Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Інформаційні ресурси до теми "Операційна система Linux"


Лабораторна робота №1: Операційна система Linux

Мета: формування поняття операційної системи та вмінь роботи з операційною системою Linux

Питання до вивчення

 1. Поняття операційної системи.
 2. Файлова система операційної системи Linux.
 3. Робочі столи операційної системи Linux та їх основні елементи.
 4. Структура вікна Linux. Діалогові вікна.
 5. Головне меню Linux.
 6. Довідкова система Linux.
 7. Основні дії з каталогами і файлами.
 8. Призначення корзини. Відновлення файлів.
 9. Робота з локальною комп'ютерною мережею засобами Linux.
 10. Пошук файлів у Файловій системі операційної системи Linux.

Завдання до виконання

Середній рівень

 1. За допомогою мишки змінити розташування значків на Робочих столах Linux.
 2. За допомогою контекстного меню Робочого столу впорядкувати значки.
 3. Відкрити вікно "Компьютер" через кнопку "Переход".
 4. У каталозі Домашняя папка створити власну папку, назва якої Прізвище_група.
 5. Створити у каталозі Прізвище_група дерево каталогів такої структури:
  Задание папки.gif
 6. Переглянути вміст ресурсу Students: та у каталогу Students:\Students\ знайти три довільні файли.
 7. Скопіювати ці файли у кожний з підкаталогів каталогу Група (номер групи) – Документи (прізвище студента), Малюнки (прізвище студента) та Навчальні матеріали.
 8. Перейменувати файли скопійовані у каталог Документи (прізвище студента), присвоївши їм відповідно імена документ№1, документ№2 і т.д.
 9. Перейменувати файли скопійовані у каталог Малюнки (прізвище студента), присвоївши їм відповідно імена малюнок№1, малюнок№2 і т.д.
 10. Перемістити файл документ№1 на Робочий стіл.
 11. Перемістити файл малюнок№1 на Робочий стіл.
 12. Вилучити з Робочого столу файли документ№1 та малюнок№1.
 13. Відновити вилучені файли.

Достатній рівень

 1. Установити ємність та кількість вільного місця на ресурсі Students:.
 2. Надати файлам вид, при якому відображаються приховані (скрытые) файли та папки (каталоги), використовуючи команду меню Вид -> Показывать скрытые файлы.
 3. Приховати файл документ№1 (щоб приховати об'єкт, потрібно його переіменувати, добавивши символ "." на початку імені).
 4. Надати папкам вид, при якому не відображаються сховані (скрытые) файли та папки (Вид -> Показывать скрытые файлы). Дослідити, що після цього змінилося.
 5. Файл документ№1 зробити неприхованим (щоб показати об'єкт, потрібно його переіменувати, видаливши символ "." на початку імені).

Високий рівень

 1. Переглянути вміст папки "Обзор сети". Зайти на ресурс SHARE сусіднього комп’ютера та переглянути його вміст.
 2. Зайти на сервері (СЕТЬ/СЕТЬ WINDOWS/PM/CASTLE/STUFF) у папку викладача з теоретичними матеріалами і скопіювати ті файли у власну папку Навчальні матеріали.
 3. Для файла документ№1 створити посилання (ссылку), яке розмістити на Робочому столі.

Контрольні запитання

 1. Що називається файлом?
 2. Що називається папкою, каталогом або діректорією?
 3. Що називається посиланням (ссылкой) у Linux?
 4. Які функції в Linux виконують посилання?
 5. Що називається файловою системою?
 6. Яка послідовність дій при створенні, перейменуванні, копіюванні, перенесенні, знищенні, відновленні об’єкта?
 7. Як можна створити посилання?
 8. Яке призначення об’єкта Корзина?
 9. Як запустити пошукову систему Linux?

Лабораторна робота №2: Архівування даних. Менеджер архівів Ubuntu. Встановлення програм у середовищі Ubuntu. Налаштування Ubuntu.

Мета: формування поняття архівування даних, вміннь роботи з архівними файлами та Менеджером архівів, вмінь налаштовувати середовище Ubuntu.

Питання до вивчення

 1. Поняття архівування даних.
 2. Програми-архіватори та їхні функції.
 3. Робота із Менеджером архівів Ubuntu.
 4. Встановлення програм у середовищі Ubuntu.
 5. Налаштування Ubuntu.

Завдання до виконання

Середній рівень

 1. На робочому столі створити папку Студент_прізвище.
 2. У папку Студент_прізвище скопіювати 2 довільні файли.
 3. Заархівувати всі файли, що містяться у папці Студент_прізвище. Архівний файл назвати Архів_Прізвище та розмістити його у папці Студент_прізвище.
 4. З’ясувати розмір архівного файла, порівняти із загальним розміром незаархівованих файлів. Зробити висновки.
 5. Переглянути отриманий архів.
 6. У папку Документы (у Домашняя папка) розархівувати файл Архів_Прізвище.

Достатній рівень

 1. Знайти три документи, що мають розширення *.doc. Знайдені файли скопіювати до папки Студент_прізвище.
 2. Всі знайдені файли додати до архіву Архів_Прізвище, який потім переіменувати Новий архів, і помістити його у папку Студент_прізвище.
 3. Знайти "Центр приложений Ubuntu". Переглянути, які програми встановлені на Вашому ПК.
 4. У додатку "Центр приложений Ubuntu" знайти антивірусні програми та спробувати встановити їх.
 5. У додатку "Центр приложений Ubuntu" знайти корисну освітню програму (наприклад, перекладач) та спробувати встановити її.

Високий рівень

 1. Дослідити Параметры системы у середовиці Ubuntu.
 2. Знайти в Ubuntu програму Сведения о системе. Зібрати та зафіксувати у звіті дані про свій комп’ютер за допомогою програми Сведения о системе.
 3. Налаштувати зовнішній вигляд системи за власними побажаннями (Робочій стіл, Миша, Клавіатура, Екран тощо).


Контрольні запитання

 1. Що таке архівування даних?
 2. Які програми-архіватори ви знаєте?
 3. Як оцінити ефективність і доцільність стискання файлів?
 4. Як переглянути вміст архіву?
 5. Як додати файли до архіву?
 6. Як розархівувати архів?


Лабораторна робота №3: Пошукові системи мережі інтернет. E-mail

Мета: ознайомлення з поняттям служби інтернету, формування вмінь роботи з Web-браузером Internet Explorer. Формування інформаційно-пошукових умінь на основі інформаційних ресурсів і засобів пошуку мережі інтернет.

Питання для вивчення

 1. Поняття інтернет-служби.
 2. Служба World Wide Web (WWW).
 3. Web-браузер Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.
 4. Пошукові системи інтернету. Типи пошукових систем.
 5. Пошукові каталоги.
 6. Індексні пошукові системи. Принципи роботи індексних пошукових систем.
 7. Прийоми ефективного пошуку.
 8. Команди простого пошуку.
 9. Команди мови запитів.
 10. Електронна пошта.

Завдання до виконання

Середній рівень

У мережі інтернет засобами команд простого пошуку знайти відповіді на запитання:

 1. Яка висота Ейфелевої вежі?
 2. Що таке Юкка?
 3. Як називалась перша механічна обчислювальна машина, проект якої розробив Блез Паскаль у 1624 році?
 4. Хто є автором поетичного рядка «Ще вруняться горді славутові кручі…»?

Достатній рівень

 1. У меню "Закладки" (Избранное) створити тематичну папку "Пошукові системи". Внести до цієї папки закладки з адресами пошукових систем МЕТА (meta.ua), Google (www.google.com.ua), Яндекс (www.yandex.ru), Рамблер (www.rambler.ru).
 2. Будь-яку Web-сторінку, отриману з інтернету, зберегти на жорсткому диску комп’ютера. Визначити розміри отриманих файлів.
 3. На одному з інтернет-серверів створити власну поштову скриньку (якщо такої немає). Наприклад, meta.ua.
 4. Перевірити находження пошти на вашу поштову скриню.
 5. На адресу викладача надіслати змістовного листа (привітання з найближчим святом). Приєднати до нього графічний файл (розмір файла не більше 200 Kb).

Високий рівень

У будь-якій пошуковій системи знайти Web-документи, які містять указані в завданні ключові слова, використовуючи мову запитів цієї пошукової системи. Результати занести до таблиці.

Номер питанняФормулювання запитуКількість знайдених документів
 1. Знайти документи, які містять слово школа.
 2. Знайти документи, які містять одночасно слова школа і ліцей.
 3. Знайти документи, які містять хоча б одне із слів школа або ліцей.
 4. Знайти документи, які містять слово ліцей, але не містять слово школа.
 5. Знайти документи, які містять слова спеціалізована школа або спеціалізована гімназія.
 6. Знайти документи, які містять одночасно слова мережа, портал, сайт.
 7. Знайти документи, які містять хоча б одне із слів мережа, портал, сайт.

Контрольні запитання

 1. Що в інформаційних технологіях називають службою і протоколом служби?
 2. Назвіть основні служби мережі інтернет.
 3. Що називається Web-документом, Web-сайтом?
 4. Для чого використовується система уніфікованих адрес Web-ресурсів?
 5. У якому форматі подаються Web-документи?
 6. Який принцип дії HTTP-протоколу?
 7. Що таке гіперпосилання?
 8. Які програми називають Web-браузерами? Назвіть їх основні функції.
 9. Якими способами можна завантажити Web-документ у вікно Internet Explorer?
 10. У яких випадках використовується кнопка Обновить Панелі інструментів програми Internet Explorer?
 11. Яке призначення засобів Избранное і Журнал?
 12. У яких форматах можна зберігати Web-документи на дисках комп’ютера? Чим відрізняються ці формати?
 13. Які типи пошукових систем існують у мережі інтернет?
 14. За яким принципом організовані пошукові каталоги?
 15. За яким принципом організовані індексні пошукові системи?
 16. Назвіть етапи роботи індексної пошукової системи.
 17. Що означає поняття "релевантність"?
 18. Що називають ключовими словами запиту?
 19. Назвіть команди простого пошуку.
 20. Що називають мовою запитів? Для чого вона призначена?
 21. Назвіть основні оператори мови запитів.
 22. Що називається службою E-mail?
 23. У чому полягають особливості роботи цієї служби?
 24. За якими правилами складається електронна адреса користувача?
 25. Які стандартні папки містить поштовий сервіс? Яке їх призначення?
 26. Яка послідовність дій одержання поштового повідомлення?
 27. На якому інтернет-сервері Ви маєте електронну поштову скриньку?