Навчальний курс "Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ

Напрям підготовки - 0203 Гуманітарні науки.

Спеціальність 6.020303. Філологія. Мова і література (переклад) (німецька та англійська мови).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Анотація курсу

У навчальному курсі висвітлюються основи прикладного термінознавства та термінологічної діяльності, покликані вирішувати проблеми термінологічного забезпечення перекладацьких проектів, уніфікації термінології та контролю за вживанням термінології в текстах. Курс побудовано відповідно до європейських традицій практично орієнтованого навчання. Теоретичний матеріал унаочнює достатній ілюстративний матеріал, орієнтований на формування навичок і вмінь тлумачно-перекладної термінографії.

Курс призначається для навчально-методичного забезпечення навчального процесу та може бути рекомендований для використання на заняттях з термінознавства й термінографії, галузевого перекладу та сучасних технологій перекладу, а також для організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Переклад» і «Прикладна лінгвістика» денної та заочної форм навчання. Він також буде корисний аспірантам та науковим співробітникам, які цікавляться проблемами термінознавства та сучасними технологіями перекладу.

[????????? Робоча програма курсу]

Персональна сторінка викладача

Міщенко Алла Леонідівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу"Графік навчання

Структура курсу

ВСТУП

1. ОСНОВИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА

1.1. Фахові мови і галузева термінологія
1.3. Референт, поняття, номінація, терміносистема
1.4. Відношення між поняттями в межах терміносистеми
1.4.1. Логічні відношення
1.4.2. Онтологічні відношення
1.4.2. Онтологічні відношення

2. ОСНОВИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Завдання і форми термінологічної діяльності
2.2. Основи термінологічного пошуку
2.3. Екстракція термінології
2.4. Способи термінотворення
2.4.1. Семантичні способи термінотворення: термінологізація, транстермінологізація та ретермінологізація
2.4.2. Синтаксичні способи термінотворення: композиція, терміносполучення, контамінація та скорочення слів
2.4.3. Морфологічні способи термінотворення
2.4.4. Запозичення
2.5. Критерії термінологічної номінації та дефініції терміна
2.6. Переклад термінології
2.7. Проектно-орієнтована термінографія

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Література
Довідкова література
Список ілстративного матеріалу

Зміст курсу

Шановні користувачі та слухачі курсу, всі ілюстрації в документах відображаються, якщо завантажити файли!!!

Змістовий модуль 1. Основи термінознавства

Теоретичний матеріал

Лекція 1.1. Фахові мови та галузева термінологія

Лекція 1.2. Становлення термінознавства як самостійної лінгвістичної дисципліни

Лекція 1.3. Референт, поняття, номінація, терміносистема

Лекція 1.4. Відношення між поняттями в межах терміносистеми

Практичні завдання

1.1. Фахові мови і галузева термінологія_Практичні завдання

1.2. Становлення термінознавства як самостійної лінгвістичної дисципліни_Практичні завдання

1.3. Референт, поняття, номінація, терміносистема_Практичні завдання

1.4. Відношення між поняттями в межах терміносистеми_Практичні завдання

Змістовий модуль 2. ОСНОВИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція 2.1. Завдання і форми термінологічної діяльності

Лекція 2.2. Основи термінологічного пошуку

Лекція 2.3. Екстракція термінології

Лекція 2.4. Способи термінотворення

Лекція 2.5. Критерії термінологічної номінації та дефініції терміна

Лекція 2.6. Переклад термінології

Лекція 2.7. Проектно-орієнтована термінографія

Лекція 2.8. Інструкція для укладання ТБД в MultiTerm


Практичні завдання

2.2. Основи термінологічного пошуку_Практичні завдання

2.3. Екстракція термінології_Практичні завдання

2.4. Способи термінотворення_Практичні завдання

2.5. Критерії термінологічної номінації та дефініції терміна_Практичні завдання

2.6. Переклад термінології_Практичні завдання

Самостійна робота

Самостійна робота: укладання ТБД в MultiTerm

Ресурси

ELCAT Elcat – Das E-Learningsystem rund um Terminologie

Рекомендована література

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Інформаційні ресурси

---