Навчальний курс "Математична логіка", ФМФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Головна
 

Назва курсу

Математична логіка та теорія алгоритмів

для стеціальностей:

6.040201 Математика* економіка М12Е

6.040201 Математика* 6.040302 Інформатика* М12І

6.040201 Математика* 6.040203 Фізика* М12Ф

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки: 6.040201 Математика*
Додаткова спеціальність: 6.040203 Фізика*
Додаткова спеціальність: 6.040302 Інформатика*
Спеціалізація: економіка
Математична логіка з елементами нечіткої логіки

для стеціальності:

6.040205 Статистика СТ12

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки 
Напрям підготовки: 6.040205 Статистика


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Курс “Математична логіка” посідає важливе місце в професійній підготовці в силу тієї ролі, яку математична логіка відіграє у висвітлені природи математики. Математична логіка сприяє вихованню культури логічного мислення, кращому розумінню структурно-логічної схеми курсу математики, глибшому проникненню в суть процесу доведення теорем та встановлення зв’язків між ними. Мета вивчення курсу “Математична логіка і теорія алгоритмів” полягає в тому, щоб ознайомити студентів з апаратом алгебри висловлень та його застосуваннями, основами логіки предикатів та формалізацією математичної мови, формалізованим аксіоматичним методом побудови математичних теорій, основами теорії алгоритмів.

Завдання

  1. ознайомлення студентів із символікою алгебри висловлень, математичними та технічними застосуваннями апарата алгебри висловлень;
  2. ознайомлення з елементами теорії булевих функцій та вивчення поняття функціональної повноти;
  3. знайомство з суттю сучасного аксіоматичного методу та його проблемами;
  4. вивчення поняття логічного наслідку на базі алгебри висловлень та логіки предикатів, і застосування його при аналізі міркувань;
  5. вивчення основ логіки предикатів та її застосувань;
  6. ознайомлення з побудовою теорій першого порядку та проблемами несуперечності, повноти, незалежності аксіом, розв’язності;
  7. необхідність уточнення поняття алгоритму та вивчення різних способів його уточнення;
  8. з’ясування поняття алгоритмічно розв’язної та алгоритмічно нерозв’язної проблеми;
  9. вироблення навичок алгоритмізації різних видів діяльності.


| Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Халецька Зоя Петрівна


F93d3d921bb58aeaf61d6e152d37d6c50415.jpg 1010377833.jpg 0 1690ae c349caeb orig.jpeg F93d3d921bb58aeaf61d6e152d37d6c50415 1.jpg 12824.jpg B1200299.jpg B522925.jpg 17767.jpg 30837237.jpg 21044.jpg 1407064.jpg 2953298.jpg Flowstorage.ru.jpeg 1000282776.jpg 1010373494.jpg