Навчальний курс "Країнознавство Великобританії та США (для студентів заочної форми навчання)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 22:41, 12 листопада 2017; Tdatska (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Робоча програма навчального курсу "Країнознавство Великобританії та США"

Trafalger Square.jpg

Галузь знань: 0302 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія.

Спеціальність: Мова і література (англійська)

Спеціалізація: німецька мова

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Факультет іноземних мов


Мета та завдання навчального курсу

Мета - формування соціокультурної компетенції студентів у ході вивчення аспектів історії та культури Великобританії та США.

Завдання:

1.Ознайомити студентів з сучасним станом знань про історію та сучасність суспільства Великобританії та США.

2.Систематизувати елементи країнознавчих знань, яких студенти набули в процесі вивчення нормативного курсу англійської мови.

3.Розвинути у студентів навички виділяти країнознавчу інформацію, безеквівалентну та фонову лексику в оригінальних англомовних текстах.

4.Навчити студентів порівнювати життя суспільства у Великобританії і США та в Україні шляхом критичного аналізу вивченої інформації.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати особливості історичного розвитку та сучасного стану таких англомовних країн, як Великобританія та США.

вміти виділяти в англомовному тексті країнознавчу інформацію та інтерпретувати її роль у ньому.


Робоча програма курсу

GLOSSARY

Автор (автори) курсу

Дацька Тетяна Олексіївна


Учасники

Сторінка координування курсу «Країнознавство Великобританії та США (для студентів заочної форми навчання)» викладач Дацька Тетяна ОлексіївнаГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. British Studies

Навчальні теми змістового модуля 1.

Brief notes on British History.

British Regionalism.

Змістовий модуль 2. American Studies

Навчальні теми змістового модуля 2.

Brief notes on American History.

American Regionalism.

Зміст курсу

Змістовий модуль І. British Studies

Тема 1. History of Great Britain

Lectures

Lecture №1. History of Great Britain-1

Lecture №2. History of Great Britain-2

Lecture №3. History of Great Britain-3

Lecture №4. History of Great Britain-4

Seminars

Seminar 1

Самостійна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. American Studies

Тема 1. History of the USA

Lectures

Lectures №1-3 (text)

Issues to prepare for the test

Lecture №1 (PowerPoint)

Lecture №2 (PowerPoint)

Lecture №3 (PowerPoint)

Seminars

Seminar 2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Ресурси

Рекомендована література

Базова

British Studies

 1. Khripun V. The World of Britain: Britain Today. 2004.
 2. Khripun V. The World of Britain: History and Culture, 2004.

American Studies

 1. Karmen D., Khrypun V. The USA: A Collection of Readings on Culture and History. - Kirovohrad, 2004.
 2. Stevenson D. American Life and Institutions. - Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1996

Допоміжна

British Studies

 1. Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman, 1992
 2. Oxford Guide to British and American Culture. – Oxford: OUP, 2001. – 600 p.
 3. США. Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 2001. – 576 с.
 4. Dictionary of Language and Culture. – Harlow: Pearson Longman. 2005. – 1620 p.


American Studies

 1. Birdsall S., Florin J. Outline of American Geography. Regional Landscapes of the United States. - USA: USIA.
 2. Cincotta H. An Outline of American History. - US Department of State: Office of International Information Programs.
 3. Clack G. Portrait of the USA. - US Department of State: Office of International Information Programs.
 4. Clack G. Outline of US Economy. - US Department of State: Office of International Information Programs.

Інформаційні ресурси

http://ejas.revues.org/

http://www.utexas.edu/cola/progs/britishstudies/Lectures/Audio-Recordings.php


---

Good luck with your countrystudy! --Дацька Тетяна Олексіївна (обговорення) 13:45, 14 квітня 2015 (EEST)