонстрація та графічні схеми. Вчитель ввів дітей в курс справ за допомогою презентації та розбрав з дітьми поняття “глобальні проблеми” за допомогою схеми. Впродовж роботи над проектом вчитель координує, спрямовує учнів на пошук інформації. та користуючись методом поглибленої рефлексії проводить аналіз роботи над проектом. Упродовж дослідження учитель надає консультації. Наприкінці роботи над проектом створюється учнями групова презентація, але цю презентацію оцінює не учитель, а самі учні за допомогою спеціальної анкети (взаємооцінювання), складання тксту, підсумок проекту

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проведення проекту учням демонструється відеоматеріал про проблеми, які є на території планети і пропонує розглянути цю тему глибше. Для ознайомлення батьків з таким видом роботи пропонується брошура.

Проект передбачає роботу у кількох етапах:

Підготовчий етап

Проводиться ознайомлення з формою оцінювання учнівських робіт, також відбувається виділення основного питання та висувається робоча гіпотеза дослідження. Після чого діти роз приділяються на 4 групи , кожна з груп працює за своїм напрямком:

1 група досліджує як вплив демографічної ситуації на життя людей
Робоча гіпотеза: “Чим більша кількість населення, тим менше ресурсів для існування людини ”
2 група досліджує як екологія впливає на життя людей
Робоча гіпотеза: “Яке екологічне середовище - таке і здоров’я людини”
3 група досліджує проблему продовольства та енергетичної сировини
Робоча гіпотеза: “Зараз на світі приблизно 7 млрд осіб і продовольства вистачає не на всіх, запаси енергетичної сировини все зменшуються, а що буде, коли на Землі житиме понад 10 млрд?”
4 група досліджує проблему миру і розброєння
Робоча гіпотеза: “Хто ми один для одного - друзі чи вороги?”

Далі проводиться опитування дітей для вивчення навчальних потреб, та складання схеми класифікацій метою і результатом яких є:

· Розкриття мети проекту

· Складання плану проекту

· Обговорення і затвердження робочої гіпотези

· Складання плану аналізу проблеми людства

· Обговорення та виділення джерел інформації

· Варіанти подання результатів

· Підбір методик для роботи

· Учні розподіляють між собою проблеми які вони хотіли б розглянути

Вчитель - заохочує, координує, спрямовує учнів на пошук інформації.

Педагог здійснює ряд важливих функцій:

·спрямовуюча (знайомить учнів зі змістом дослідження, над яким вони працюватимуть впродовж певного часу);

·корекційна (у разі потреби вчитель вказує учням на допущені ними помилки та спрямовує їх роботу у правильне русло);

·організаційна (педагог встановлює терміни виконання дослідження, розподіляє на групи).

Дослідницький етап

Для роботи учні можуть використовувати всі можливі джерела інформації (інтернет, енциклопедії, періодика, статистичні матеріали, періодика, реклама і т.д.). При вивченні теми і виконанні проекту учні використовуватимуть в першу чергу – Інтернет (для зібрання фактажного матеріалу, для ознайомлення із зразками подібних за оформленням робіт.

Впродовж роботи над проектом учні згідно з планом аналізу проблем людства:

• Збирають матеріали для роботи

• Вивчають теорії, пов’язані з обраною темою

• Аналізують і узагальнюють зібрану інформацію (таблиці, графіки, БД і т.д.)

• Роблять власні висновки

• Учні створюють презентації з графіками і діаграмами на основі своїх зібраних даних. Учні навчаються переконливо демонструвати відомості про проблеми які є на нашій планеті, ії прогнозувати та давати оцінку впливу людини.

Упродовж дослідження учитель надає консультації.

Також на цьому етапі для розуміння вчителем як проходить підготовка до проекту, як налаштовані учні та як підходить учням тема проекту використовуються методи поглибленої рефлексії, а саме «Щоденник рефлексії» та проведення онлайн-гри «Як людина впливає на природу»

Презентаційний етап Проходить у вигляді – конференції (виступ кожної групи). Кожному учаснику роздаються анкета «Оцінювання групи», всі учні продивившись презентацію роблять відповідні позначки та взаємооцінюють один одного.

Етап підведення підсумків

Також по закінченню конференції учням пропонується пройти підсумковий тест. Вчитель разом з учнями підводить підсумки і обговорює що було вдале у проекті, що ще потрібно для опрацювання.


Вступна презентація

Електронний журнал

Вивчення навчальних потреб учнів

Оцінювання самоспрямування у навчанні

приклад статті учня

Блог проекту

Гра"Як людина піклується про природу"

Підсумковий тест з "Глобальні проблеми людства. Як їх вирішувати?"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бабоша Анна В'ячеславівна

Фах, навчальний предмет

Географія та краєзнавчто-туристична робота

Навчальний заклад

ЦДПУ ім. В. Винниченка

Місто\село, район, область

Кропивницький

Контактні дані

Бабоша Анна

Відомості про тренінг

Мета основного курсу Intel «Навчання для майбутнього» - допомогти вчителям розвинути навички навчання, що базуються на навчальних потребах учнів, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та методу проектів. Тренінг розраховано на 44 години занять в аудиторії, що об’єднані в одинадцять навчальних модулів.

Дати проведення тренінгу

з 4 по 8 червня 2018 року

Місце проведення тренінгу

м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Тренери

Андронатій П.І Гелевера О.Ф