Художні основи створення та композиція костюму, 5 курс (КМО), ФМФ

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Художні основи створення та композиція костюму

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

спеціальність 7.01010301 Технологічна освіта

спеціалізація Конструювання та моделювання одягу

факультет Фізико-математичний факультет

форма навчання Денна, заочна, екстернат, ПДО

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни «Художні основи створення та композиція костюма» є підготовка спеціалістів із напрямку підготовки конструювання та моделювання одягу до трудової діяльності в сучасних умовах; забезпечення їхньої творчої самореалізації; формування науково-обґрунтованих знань та вмінь, щодо основних відомостей навчальної дисципліни.

Створення сучасного костюма як образно-художньої системи елементів одягу, взуття і аксесуарів є результатом роботи багатьох фахівців, і вони повинні спілкуватися на одній професійній мові, тобто мати однакове уявлення про всі етапи виробництва: від створення ескізу до втілення його в матеріалі. У виробничій діяльності часто виникає потреба в наочному зображенні проектованого виробу, в умінні правильно читати ескіз, бачити пропорції майбутнього виробу, розуміти властивості матеріалу. Ці навички отримують, як у процесі вивчення теоретичного матеріалу, так і, в першу чергу, в ході виконання практичних завдань.

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток у студентів образно-асоціативного мислення, інтенсифікація творчого процесу, орієнтація на генерування нових ідей, відтворення у сучасних проектах культурних та національних традицій; забезпечення інтегрованого підходу до розуміння творчого процесу в цілому.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• Основні закони та засоби композиції;

• Роль кольору в композиції;

• Основні поняття „костюм”, „модель”, „комплект”, „ансамбль”, „колекція”;

• Правила виконання різних видів ескізів: фор-ескіз, художній (творчий) ескіз, робочий ескіз, технічний ескіз;

• Основні поняття формоутворення, стилізації та трансформації зображення;

• Закономірності ритму, орнаменту в одязі;

• Правила побудови фігури людини, пропорційні закономірності в одязі.

Студенти повинні вміти:

• Виконувати різні види ескізів: фор-ескіз, художній (творчий) ескіз, робочий ескіз, технічний ескіз;

• Композиційно будувати та оформляти ескізи;

• Виконувати ескізи у різних графічних техніках, використовувати різні прийоми та матеріали при виконанні ескізів у кольорі;

• Формувати художній образ: виокремити творче першоджерело, використовувати прийоми стилізації та трансформації у ескізах;

• Використовувати закони зорового сприйняття у проектуванні костюма;

• В сучасних умовах орієнтуватися на експеримент, свідомо ставити перед собою визначені завдання по проектуванню одягу та за допомогою самих різноманітних методів вирішувати ці завдання;

• Відшукати нові образні якості предметного середовища, нові форми та фактури, нові технологічні прийоми, творчі концепції в дизайні одягу;

• Здійснювати самоконтроль у процесі виконання практичної роботи.

Робоча програма курсу

Автор курсу

Гур'янова Оксана Віталіївна


Учасники

Група 51, фізико-математичний факультет, 2015-2016 н.р. викладач Гур'янова Оксана Віталіївна, Отримати консультацію


Графік навчання

Структура курсу "Художні основи створення та композиція костюму"

РОЗДІЛ І. Формування художнього образу

Основні поняття дизайну одягу

Визначення моди

Поняття про творче джерело

РОЗДІЛ ІІ. Основні закономірності композиції костюма

Композиція. Основні поняття

Основні закони композиції

Колір та фактура в композиції костюма

Орнамент в композиції костюма

Закони зорового сприйняття. Оптичні ілюзії

Стилістичне рішення в проектуванні костюма

РОЗДІЛ ІІІ. Графічне зображення ансамблю одягу

Закони створення колекції одягу

Ескізна графіка в проектуванні костюмів

Зміст курсу "Художні основи створення та композиція костюма"

РОЗДІЛ І. Формування художнього образу

Тема 1. Основні поняття дизайну одягу

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Основні поняття дизайну одягу

Практичні завдання

Практична №1 Малювання фігури людини за пропорційними схемами

Тема 2. Визначення моди

Теоретичний матеріал

Лекція №2 Визначення моди

Практичні завдання

Практична №2 Зображення елементів одягу. Зображення модних тенденцій в костюмі

Тема 3. Поняття про творче джерело

Теоретичний матеріал

Лекція №3 Поняття про творче джерело

Практичні завдання

Практична №3 Виконання логічного ряду на основі трансформації творчого джерела

Самостійна робота до І розділу

Опрацювання лекційного матеріалу.

Виконання домашніх практичних завдань.

Підготовка до тестових завдань, контрольної роботи.

Перевірте знання за допомогою тесту:

РОЗДІЛ ІІ. Основні закономірності композиції костюма

Тема 1. Композиція. Основні поняття

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Композиція. Основні поняття

Практичні завдання

Практична №4 Створення композиції із основних графічних засобів: точки, лінії та плями

Тема 2. Основні закони композиції

Теоретичний матеріал

Лекція №2 Основні закони композиції. Презентація

Практичні завдання

Практична №5 Ознайомлення із законами композиції костюма

Тема 3. Колір та фактура в композиції костюма

Теоретичний матеріал

Лекція №3 Колір та фактура в композиції костюма. Презентація

Практичні завдання

Практична №6 Види фактур, імітація фактур, створення композиції з використанням різних видів фактур

Практична №7 Ознайомлення із правилами передачі кольору

Презентація Колір. Студентська робота Презентація

Тема 5. Орнамент в композиції костюма

Теоретичний матеріал

Лекція №5 Орнамент в композиції костюма

Практичні завдання

Практична №8 Закономірності створення та зображення орнаментів. Уведення різних видів орнаменту в одяг

Тема 6. Закони зорового сприйняття. Оптичні ілюзії

Теоретичний матеріал

Лекція №6 Закони зорового сприйняття. Оптичні ілюзії. Презентація

Практичні завдання

Практична №9 Уведення елементів оптичного малюнка в одяг

Тема 7. Стилістичне рішення в проектуванні костюма

Теоретичний матеріал

Лекція №7 Стилістичне рішення в проектуванні костюма. Презентація

Практичні завдання

Практична №10 Виконання логічного ряду ескізів одягу в різних стилях

Мода ХХ століття. Презентації студентів.

Мода 30-х рр. ХХ ст. Презентація

Мода 60-х рр. ХХ ст. Презентація

Мода 70-х рр. ХХ ст. Презентація

Мода 80-х рр. ХХ ст. Презентація

Мода 90-х рр. ХХ ст. Презентація

Самостійна робота до ІІ розділу

Опрацювання лекційного матеріалу.

Виконання домашніх практичних завдань.

Підготовка до тестових завдань, контрольної роботи.

Перевірте знання за допомогою тесту:

РОЗДІЛ ІІІ. Графічне зображення ансамблю одягу

Тема 1. Закони створення колекції одягу

Теоретичний матеріал

Лекція №1 Закони створення колекції одягу

Практичні завдання

Творче завдання: Виконання логічного ряду на основі трансформації творчого джерела. Створення колекції моделей

Тема 2. Ескізна графіка в проектуванні костюму

Теоретичний матеріал

Лекція №2 Ескізна графіка в проектуванні костюму. Презентація

Практичні завдання

Практична №11 Виконання різних видів ескізів за усіма вимогами

Самостійна робота до ІІІ розділу

Опрацювання лекційного матеріалу.

Виконання творчої роботи – зображення колекції моделей. Підготувати логічний ряд ескізів до конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів костюма «Палітра моди».

Творчим джерелом для створення колекції моделей можуть стати такі теми:

• Національна культура як джерело нового в моді.

• Використання архітектурних форм у створенні одягу.

• Вплив живопису на моду. Перенесення художньої теорії на процес творення одягу.

• Вплив музики, танцю на моду. Розробка ескізу сучасної моделі одягу творчим джерелом яких є музика та хореографія.

• Вплив кіноіндустрії на моду. Використання кіно-образу на створення одягу.

• Розробка ескізів моделей одягу, творчим джерелом яких є природа. Стилізація та трансформація різних форм.

• Розробка ескізу сучасної моделі одягу творчим джерелом якої є історичний костюм.

• Розробити ескіз моделі творчим джерелом якої є техногенний розвиток світу.

• Використання сучасних стилів (класичний, романтичний, фольклорний, еклектика, спортивний) та їх видів для пошуку нового в одязі.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
 2. Гур’янова О.В. Композиція костюма: Практикум (навчально-методичний посібник). / О.В. Гур’янова – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 88с.
 3. Композиция костюма / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
 4. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
 5. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
 6. Тревенс-Спенсер С. Заман З. Справочник дизайнера по формам и стилям одежды [науч. ред. М.В. Беляева; пер. с англ.]. – М.: РИПОЛ классик, 2008.

Допоміжна

 1. Василевская Л.А. Специальное рисование. – М.: Высшая школа, 1989.
 2. Ермилова Д.Ю. История домов моды. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
 3. Михайленко В.Є. Основи композиції: Геометричні аспекти художнього формотворення. – К.: Каравела, 2004.
 4. Ніколаєва Т.В. Тектоніка формоутворення костюма. – К.: Арістей, 2005.
 5. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. – М.: Изд. центр «Академия», 2007.
 6. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
 7. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. – К.: Рад. шк., 1988.
 8. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
 9. Сомов Ю.С. Композиция в технике: М.: Машиностроение, 1987.
 10. Тухбатуллина Л.М., Сафина Л.А., Хамматова В.В. Проектирование костюма. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.

Інформаційні ресурси

 1. Уроки створення Fashion-эскиза
 2. "Модний" словник із підбіркою фотографій
 3. Огляд модних тенденцій
 4. Основні напрямки стилей одягу
 5. Статті з композиції костюму