Навчальний курс "Обробка зображень та мультимедіа"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Обробка зображень та мультимедіа


Галузь знань, напрям підготовки 12 Інформаційні технології, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета – дати студентам уявлення про сучасні вимоги до мультимедійних технологій, тенденції їх еволюції. Забезпечити студентів знаннями, які необхідні для розуміння і визначення завдань, послідовність їх вирішення, які пов’язані з мультимедійними технологіями

Завдання – розглянути сучасний стан розвитку мультимедійних технологій, тенденції розвитку, новітні дослідження. Вивчити етапи історії розвитку мультимедіа, вивчити складові мультимедіа. Студент повинен засвоїти поняття “звук”, “процесор”, “відео”, “тест”, “інтерактив”, "зображення" та інші. Навести приклади використання, ознайомити з відповідним програмним забезпеченням. Дати уявлення про роботу систем мультимедіа

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку мультимедійних технологій;
 • поняття про мультимедіа та їх роль у сучасному світі;
 • поняття про технології Вікі-Вікі;
 • призначення, склад та основні функції мультимедійних проектів;
 • технології використання тексту;
 • технології використання графіки;
 • технології використання звука;
 • технології використання відео;
 • систему законодавчо-правових актів у галузі мультимедіа.

вміти:

 • орієнтуватися у складових сучасних мультимедіа;
 • розміщувати інформацію у різних форматах на Вікі-сайтах;
 • налаштовувати власне оточення на Вікі-сайтах;
 • спілкуватися з іншими користувачами Вікі-сайта;
 • використовувати інструменти оформлення тексту в документі та презентації;
 • використовувати засоби роботи з графічними файлами;
 • використовувати засоби роботи з звуковими файлами різних форматів;
 • використовувати засоби роботи з відео файлами;
 • планувати підготовку та реалізацію мультимедійних проектів;
 • розміщувати мультимедійні матеріали проекту в мережі інтернет;
 • користуватися сучасними веб-сервісами для розміщення мультимедіа;
 • визначати типи файлів, що захищені авторським правом;
 • добирати мультимедійні продукти з правової точки зору.


Глосарій до курсу "Обробка зображень та мультимедіа"

Робоча програма курсу

Архів курсу попередніх років

Автори курсу

Болілий Василь ОлександровичУчасники

Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедіа"
Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедіа" 2018
Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедія" 2019
Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедія" 2020
Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедія" 2021
Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедія" 2022
Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедія" 2023


Структура

Змістовий модуль 1

Загальні уявлення про мультимедіа

Тема 1. Вступ до курсу. Поняття мультимедіа. Означення мультимедіа. Складові мультимедіа. Стандарти. Гілки мультимедіа. Використання мультимедіа. Використання мультимедіа. Європейська мультимедіа асоціація.

Тема 2. Портал Вікі-КДПУ. Технології Вікі-Вікі. Сторінка курсу. Сторінка користувача. Розміщення матеріалів. Історія сторінок. Створення облікового запису, створення й оформлення власної сторінки користувача, створення нових статей, редагування та форматування тексту статей, налаштування власного аккаунту, обговорення статей. Організація соціальних мереж на базі Вікі-Вікі.

Змістовий модуль 2

Складові мультимедіа

Тема 1. Текст в мультимедіа. Текст. Правила набору. Макет сторінки. Шрифти. Текстові документи. Відображення тексту. Презентація. Макет сторінки.

Тема 2. Графіка в мультимедіа. Графіка. Види графіки. Типи графічних фалів. Конвертація файлів. Порівняння графічного файлу в різних форматах. Обробка зображень.

Тема 3. Звук в мультимедіа. Звук. Параметри звукових файлів. Типи звукових файлів. Конвертація файлів. Порівняння звукового файлу в різних форматах.

Тема 4. Відео в мультимедіа. Відео. Типи відео-файлів. Конвертація файлів. Порівняння відео-файлів в різних форматах.

Змістовий модуль 3

Мультимедійний проект

Тема 1. Мультимедійний проект. Підготовка мультимедійного проекту. Розміщення проекту в мережі. Сучасні веб-сервіси для розміщення мультимедіа. Служба Вікі-Вікі. Служби Google: Документи, Диск, YouTube, Picasa, Panoramio, Blogger тощо.

Тема 2. Проблеми авторського права. Файли пропріоритарних форматів. Типи файлів, що не зберігають авторське право. Закон про авторське та суміжні права. Система законодавчо-правових актів у галузі мультімедіа. Специфіка створення і поширення мультімедійних продуктів з правової точки зору. Відкритість інформації та авторське право в Інтернеті. Правові норми в інформаційній діяльності. Піратство. Транскордонна юрисдикція. Способи захисту творів в інтернеті («водяні знаки» та ін.).


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про мультимедіа

Тема 1. Вступ до курсу. Поняття мультимедіа. Означення мультимедіа. Складові мультимедіа. Стандарти. Гілки мультимедіа. Використання мультимедіа. Використання мультимедіа. Європейська мультимедіа асоціація.

Social-media-audience-1024x853-600x340.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Лекція_1_1

Самостійна робота

Вступ до курсу. Поняття мультимедіа

Тема 2. Портал Вікі-КДПУ. Технології Вікі-Вікі. Сторінка курсу. Сторінка користувача. Розміщення матеріалів. Історія сторінок. Створення облікового запису, створення й оформлення власної сторінки користувача, створення нових статей, редагування та форматування тексту статей, налаштування власного аккаунту, обговорення статей. Організація соціальних мереж на базі Вікі-Вікі.

WikiKSPU.png

Теоретичний матеріал

Лекція 2_1

Лекція 2_2

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №1

Самостійна робота

Портал Вікі-КДПУ

Змістовий модуль 2. Складові мультимедіа

Тема 1. Текст в мультимедіа. Текст. Правила набору. Макет сторінки. Шрифти. Текстові документи. Відображення тексту. Презентація. Макет сторінки.

Simple-word-cloud.png

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Сторінка

Як писати текст привабливим для читача

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №2

Самостійна робота

Текст в мультимедіа

Текст

Тема 2. Графіка в мультимедіа. Графіка. Види графіки. Типи графічних фалів. Конвертація файлів. Порівняння графічного файлу в різних форматах. Обробка зображень.

Grafica 1111111111112222.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція_4

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №3

Лабораторна робота №4

Самостійна робота

Графіка в мультимедіа

Як ми бачимо

Що таке колір

Як змінювалось кольорове сприйняття людини

Ілюзія сприйняття

Оптичні ілюзії

Тема 3. Звук в мультимедіа. Звук. Параметри звукових файлів. Типи звукових файлів. Конвертація файлів. Порівняння звукового файлу в різних форматах.

Volumen 1111111111.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Лекція 2


Лекція_5

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №5

Самостійна робота

Носії

Носії

Звук в мультимедіа

Тема 4. Відео в мультимедіа. Відео. Типи відео-файлів. Конвертація файлів. Порівняння відео-файлів в різних форматах.

Video 11111111111.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція 1

Лекція_6

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №6

Самостійна робота

Відео в мультимедіа

Змістовий модуль 3. Мультимедійний проект

Тема 1. Мультимедійний проект. Підготовка мультимедійного проекту. Розміщення проекту в мережі. Сучасні веб-сервіси для розміщення мультимедіа. Служба Вікі-Вікі. Служби Google: Документи, Диск, YouTube, Picasa, Panoramio, Blogger тощо.

TheMediaProject 0.jpg


Лабораторні роботи

Лабораторна робота №7

Самостійна робота

Робота над мультимедійним проектом

Тема 2. Проблеми авторського права. Файли пропріоритарних форматів. Типи файлів, що не зберігають авторське право. Закон про авторське та суміжні права. Система законодавчо-правових актів у галузі мультимедіа. Специфіка створення і поширення мультимедійних продуктів з правової точки зору. Відкритість інформації та авторське право в Інтернеті. Правові норми в інформаційній діяльності. Піратство. Транскордонна юрисдикція. Способи захисту творів в інтернеті («водяні знаки» та ін.).

200px-Copyright.svg.png

Теоретичний матеріал

Лекція_7

Лекція 7_1

Самостійна робота

Проблеми авторського права


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Андерсен Бент Б. Мультимедиа в образовании / Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк – М.: Дрофа, 2007.
 2. Баштовий, Володимир Іванович. Спецкурс "Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації" : навч. посіб. для студ. пед. вищих закл. освіти / В. І. Баштовий, С. П. Величко, О. М. Царенко ; рец.: І. Г. Тригуб, А. І. Павленко, Г. В. Терещук. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. - 116 c.
 3. Борзенко А.Е., Фёдоров А.Г. Мультимедиа для всех. – 2-е изд. – М.: "КомпьютерПресс", 1996. – 252с.
 4. Воган Т. Самое полное руководство по созданию мультимедийных проектов. – Санкт-Петербург: НТ Пресс, 2006.
 5. Катунин Г. П. Основы мультимедиа. Звук и видео / Г. П. Катунин : монография. – Новосибирск, СибГУТИ, 2006.
 6. Мащенко, І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. / І. Г. Мащенко. - Запоріжжя : Дике поле, 2006 Т. 1 : Всесвітній відеаудіолітопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментамі, персоналії. - 384 с.
 7. Мащенко, І. Г. Енциклопедія електронних мас-медія. : у 2 т. / І. Г. Мащенко. - Запоріжжя : Дике поле, 2006 Т. 2 : Термінологічний словник основних понять і виразів : телебачення. радіомовлення, кіно, відео, аудіо. - 512 с.
 8. Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. для студ. ВНЗ / В. Ф. Іванов [та ін.] ; ред. В. В. Різун. - К. : Центр вільної преси, 2012. - 352 c.
 9. Основы режиссуры мультимедиа-программ. Учебное пособие: – Москва: СПбГУП, 2005 г.
 10. Тейлор Джим, Джонсон Марк Р., Кроуфорд Чарльз Г. Самая полная энциклопедия DVD. – Москва: НТ Пресс, 2008.
 11. Чепмен Найджел. Цифровые технологии мультимедиа. – М. : Диалектика, 2005.
 12. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов / МГУКИ. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.

Допоміжна

 1. Глушаков С. В., Цуранов М. В. Лучшие программы для ПК. – Москва: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2008.
 2. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен. – М.: ИПО Профиздат, 2002.
 3. Кореневская О. В. Windows Media Player 11. – Санкт-Петербург: НТ Пресс, 2007.
 4. Тейлор Джим, Джонсон Марк Р., Кроуфорд Чарльз Г. DVD без секретов. – Санкт-Петербург: НТ Пресс, 2008
 5. Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры: Монография. – М.:МГУКИ, 2003.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-портал КДПУ http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Портал «Информационные технологии» http://technologies.su/multimedia-tehnologii
 3. «Мультимедиа для всех» статьи И.Р.Куцнецова http://inftech.webservis.ru/it/multimed.ia
 4. «Мультимедиа-Сервис» Лекционный курс. Государственный Университет Молдовы http://www.iatp.md/virtualka
 5. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» http://informika.ru
 6. «Мультимедийные технологии» лекционный курс. Якушин А.В http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakush in/html_doc/doc08/doc08index.htm
 7. «Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров» Статья «Мультимедия» http://cdo.bseu.by/dl/hardware
 8. Проект «esate.ru» http://esate.ru/page/multi-media-technology
 9. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/25381
 10. Горюнова О. Медиа: История экспансий. http://www.dxlab.org/ru/lectures/


---