Навчальний курс "Фізичне виховання (Баскетбол)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Фізичне виховання (баскетбол - дівчата, юнаки)


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета – досягнення вищого рівня розвитку рухових якостей за рахунок оволодіння елементами інтелектуальної гри у баскетбол.

Завдання

підвищення загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів;

досягнення рівня технічної та тактичної підготовленості у виконанні ігрової функції у команді;

досягнення стабільності гри (надійності ігрових навичок) у складних змагальних умовах;

придбання навичок проведення навчально-тренувальних занять і змагань;

всебічний фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я та покращення психофізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

  • історію розвитку баскетболу в Україні, в світі;
  • техніку безпеки в спортивному залі під час занять баскетболом;
  • організацію та проведення змагань, методику суддівства;


  • основні технічні прийоми і тактичні дії гри.


вміти:

  • виконувати основні стійки та переміщення баскетболіста;
  • виконувати передачу м’яча однією, двома руками;
  • виконувати ведення м’яча;
  • виконувати кидок м’яча однією, двома руками;
  • виконувати подвійний крок;

Глосарій до курсу Фізичне виховання (Баскетбол)

Робоча програма курсу

Автор курсу

Сукачов Олександр ВолодимировичУчасники

Сторінка координування курсу "Фізичне виховання (Баскетбол)"Структура

Програма навчальної дисципліни


Зміст курсу


Змістовий модуль 1.Теоретичні та практичні аспекти гри у баскетбол

Тема 1. Історія виникнення і розвиток баскетболу

Лекція №1 Баскетбол

Нейсміт.jpg


Теоретичний матеріал

Практична №1 Правила баскетболу
Logo fiba.png

Змістовий модуль 2. Основні технічні прийоми гри у баскетбол

Тема Основи техніки ведення м'яча

Практичне заняття

Тема Основи техніки навчання передач

Практичне заняття

Тема Основи техніки подвійного кроку

Тема Основи техніки кидка м'яча

Змістовий модуль 3. Основи тактики гри

Змістовий модуль 4. Удосконалення технічних прийомів гри у баскетбол

Навчальні номрмативи

Нормативи

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Баскетбол. / А.І. Дубенчук. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 144 с.

2. Баскетбол. / В.М. Корягин, В.Н. Мухин, В.А. Боже нар, Р.С. Мозола. – К.: Выща шк. Головное узд-во, 1989. – 232 с.

3. Баскетбол: Учебник для ин-тов физ.культ./ Под ред. Ю.М. Портнова. – Изд. 3-е перераб. – М.: «Физкультура и спорт», 1988. – 288 с.

4. Баскетбол. Учебник для спортивных факультетов институтов физической культуры. – М.: «Физкультура и спорт», 1967. – 248 с.

5. Вари П. 1000 упражнений игры в баскетбол: Пер. с французского/ Общая редакция Л.Ю. Поплавского. – К.: БК «Денди-Баскет», 1997. – 210 с.

6. Вуден Д. Современный баскетбол: Пер. с англ. – М.: «физкультура и спорт», 1987. – 256 с.

7. Гзовский Б.М., Кудряшов В.А. Студенческий баскетбол (анализ и упражнения). – Мн.: «Вышэйшая школа», 1973. – 383 с.

8. Грасис А. М. Специальные упражнения баскетболистов. – М.: «Физкультура испорт», 1967. – 112 с.

9. Линдеберг Ф. Баскетбол: игра и обучение. Пер. с англ. – М.: «Физкультура и спорт», 1971. – 280 с.

10. Мозола Р.С., Приступа Є.Н., Вацеба О.М. Індивідуальне тренування баскетболістів. – Львів.: Львівська обласна книжкова друкарня, 1993. – 90 с.

11. Методические рекомендации по совершенствованию техники бросков м’яча в корзину. Республиканский научно-методический кабінет. – К., 1984. – 26 с.

12. Методические рекомендации для тренеров по баскетболу. Республиканский научно-методический кабінет. – К., 1984. – 52 с.

13. Пинхолстер Г. Энциклопедия баскетбольных упражнений (перевод с английского) М.: «Физкультура и спорт», 1973. – 164 с.

14. Подготовка юных баскетболистов. / Бабушкин В.З. – К.: «Здоров'я», 1985. – 144с.

15. Поплавський Л.Ю. Упражнения баскетболиста. Методическое пособие для тренеров по баскетболу. К.: «Друкарня ДУС», 2006. – 128 с.

16. Поплавський Л.Ю. Баскетбол. К.: Вид-во «Олімпійська література» 2004.

17. Поплавський Л.Ю. Окіпняк В.Г. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності. – К.: Республіканський науково-методичний кабінет, 1999. – 124с.

18. Преображенский И.Н., Харазянц А.А. Баскетбол в школе. М.: «Просвещение», 1969. – 160 с.

19. Семашко Н.В. Баскетбол. Обучение и тренировка. 2 изд. ип. и доп. М.: «Физкультура и спорт», 1952. – 110 с.

20. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов. – М.: «Фізкультура и спорт», 1967. – 120 с.

21. Хромаев З.М, Мурзин Е.В, Обухов А.В, Защук С.Г. Упражнения баскетболистов, методическое пособие для тренеров. – К.: 2006.

22. Хромаев З.М. Баскетбол для всех. Настольная книга любителей баскетбола. К. «Друкарня ДУС», 2006. – 172 с. 23. Хромаев З.М., Поплавский Л.Ю., Защук Г.С. Тетрадь тренера по баскетболу. Методическое пособие. К. – «Преса України», 2003. – 128 с.

24. Чернова Е.А., Кузнецов В.С. Скоростная и скоростно-силовая подготовка баскетболистов. Методические рекомендации для тренеров детско-юношеских спортивных школ по баскетболу. М. – 2002.

25. Яхонтов Е.Р., Кит Л.С. Индивидуальные упражнения баскетболіста. – М.: «Физкультура и спорт», 1981. – 71 с.

Допоміжна

1. Баскетбол: Справочник. – М.: «Физкультура и спорт», 1980. – 59 с.

2. Би К., Нортон К. Упражнения в баскетболе. Пер. с англ. М., «Физкультура и спорт», 1972. – 104 с.

3. Волошин А.П. Шпак А.В. Володарі баскетбольних кілець (художньо-документальні нариси). – К.: «МП Леся», 2015. – 464 с.

4. Гомельский Е.Я. Психологические аспекты современного баскетбола. – М., 2010. – 40 с.

5. Защук С.Г. Методические рекомендации по совершенствованию технико-тактического мастерства баскетболистов высокой квалификации при реализации быстрого прорыва. К.: «Пресса України», 2005. – 73 с.

6. Методи наукових досліджень у баскетболі. / О.О. Мітова, Р.О. Сушко . – Дніпропетровськ.: Вид. «Інновація», 2015. – 216 с.

7. Николич А., Параносич В. Отбор в баскетболе: Пер. с сербскохорв. – М.: «Физкультура и спорт», 1984. – 144 с.

8. Родионов А.В., Воронова В.И. Психологические основы подготовки баскетболистов. – К.: «Здоровья», 1989. – 136 с.

9. Сушко Р.О., Мітова О.О., Дорошенко Е.Ю. Змагальна діяльність висококваліфікованих гравців у баскетболі. Навч. Посібник. – Дніпропетровськ. 2014. – 326 с.

10. Сушко Р., Волшин А.П. Жіночий баскетбол України. Аналітичний погляд крізь призму БК «Динамо» Київ. – К.: «МП Леся», 2012. – 252 с.

11. Хромаєв З.М., Волошин А.П. Баскетбол: епоха В. Шаблінського. До 100-річчя баскетболу в Україні. – К.: «МП Леся», 2006. – 180 с.

12. Хромаєв З.М., Волошин А.П. Баскетбол незалежної України. До 100-річчя баскетболу в Україні. – К.: «МП Леся», 2006. – 208 с.

Інформаційні ресурси

1. Вікіпедія

2. Федерація баскетболу України