Навчальний курс "Методика навчання автосправи"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АВТОСПРАВИ


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки: 7.01010301 Технологічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень:спеціаліст

Мета та завдання навчального курсу

Мета: підготовка майбутніх вчителів технологій до організації та проведення занять з автосправи шляхом формування у студентів системи відповідних методичних знань, вмінь та навичок.

Завдання

методичні: формувати в студентів методичні знання та вміння підготовки до занять з автосправи у старшій школі та в умовах міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (МНВК); навчити студентів розробляти навчальну документацію, яка необхідна для проведення занять з автосправи; навчити майбутніх учителів проводити позакласну роботу за фахом. пізнавальні: вивчити програму та навчальні посібники з автосправи; мати чіткі уявлення про характер та зміст роботи викладача автосправи. практичні: сформувати вміння правильно організувати та проводити заняття з автосправи; сформувати вміння організації та проведення позакласної роботи за фахом; сформувати вміння здійснювати при викладанні занять з „Автосправи” міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами, вірно проводити трудове виховання та професійну орієнтацію учнів.

Робоча програма курсу

Автор курсу

Царенко Олександр Миколайович

Консультації викладача

Графік консультацій

Вівторок Середа Четвер
IV пара, знаменник IV пара, чисельник V пара, чисельник
V пара, чисельник IV пара, знаменник

Учасники

Сторінка координування курсу "Методика навчання автосправи" викладач Царенко Олександр МиколайовичГрафік навчання

Змістовий модуль 1. Навчально-виробнича діяльність МНВК

Тема 1. Профільне навчання учнів старших класів.

Загальні питання методики профільного навчання у старших класах. Характеристика завдань та змісту профільного навчання технологічного напряму. Наступність трудового і профільного навчання та виховання у школі. Форми організації профільного навчання технологічного напряму.

Тема 2. Міжшкільні навчально-виробничі комбінати з профільного навчання та профорієнтації учнів.

Призначення МНВК, їх структура, умови організації та забезпечення обладнанням. Керівництво МНВК, педагогічні кадри. Зв’язок МНВК з базовим підприємством і з ПТНЗ.

Тема 3. Планування навчально-виробничої діяльності МНВК.

Зв’язок МНВК зі школами. Наступність технологічного навчання у школі та МНВК. Особливості проведення виховної та профорієнтаційної роботи з учнями під час навчання у МНВК.

Змістовий модуль 2. Методична система навчання учнів автосправи

Тема 4. Методика навчання учнів старшої школи за профілем „Автосправа”.

Загальні питання методики навчання. Завдання та зміст профільного навчання з автосправи у старших класах. Реалізація загальнопедагогічних і специфічних принципів навчання автосправи. Умови вибору профілю з конкретної спеціальності для навчання старшокласників. Профілі та професії, пов’язані з автосправою.

Тема 5. Форми й методи організації профільного навчання старшокласників.

Загальні вимоги до організації навчання учнів автосправи. Ефективні форми організації навчальних занять. Характеристика методів і прийомів навчання учнів автосправи.

Тема 6. Типи уроків профільного навчання у старших класах.

Структура уроків за профілем „Автосправа”. Особливості підготовки, планування та проведення уроків різних типів. Тематичний план, його форма та логіка складання. Систематичний аналіз навчального матеріалу з метою відбору понять, термінів і визначення прийомів роботи з учнями. Аналіз уроків. Система вимог до оптимально організованого уроку профільного навчання у старших класах. План аналізу уроку.

Тема 7. Педагогічна діагностика в умовах профільного навчання.

Види педагогічної діагностики у старшій школі. Критерії та норми оцінювання знань, умінь та навичок учнів у процесі оволодіння теоретичними знаннями, під час виконання практичних робіт, перевірки прийомів керування й обслуговування автотехніки. Оптимізація контролю знань засобами об’єктивного оцінювання. Організація та методика проведення кваліфікаційного екзамену.

Тема 8. Позакласна робота за профілем „Автосправа”.

Форми та зміст позакласної роботи у процесі вивчення автомобільної техніки та праці з цієї галузі. Особливості співробітництва школи та базового підприємства. Індивідуальна робота під керівництвом вчителя та фахівця автотранспортного підприємства.

Тема 9. Навчально-виробнича база для вивчення автомобіля.

Приміщення для кабінетів і лабораторій та їх оснащення. Санітарно-гігієнічні вимоги. Обладнання, наочні посібники та інші засоби навчання. Методична література для вчителя, підручники та навчальні посібники для учнів.

Тема 10. Методика вивчення навчального матеріалу типової програми професійно-технічного навчання для ЗНЗ і МНВК.

Організаційна та методична підготовка вчителя та особливості проведення уроків з автосправи у старших класах. Методика вивчення будови автомобіля: двигунів внутрішнього згоряння, трансмісії та ходової частини автомобіля, гальмівної системи тощо. Методика вивчення системи ТО, ремонту та збереження автотранспорту. Методика навчання водінню автомобіля. Організація навчальної їзди. Зміст та організація технологічної практики у старших класах.Зміст курсу

Змістовий модуль І. Навчально-виробнича діяльність МНВК

Тема 1. Профільне навчання учнів старших класів. Тема 2. МНВК з профільного навчання та профорієнтації учнів.

Теоретичний матеріал

Профорієнтація.jpg

Лекція №1

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Загальні питання методики профільного навчання у старших класах[1].
 2. Характеристика завдань та змісту профільного навчання технологічного напряму.
 3. Форми організації профільного навчання технологічного напряму.

Тема 3. Планування навчально-виробничої діяльності МНВК.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичні завдання

План практичного заняття 1:

 1. Аналіз пояснювальної записки програми профілю „Автосправа”, тематичного і навчального плану профільного навчання учнів з автосправи.
 2. Аналіз кваліфікаційної характеристики водія автомобіля категорії „В” і „С”.
 3. Аналіз тематичного плану профільного навчання учнів старших класів з автосправи.
 4. Вивчення та аналіз навчального плану підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії „В” і „С”.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Призначення МНВК, їх структура, умови організації та забезпечення обладнанням.
 2. Керівництво МНВК, потреба у педагогічних кадрах.
 3. Зв’язок МНВК з базовим підприємством та з ПТНЗ.

Змістовий модуль ІІ. Методична система навчання учнів автосправи

Тема 4. Методика навчання учнів старшої школи за профілем. Тема 5. Форми й методи профільного навчання.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Загальні питання методики навчання автосправи.
 2. Завдання та зміст профільного навчання з автосправи у старших класах.
 3. Загальнопедагогічні принципи навчання автосправи.
 4. Реалізація специфічних принципів навчання автосправи.
 5. Зміст і характеристика навчальних предметів за профілем «Автосправа».
 6. Умови вибору профілю з конкретної спеціальності для навчання старшокласників.
 7. Профілі та професії, пов’язані з автосправою.

Тема 6. Типи уроків профільного навчання у старших класах. Тема 7. Педагогічна діагностика.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичні завдання

План практичного заняття 2:

 1. Організаційна та методична підготовка викладача автосправи до проведення занять виробничого навчання з ПДР.
 2. Організаційна підготовка викладача автосправи (тематичне планування).
 3. Зміст методичної підготовки викладача автосправи.
 4. Послідовність розробки системи занять теоретичного навчання з автосправи.
 5. Розробка план-конспекту лабораторно-практичного заняття.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Загальні вимоги до організації навчання учнів автосправи.
 2. Ефективні форми організації навчальних занять.
 3. Характеристика методів і прийомів навчання учнів автосправи.

Тема 8. Позакласна робота за профілем „Автосправа”. Тема 9. Навчально-виробнича база.

Теоретичний матеріал

Методика навчання водінню.jpg

Лекція №5

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Форми та зміст позакласної роботи у процесі вивчення автомобільної техніки.
 2. Особливості співробітництва школи та базового підприємства.
 3. Індивідуальна робота під керівництвом вчителя та фахівця автотранспортного підприємства.

Тема 10. Методика вивчення матеріалу типової програми професійно-технічного навчання для ЗНЗ і МНВК.

Теоретичний матеріал

Методика ремонту.jpg

Лекція №6

Практичні завдання

План практичного заняття 3:

 1. Проведення пробних занять виробничого навчання.
 2. Пробні заняття виробничого навчання.
 3. Аналіз та обговорення пробних занять.
 4. Технологічний супровід занять з автосправи.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Організаційна та методична підготовка вчителя.
 2. Методичні особливості проведення уроків з автосправи у старших класах.
 3. Методика вивчення будови автомобіля: двигунів внутрішнього згоряння, трансмісії та ходової частини автомобіля, гальмівної системи тощо.
 4. Методика вивчення системи ТО, ремонту та збереження автотранспорту.
 5. Методика навчання водінню автомобіля.
 6. Зміст та організація технологічної практики у старших класах.

Тестові завдання

Підсумкові тести

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів. – К.: Вища школа, 2007. – 527 с.
 2. Марков О.Д. Станции технического обслуживания автомобилей. К.: Кондор, 2008. – 536 с.
 3. Програми середньої загальноосвітньої школи. Професійне навчання 8-11 класи. Профіль: Автосправа. Професії: водій автомоболя категорії «В» і «С» слюсар по ремонту автомобілів / Под ред. Б.М. Терещук,. – К.: Освіта. – 1993. – 89 с.
 4. Типовий навчальний план і програма професійно-технічного навчання для ЗНЗ та МНВК. – К., 2010. – 50 с.

Допоміжна

 1. Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей. – М.: Транспорт, 1989. – 142 с.
 2. Лившиц А.В. Программированные задания по устройству и техническому обслуживанию автомобиля. – М.: Высш. шк., 1980. – 272 с.
 3. Техническая эксплуатация автомобилей / Под ред. Е.С.Кузнецова. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.
 4. Канарчук В.Е., Лудченко О.А. Експлуатаційна надійність автомобілів. Підручник. У 2-х частинах. 4 кн. – К.: Вища школа, 2000. – ч.1: кн.1 – 609с., кн.2 – 458 с., кн.3 – 321 с., кн.4. – 552 с.

Інформаційні ресурси

 1. НБУ ім.Вернадського
 2. Національний університет КМА
 3. Сайт Александра Царенко

Цитування

 1. Сайт О.М.Царенка