Глосарій до курсу "Геоінформаційні технології в географії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

База даних (згідно з тлумачним словником з геоінформатики) — це сукупність даних, організованих за певними правилами, що встановлюють загальні принципи опису, збереження і маніпулювання даними.

Геоінформа́тика — наукова дисципліна, яка охоплює низку наукових напрямів, пов'язаних з вивченням геопростору, як цілісної системи з її властивостями, способом відображення та автоматичного опрацювання інформації на ЕОМ

Геоінформаці́йна систе́ма — сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Геоінформаці́йні техноло́гії — ГІС-технології — технологічна основа створення географічних інформаційних систем, що дозволяють реалізувати їхні функціональні можливості.

Інтерфе́йс:

  1. сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв обчислювальної системи та (або) програм;
  2. сукупність описів і узгоджень щодо процедури передачі керування в підпрограму та повороту до вихідної програми.