Навчальний курс "Методика викладання диригування"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 12:46, 7 грудня 2017; Шевченко Інга Леонідівна (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Методика викладання диригування


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: 0202 Мистецтво спеціальність 7.02020401 Музичне мистецтво* спеціалізація: художня культура

Ndex.jpeg

Мета та завдання навчального курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання диригування» є озброєння студентів знаннями з теоретичних основ диригування та методики його викладання; сприяння оволодінню курсом як складової навчально-педагогічної освіти з позицій майбутнього педагога з диригування; систематизація диригентських знань, сприяння більшій усвідомленості, самостійності в роботі над хоровими творами.

Завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання диригування» є виховання у студентів любові до диригентської діяльності; забезпечення методичної підготовки до викладання диригування в навчальних закладах музично-педагогічної освіти; формування навичок та умінь, що забезпечують вокально-хорову роботу в умовах загальноосвітньої школи, ліцею, гімназії тощо; формування навичок самостійної роботи над втіленням змісту хорового твору засобами диригентської техніки та уміння добирати навчально-художній репертуар з диригування; розвиток пізнавальної активності, прищеплення навичок самоосвіти.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні компоненти хорового і оркестрового диригування; характерні риси російської та української диригентської школи; основні принципи постановки диригентського апарату та його функції; основні прийоми і методи розучування та виконання хорових творів;

вміти: за допомогою спеціальних вправ, технічних прийомів, мануальних рухів ставити диригентський апарат; проаналізувати нотний текст та продиригувати твори, написані в різних хорових формах; застосовувати різноманітну динаміку, обґрунтовано визначити особливості адекватних прийомів фразування; зробити аналіз хорової партитури; застосовувати методику вокально-хорової роботи з школярами; виховувати особистісні якості майбутнього диригента в умовах індивідуальних занять, екзаменів та концертних виступів.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Шевченко Інга ЛеонідівнаУчасники

Група 51, мистецький факультет, 2015-2016 н.р. викладач Шевченко Інга Леонідівна

Сторінка координування курсу «Методика викладання диригування» викладач Шевченко Інга Леонідівна


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи викладання диригування

Навчальні теми змістового модуля 1.

Тема 1. Вступ. Завдання та мета курсу.

Тема 2. Історія розвитку диригентського мистецтва.

Тема 3. Основи постановки диригентського апарату.

Тема 4. Вивчення схем тактування. Ауфтакт, вступ, зняття та паузи.

Тема 5. Штрихи, фермати та динаміка у диригуванні.

Тема 6. Темпи та їх зміни. Акценти, синкопи та прийоми показу їх диригентом.


Змістовий модуль 2. Зміст і органазація підготовки до практичної роботи з хором

Навчальні теми змістового модуля 2.

Тема 1. Робота диригента над хоровою партитурою.

Тема 2. Методика проведення репетиційної роботи з хором.

Тема 3. Зміст і форма занять з диригування.

Варіант Календар

Тиждень 1. Науково-теоретичні основи викладання диригування

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тема 1. Вступ. Завдання та мета курсу.

Тема 2. Історія розвитку диригентського мистецтва.

Тиждень 2. Диригентський апарат

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тема 3. Основи постановки диригентського апарату.

Тема 4. Вивчення схем тактування. Ауфтакт, вступ, зняття та паузи.

Тиждень 3. Прийоми показу динаміки, темпу, штрихів у диригуванні

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тема 5. Штрихи, фермати та динаміка у диригуванні.

Тема 6. Темпи та їх зміни. Акценти, синкопи та прийоми показу їх диригентом.

Тиждень 4. Зміст і організація підготовки до практичної роботи з хором

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.

Тема 1. Робота диригента над хоровою партитурою.

Тема 2. Методика проведення репетиційної роботи з хором.

Тема 3. Зміст і форма занять з диригування.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Науково-теоретичні основи викладання диригування

Тема 1. Вступ. Завдання та мета курсу

Тема 2. Історія розвитку диригентського мистецтва

Тема 3. Основи постановки диригентського апарату

Тема 4. Вивчення схем тактування. Ауфтакт, вступ, зняття та паузи

Тема 5. Штрихи, фермати та динаміка у диригуванні

Тема 6. Темпи та їх зміни. Акценти, синкопи та прийоми показу їх диригентом

Теоретичний матеріал

Лекції

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота

Хормейтер Images.jpeg

Змістовий модуль ІІ. Зміст і організація підготовки до практичної роботи з хором

Тема 1. Робота диригента над хоровою партитурою

Тема 2. Методика проведення репетиційної роботи з хором

Навчання Images 2.jpeg

Тема 3. Зміст і форма занять з диригування

Теоретичний матеріал

Лекції

Практичні завдання

Практична №3

Практична №4

Самостійна робота

Самостійна робота


Ресурси

Таблиця до курсу "Методика викладання диригування"

Рекомендована література

Базова

 1. Андреева Л.М. Методика преподавания хорового дирижирования. – М., 1969.
 2. Багриновский М.М. Дирижерская техника рук. – М., 1947.
 3. Безбородова Л.А. Дирижирование. – М., 1985.
 4. Єгоров О.О. Теорія і практика роботи з хором. – К., 1961.
 5. Иванов-Радкевич А.П. Практическое руководство для начинающего дирижера. – М., 1977.
 6. Кан Э. Элементы дирижирования. – Л., 1980.
 7. Канерштейн М.М. Вопросы дирижирования. – М., 1972.
 8. Колесса М.Ф. Основи техніки диригування. – К., 1973.
 9. Кофман Р.І. Виховання диригента: психологічні особливості. – К., 1986.
 10. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – Л., 1972.
 11. Маталаев Л.Н. Основы дирижерской техники. – М., 1986.
 12. Медынь Я. Г. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. – М., 1978.
 13. Мусин И.А. Техника дирижирования. – Л., 1967.
 14. Ольхов К.А.Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.
 15. Питання диригентської майстерності. Упоряд. Канерштейн М.М. – К., 1980.
 16. Птица К.В. Очерки по технике дирижирования хором. – М., 1948.

Допоміжна

 1. Асафьев Б.В. О хоровом искусстве. – Л.,1980.
 2. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1958.
 3. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. – М., 1988.
 4. Кондрашин К.П. О дирижерском искусстве. – Л.-М., 1970.
 5. Мархлевський А.Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К.,1986.
 6. Мусин И.А. О воспитании дирижера. – Л., 1987.
 7. Менш Ш.Я. Я – дирижер. – М., 1960.
 8. Ольхов К.А. О дирижировании хором. – Л., 1979.
 9. Поляков О.И. Язык дирижирования. – К., 1987.
 10. Разумний І.Г. Посібник з диригування. – К., 1968.
 11. Соколов Вл.Г. Работа с хором – М., 1983.
 12. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хором. – М., 1983.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.br.com.ua/referats/Music/108880-10.html
 2. http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/Matieres/full_list/Matiere.IdPere:19978
 3. http://studentam.net.ua/content/view/7385/97/
 4. http://otherreferats.allbest.ru/music/00158824_0.html
 5. http://zavantag.com/docs/2405/index-7882.html
 6. http://uad.exdat.com/docs/index-698550.html?page=9
 7. http://ukrbukva.net/print:page,1,34260-Horovoe-penie-i-dirizhirovanie.html
 8. http://disser.com.ua/contents/19959.html
 9. http://referatu.net.ua/newreferats/7569/184993