Перевірте себе 1

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Перевірте себе

 • Наведіть приклади графічних зображень.

 • Що таке комп’ютерна графіка? Назвіть її види.

 • Наведіть приклади використання комп’ютерної графіки в різних сферах діяльності людини.

 • Що являється елементарним об’єктом растрового зображення? Опишіть його властивості.

 • Поясніть принцип побудови растрового графічного зображення.

 • Які пристрої використовують для введення даних у графічній формі?

 • З яких об’єктів складається векторне зображення? Чим вони характеризуються?

 • Поясніть принцип побудови векторного графічного зображення.

 • Порівняйте векторний і растровий спосіби побудови графічних зображень. У чому переваги і недоліки кожного з них?

 • Опишіть принципи побудови зображень у фрактальній і тривимірній графіці.

 • Як називаються програми для роботи з графічними зображеннями? До якого виду програмного забезпечення вони відносяться?

 • Наведіть класифікацію графічних редакторів. Опишіть їх призначення та можливості.

 • Поясніть терміни трасування, растеризація, конвертація. Що між ними спільного та відмінного?

 • Що визначає формат файлу? Наведіть приклади форматів графічних файлів.

 • На значення яких властивостей файлу впливає формат? На основі чого здійснюється вибір формату графічного файлу?

 • Дайте характеристику форматів файлів растрової графіки.

 • Для чого призначені програми перегляду графічних зображень?

 • Які ви знаєте програми для перегляду графічних зображень? Поясніть їх основні можливості.

 • Опишіть структуру вікна Засіб перегляду зображень і факсів.