Навчальний курс "Практична фонетика німецької мови"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Bild.jpeg

"Практична фонетика німецької мови"


Спеціальність Мова і література (німецька)


спеціалізація англійська мова


Мета викладання дисципліни:

Основними цілями курсу практичної фонетики для 2 року навчання є:


1. Навчання студентів нормативної вимови сучасної німецької мови і її фоностилістичних варіантів;

2. Сформувати професійно педагогічні навички та уміння необхідні студентам для їх майбутньої роботи над вимовою учнів у середній школі.


На другому курсі фонетичний матеріал повторюється, поглиблюється та узагальнюється. Деякі теми нові (Інтонація в різноманітних видах речень, ритміка та варіації вимови).


Завдання вивчення дисципліни:


1. Подальше удосконалення німецької вимови студентів на наступних етапах навчання.

2. Продовження вивчення студентами теоретичних відомостей з фонетики німецької мови, необхідних як для набуття навичок і вмінь вимови, так і для розширення лінгвістичного світогляду.

3. Оволодіння студентами прийомами роботи над вимовою, необхідними їм для їх майбутньої педагогічної діяльності.


Навчальний матеріал містить:


- теоретичні відомості з загальної та німецької фонетики;

- вправи, фкі відображають різноманітні фонетичні явища, передбачені для оволодіння вимови на рівні звуку, слова, словосполучення, фрази і зв’язного висловлювання в процесі аудіювання, читання та експресивного мовлення, як діалогічного так і монологічного /підготовленого і непідготовленого/;

- вірші, уривки з художньої прози і пісні.


При навчанні вимови слід приділяти особливу увагу роботі над звукозаписами. Слід використовувати зорову і слухову наочності. Важливе місце в навчанні вимови займає самостійна роботв студентів як в лабораторії так і вдома.

Одним з необхідних умінь, які слід розвивати при навчанні вимови, є вміння транскрибувати слова, фрази і тексти та графічно зображати інтонацію, тому що це сприяє правильному усвідомленню звуко-буквених співвідношень і інтонаційних особливостей мови, яка вивчається.

На заняттях з фонетики слід вчити напам’ять приказки, вірші, уривки з художньої прози, що важливе не лише для оволодіння вимовою, але й повинне сприяти вирішенню завдання естетичного виховання.

Заняття повинне носити мовленнєвий характер. Тому слід приділяти увагу усному спілкуванню.

Працюючи над вимовою студентів, викладач повинен розвивати в них професійно-педагогічні навички і вміння, необхідні їм для їх майбутньої роботи в середній школі.

Основними педагогічними навичками і вміннями є:

1) вміння проводити мовленнєву гімнастику;

2) вміння транскрибувати німецький текст;

3) вміння користуватися звукотехнікою;

4) вміння усувати помилки учнів в вимові;

5) постійно слідкувати за чіткістю свого мовлення на уроці за дикцією своїх товаришів в групі;

6) вміння вивчати з учніми пісню німецькою мовою;

7) вміння відібрати вірш, текст, пісню та інший матеріал на певну фонетичну тему;

8) вміння читати німецький текст в різному темпі.

Весь курс фонетики викладається німецькою мовою, однак фонетична термінологія дається з перекладом на рідну мову.

Робоча програма

Глосарій до курсу "Практична фонетика німецької мови"

Автор курсу

Оксанич Маргарита Петрівна

Учасники

Сторінка координування курсу "Практична фонетика німецької мови" викладач Оксанич Маргарита ПетрівнаЗмістовий модуль 1. Основні елементи німецької інтонаційної структури.

Тема 1. Мовленнєвий діапазон. Висотні рівні: низький, нейтральний, середній, високий.

Тема 2. Асиміляція. Види асиміляції.

Тема 3. Гемінація.

Тема 4. Синтагма. Правила поділу речень на синтагми. Види синтагм.

Тема 5. Мелодика та її види. Мелодика в різних типах речень. Види інтонаційних схем.

Тема 6. Паузи. Види пауз. Фразовий наголос.

Тема 7. Елементи німецької інтонаційної структури в розповідних фразах з одним та кількома виділеними наголосом складами: передтакт, такт і затакт.

Тема 8. Ритм німецького мовлення. Фразові ритмічні групи.

Змістовий модуль 2. Вимова та артикуляція німецьких щілинних та змично-вибухових приголосних.

Тема 1. Змично – вибухові приголосні [g], [k]: характеристика та артикуляція.

Тема 2. Щілинні приголосні [s], [z]. Характеристика та артикуляція.

Тема 3. Щілинні приголосні [∫], [j]: xарактеристика та артикуляція.

Тема 4. Щілинні приголосні [х],[ς]: xарактеристика та артикуляція.

Тема 5. Змично – вибухові приголосні [b], [p].

Тема 6. Змично – вибухові приголосні [d], [t]. Характеристика та артикуляція.

Тема 7. Щілинні приголосні [v], [f]. Характеристика та артикуляція.

Змістовий модуль 3. Вимова та артикуляція німецьких африкатів, носових та сонорних приголосних.

Тема 1. Характеристика та артикуляція приголосного [n].

Тема 2. Приголосний [ŋ]: характеристика та артикуляція.

Тема 3. Приголосний [l]: характеристика та артикуляція.

Тема 4. Приголосний [r]: характеристика та артикуляція.

Тема 5. Африкати [pf], [ts], [t∫]. Характеристика та артикуляція.

Тема 6. Характеристика та артикуляція приголосного [m].

Тема 7. Приголосний [R]: характеристика та артикуляція.

Тема 8. Приголосний [h]: характеристика та артикуляція.

Змістовий модуль 4. Інтонація в різних типах речень.

Тема 1. Інтонація складносурядного та складнопідрядного речення.

Тема 2. Інтонація окличних, наказових та питальних речень усіх типів.

Тема 3. Інтонація простого поширеного розповідного речення.

Тема 4. Інтонація речень з однорідними членами речення.

Тема 5. Інтонація речень з уточненням.

Тема 6. Інтонація вставних речень.

Тема 7. Інтонація спонукальних речень, які виражають прохання та пропозиції.

Тема 8. Інтонація речень з прямою мовою.

Зміст курсу

Модуль 1

Основні елементи німецької інтонаційної структури


Тема 1


Мовленнєвий діапазон. Висотні рівні.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про мовленнєвий діапазон. Висотні рівні.

3. Вірш H. Heine „Es liegt der heiße Sommer ...“. Тренування, розбір, інтонування та заучування вірша. (Підручник „Deutsch“ Е. І. Лисенко, М. Р. Корольва, К. Ф. Фрицька та ін., стор. 237). Тренування вимови та інтонації.

Мовленнєвий діапазон. Висотні рівні.

Домашнє завдання:


1. Теорія про мовленнєвий діапазон. Висотні рівні.

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Вірш H. Heine „Es liegt der heiße Sommer ...“ вивчити напам’ять.

4. Фонетичні вправи 1-2 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 159-160).


Самостійна робота:

1. Вірш J. W. Goethe “Willkommen und Abschied”. Тренування, розбір, інтонування та заучування вірша напам’ять. Фонетичні вправи. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 179-180, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Вірш H. Heine „Es liegt der heiße Sommer ...“ транскрибувати.


Тема 2


Асиміляція. Види асиміляції.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про асиміляцію та її види. Прогресивна та регресивна асиміляції. (Підручники R. M. Uroewa, O. F. Kusnezowa „Phonetik und Grammatik der deutschen Sprache“, стор. 10-11; O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 155-156; D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 153-156).

3. Вірш E. Mörike „Septembermorgen“. Тренування та заучування вірша. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“)

4. Діалог „Per Anhalter“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 27, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

Асиміляція. Види асиміляції


Домашнє завдання:

1. Теорія про асиміляцію та її види. Прогресивна та регресивна асиміляції.

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Вірш E. Mörike „Septembermorgen“ перкласти та вивчити напам’ять.

4. Діалог „Per Anhalter“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-16 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 48-52).

2. Діалог „Per Anhalter“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 27, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Вірш E. Mörike „Septembermorgen“ (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“). / Робота в фонолабораторії/.

4. Вірш E. Mörike „Septembermorgen“ транскрибувати.

5. Фонетичні вправи Урок 11 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 48-49). /Робота в фонолабораторії/.


Тема 3


Гемінація

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про гемінацію.

3. Вірш F. Hebbel „Herbstlied“. Тренування та заучування вірша. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“).

4. Діалог „Auf dem Zeltplatz“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 27-28, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

Гемінація


Домашнє завдання:

1. Теорія про гемінацію.

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Вірш F. Hebbel „Herbstlied“ перекласти та вивчити напам’ять.

4. Діалог „Auf dem Zeltplatz“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-14 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 54-58).

2. Діалог „Auf dem Zeltpaltz“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 27-28, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Вірш F. Hebbel „Herbstlied“. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“). /Робота в фонолабораторії/.

4. Вірш F. Hebbel „Herbstlied“ транскрибувати.

5. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 4


Синтагма. Правила поділу речень на синтагми. Види синтагм.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про синтагму. Правила поділу речень на синтагми. Види синтагм. (Підручник R. M. Uroewa, O. F. Kusnezowa „Phonetik und Grammatik der deutschen Sprache“, стор. 43-45; O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 89-91; D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 133-134)..

3. Діалог „Es regnet weiter“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 28-29, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

Синтагма. Правила поділу речень на синтагми. Види синтагм


Домашнє завдання:

1. Теорія про синтагму та правила поділу речень на синтагми.

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Діалог „Es regnet weiter“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Діалог „Es regnet weiter“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 28-29, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

2. Фонетичні вправи 4-8 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 135-136).

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 5


Мелодика та її види. Мелодика в різних типах речень. Види інтонаційних схем.

1. Теоретичні відомості про мелодику та її види. (Підручник R. M. Uroewa, O. F. Kusnezowa „Phonetik und Grammatik der deutschen Sprache“, стор. 47-49; O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 32-34).

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Вірш J. R. Becher „Gesang vom Lernen“. Тренування та заучування вірша. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 75, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).


Домашнє завдання:

1. Теорія про мелодику та її види. Мелодика в різних типах речень. Види інтонаційних схем.

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Діалог „Es regnet weiter“ вивчити напам’ять та інсценувати.

3. Вірш J. R. Becher „Gesang vom Lernen“ перекласти та вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. Вірш J. R. Becher „Gesang vom Lernen“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 75, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

2. Вірш J. R. Becher „Gesang vom Lernen“ транскрибувати.


Тема 6


Паузи. Види пауз. Фразовий наголос.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про паузи, види пауз та фразовий наголос.

3. Діалог „Auf dem Weg zum Reisebüro“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 41, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

4. Вірш J. W. Goethe „Das Veilchen“ розбір та заучування вірша.

Паузи. Види пауз. Фразовий наголос.


Домашнє завдання:

1. Паузи, види пауз та фразовий наголос.

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Діалог „Auf dem Weg zum Reisebüro“ вивчити напам’ять та інсценувати.

4. Вірш J. W. Goethe „Das Veilchen“ інтонувати, зробити фонетичний аналіз, перекласти та вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-18 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 60-62).

2. Діалог „Auf dem Weg zum Reisebüro“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 41, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Вірш J. W. Goethe „Das Veilchen“ транскрибувати.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 7


Елементи німецької інтонаційної структури в розповідних фразах з одним та кількома виділеними наголосом складами: передтакт, такт і затакт.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про елементи німецької інтонаційної структури в розповідних фразах з одним та кількома виділеними наголосом складами: передтакт, такт і затакт. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 34-35).

3. Діалог „In der Auskunft“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 41, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).


Домашнє завдання:

1. Eлементи німецької інтонаційної структури в розповідних фразах з одним та кількома виділеними наголосом складами: передтакт, такт і затакт.

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Діалог „In der Auskunft“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-8, 1-13, 1-10 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 64-66, 67-70, 71-72).

2. Діалог „In der Auskunft“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 41, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Фонетичні вправи Урок 17 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 68-69). /Робота в фонолабораторії/.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

1. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосних звуків [pf], [ts], [t∫].


Тема 8


Ритм німецького мовлення. Фразові ритмічні групи.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про ритм німецького мовлення та фразові ритмічні групи.

3. Діалог „Im Büro der Interflug“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 41, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

4. Вірш J. W. Goethe „Der König in Thule“. Тренування та заучування вірша. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Iнтонація складносурядного та складнопідрядного речення.

3. Діалог „In der Auskunft“ вивчити напам’ять та інсценувати.

4. Вірш J. W. Goethe „Der König in Thule“ перекласти та вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-2, 1-11, (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 149, 151-153).

2. Діалог „ Im Büro der Interflug“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 41, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Вірш J. W. Goethe „Der König in Thule“. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“). /Робота в фонолабораторії/.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

Модуль 2

Вимова та артикуляція німецьких щілинних та змично-вибухових приголосних.


Тема 1

Змично – вибухові приголосні [g], [k]. Характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція змично – вибухових приголосних [g], [k]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 59-60).

3. Діалог „Im Zug“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 42, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Iнтонація складносурядного та складнопідрядного речення.

3. Характеристика та артикуляція змично – вибухових приголосних [g], [k].

4. Діалог „Im Zug“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Діалог „ Im Zug“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 42, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

2. Фонетичні вправи 1-15 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 73-77).

3. Фонетичні вправи Урок 12 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 52-53). /Робота в фонолабораторії/.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

5. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання змично – вибухових приголосних [g], [k].


Тема 2

Щілинні приголосні [s], [z]. Характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про iнтонацію в стверджувальних та повторних питаннях.

3. Характеристика та артикуляція щілинних приголосних [s], [z]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 78-79).

4. Вірш J. W. Goethe „Beherzigung“. Тренування та заучування вірша. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“).

5. Діалог „Jugendweihe“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 73, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

Інтонація в стверджувальних та повторних питаннях


Домашнє завдання:

1. Теорія про iнтонацію в стверджувальних та повторних питаннях.

2. Характеристика та артикуляція щілинних приголосних [s], [z].

3. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

4. Вірш J. W. Goethe „Beherzigung“ перекласти та вивчити напам’ять.

5. Діалог „Jugendweihe“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-15 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 80-83).

2. Діалог „Jugendweihe“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 73, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Вірш J. W. Goethe „Beherzigung“. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“). Робота в фонолабораторії/.

4. Фонетичні вправи Урок 13 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 55-56). /Робота в фонолабораторії/.

5. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

6. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосних звуків [s], [z].


Тема 3

Щілинні приголосні [∫],[j]. Характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція щілинних приголосних [∫],[j]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschenSprache“, стор. 83-84).

3. Вірш J. von Eichendorf „Das zerbrochene Ringlein“. Тренування та заучування вірша.

4. Діалог „Tag des Lehrers“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 74, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).


Домашнє завдання:

1. Теорія про iнтонацію в альтернативних питаннях.

2. Характеристика та артикуляція щілинного приголосного [∫].

3. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

4. Вірш J. von Eichendorf „Das zerbrochene Ringlein“ перекласти та вивчити напам’ять.

5. Діалог „Tag des Lehrers“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-15 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 84-87).

2. Діалог „Tag des Lehrers“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 74, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Фонетичні вправи Урок 18 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 71-72). /Робота в фонолабораторії/.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

5. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосного звука [∫].


Тема 4

Щілинні приголосні [х], [ς]: xарактеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про iнтонацію наказових речень.

3. Характеристика та артикуляція щілинних приголосних [х], [ς]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 93-98).

4. Вірш H. Heine „Wenn ich an deinem Hause“. Тренування та заучування вірша. (Підручник “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “, касета до підручника “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “)

5. Діалог „Interview mit Ursula“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 84-85, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

Теоретичні відомості про iнтонацію наказових речень


Домашнє завдання:

1. Теорія про iнтонацію в наказових реченнях.

2. Характеристика та артикуляція щілинних приголосних [х], [ς].

3. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

4. Діалог „Interview mit Ursula“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-14 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 88-93).

2. Діалог „Interview mit Ursula“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 84-85, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

4. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосного звука [j].


Тема 5

Змично – вибухові приголосні [b], [p]. Характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція змично-вибухових приголосних [b], [p].

3. Діалог „Viele Grüße von Uschi“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 85, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

4. Діалог „Lieber „Cosi fan tutte“ als „Rosie träumt“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 114-115, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).


Домашнє завдання:

1. Характеристика та артикуляція змично-вибухових приголосних [b], [p].

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Діалог „Viele Grüße von Uschi“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-15 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 94-97).

2. Діалог „Viele Grüße von Uschi“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 85, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Діалог „Lieber „Cosi fan tutte“ als „Rosie träumt“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 114-115, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

4. Фонетичні вправи Урок 14 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 59-60). /Робота в фонолабораторії/.

5. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

6. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання змично-вибухових приголосних [b], [p].


Тема 6

Характеристика та артикуляція змично-вибухових приголосних [d], [t].

1. Характеристика та артикуляція змично-вибухових приголосних [d], [t].

2. Діалог „Alte Meister, neue Meister“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 116, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

3. Вірш Fr. Schiller „Das Mädchen aus der Fremde“. Тренування та заучування вірша.


Домашнє завдання:

1. Характеристика та артикуляція змично-вибухових приголосних [d], [t].

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Діалог „Alte Meister, neue Meister“ вивчити напам’ять та інсценувати.

4. Вірш Fr. Schiller „Das Mädchen aus der Fremde“ перекласти та вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-7 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 103-105).

2. Діалог „Alte Meister, neue Meister“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 116, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Фонетичні вправи Урок 15 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 62-63). /Робота в фонолабораторії/.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

5. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосних звуків [d], [t].


Тема 7

Щілинні приголосні [v], [f]. Характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція щілинних приголосних [v], [f]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 73).

3. Діалог „Rot-Weiß-Erfurt gegen „Dynamo Dresden“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 127, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).


Домашнє завдання:

1. Характеристика та артикуляція щілинних приголосних [v], [f].

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Діалог „Rot-Weiß-Erfurt gegen „Dynamo Dresden“ вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-11 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 106-109).

2. Діалог „Rot-Weiß-Erfurt gegen „Dynamo Dresden“. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 127, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

4. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання щілинних приголосних [v], [f].

Модуль 3

Вимова та артикуляція німецьких африкатів, носових та сонорних приголосних.


Тема 1


Характеристика та артикуляція приголосного [n].

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [n]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 109).

3. Вірш T. Storm „Ich bin mit meiner Seele...“. Тренування, розбір, інтонування та заучування вірша.


Домашнє завдання:

1. Характеристика та артикуляція приголосного [n].

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Вірш T. Storm „Ich bin mit meiner Seele...“ перекласти та вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-9 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 109-111).

2. Вірш T. Storm „Ich bin mit meiner Seele...“ транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

4. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосного звука [n].


Тема 2


Приголосний [ŋ]: характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [ŋ]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 111).

3. Балада Fr. Schiller „Der Handschuh“. Тренування, розбір, інтонування та заучування вірша. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“; O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).


Домашнє завдання:

1. Характеристика та артикуляція приголосного [ŋ].

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Балада Fr. Schiller „Der Handschuh“ вивчити напам’ять /1 частина/.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-9 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор.112-115).

2. Балада Fr. Schiller „Der Handschuh“. (Підручник “Mit der Zeit“, касета до підручника “Mit der Zeit“). /Робота в фонолабораторії/.

3. Фонетичні вправи Урок 10 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 45-46). /Робота в фонолабораторії/.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

5. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосного звука [ŋ].


Тема 3


Інтонація окличних речень.

Приголосний [l]: характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [l]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 115-116).

3. Теоретичні відомості про інтонацію окличних речень.

Інтонація окличних речень


Домашнє завдання:

1. Характеристика та артикуляція приголосного [l].

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Інтонація окличних речень.

4. Балада Fr. Schiller „Der Handschuh“ вивчити напам’ять /2 частина/.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-11 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 116-119).

2. Балада Fr. Schiller „Der Handschuh“. /Робота в фонолабораторії/

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

4. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання приголосного звука [l].


Тема 4


Приголосний[r]: характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [r]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 119-120).

3. Балада J. W. Goethe „Der Fischer“. Тренування, розбір, інтонування та заучування вірша.


Домашнє завдання:

1. Характеристика та артикуляція приголосного [r].

2. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

3. Балада J. W. Goethe „Der Fischer“ вивчити напам’ять /1 частина/.


Самостійна робота:

1. Фонетичні вправи 1-8 (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 121-123).

2. Балада J. W. Goethe „Der Fischer“. /Робота в фонолабораторії/.

3. Фонетичні вправи Урок 23 (Підручник Heinz Göbel, Heinrich Graffmann, Eckhard Heumann „ Aussprаcheschulung. Deutsch, стор. 86-87). /Робота в фонолабораторії/.

4. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

5. Підготовка фонетичних вправ для введення та відпрацювання звука [r].


Тема 5


Африкати [pf], [ts], [t∫]. Характеристика та артикуляція.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція змично – щілинних приголосних [pf], [ts], [t∫]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 63-64, 66-67, 71).

3. “Reportage eines Fußballspiels“. Тренування вимови та інтонування. “. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 127-128, касета „Deutsch für Ausländer 1B”)


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Балада J. W. Goethe „Der Fischer“ вивчити напам’ять /2 частина/.

3. “Reportage eines Fußballspiels“. Фонетичне читання.

4. Характеристика та артикуляція змично – щілинних приголосних [pf], [ts], [t∫].


Самостійна робота:

1. “Reportage eines Fußballspiels“. /Робота в фонолабораторії/. “. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 127-128, касета „Deutsch für Ausländer 1B”)

2. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 6


Характеристика та артикуляція приголосного [m].

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [m]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 106).

3. Діалог “Ein Interview“. Тренування вимови та інтонування. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 128, касета „Deutsch für Ausländer 1B”)


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. “Reportage eines Fußballspiels“ вивчити напам’ять.

3. Характеристика та артикуляція приголосного [m].

4. Діалог “Ein Interview“. Вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. “Reportage eines Fußballspiels“. /Робота в фонолабораторії/. “. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 127-128, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

2. Діалог “Ein Interview“. /Робота в фонолабораторії/. “. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 128, касета „Deutsch für Ausländer 1B”).

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 7


Характеристика та артикуляція приголосного [R].

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [R]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 119-120).

3. Проза H. Heine „Die „Harzreise“. Тренування вимови, інтонування. (Підручник “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “, касета до підручника “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [R].

3. H. Heine „Die „Harzreise“ перекласти вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. H. Heine „Die „Harzreise“. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “, касета до підручника “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “).

2. H. Heine „Die „Harzreise“ транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 8

Характеристика та артикуляція приголосного [h].


1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [h]. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 103).

3. Лабораторна робота № 6 “Wie die Maus dem Löwen seine Großmut vergalt“. Фонетичні вправи. Тренування вимови, інтонування. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 185-186, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Характеристика та артикуляція приголосного [h].

3. Лабораторна робота № 6 “Wie die Maus dem Löwen seine Großmut vergalt“. Перекласти, зробити фонетичний аналіз, вивчити 1 частину напам’ять.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 6 “Wie die Maus dem Löwen seine Großmut vergalt“. Фонетичні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 185-186, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Лабораторна робота № 6 “Wie die Maus dem Löwen seine Großmut vergalt“ транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

Модуль 4

Інтонація в різних типах речень


Тема 1

Інтонація та її роль

Інтонація складносурядного та складнопідрядного речення.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про інтонацію складносурядного та складнопідрядного речення.

3. Діалог “Unterwegs mit dem Auto“. Тренування вимови та інтонування. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 172-174, касета „Deutsch für Ausländer 1B”)

Інтонація та її роль


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Інтонація речень з прямою мовою.

3. Лабораторна робота № 6 “Wie die Maus dem Löwen seine Großmut vergalt“. Bивчити 2 частину напам’ять.

4. Діалог “Unterwegs mit dem Auto“ переласти, вивчити напам’ять та інсценувати.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 6 “Wie die Maus dem Löwen seine Großmut vergalt“. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 185-186, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Діалог “Unterwegs mit dem Auto“. Тренування вимови та інтонування. (Підручник „Deutsch für Ausländer 1B“, стор. 172-174, касета „Deutsch für Ausländer 1B”). /Робота в фонолабораторії/.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 2


Інтонація наказових, окличних та питальних речень.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про інтонацію наказових, окличних та питальних речень.

3. Лабораторна робота № 7 “Zeus und das Pferd“. Тренування вимови, інтонування. Фонетичні вправи. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 187-188, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Лабораторна роботa № 7 “Zeus und das Pferd”. Зробити фонетичний аналіз, інтонувати, перекласти та вивчити 1 частину напам’ять.

3. Pитм німецького мовлення та фразові ритмічні групи.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 7 “Zeus und das Pferd“. Фонетичні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 187-188, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Лабораторна робота № 7 “Zeus und das Pferd“ транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 3


Інтонація простого поширеного розповідного речення.

1. Теоретичні відомості про інтонацію простого поширеного розповідного речення. (Підручник D. A. Jewgenenko, S. P. Artamonowska, O. I. Bilous „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 136-138).

2. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

3. Лабораторна робота № 11 “Der wackere Igel“. Тренування вимови, інтонування. Фонетичні вправи. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 188-189, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Лабораторна роботa № 7 “Zeus und das Pferd” вивчити 2 частину напам’ять.

3. Лабораторна робота № 11 “Der wackere Igel“ перекласти, інтонувати, зробити фонетичний аналіз.

4. Інтонація простого поширеного розповідного речення.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 11 “Der wackere Igel“. Фонетисні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 188-189. Касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Лабораторна робота № 11 “Der wackere Igel“ транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 4


Інтонація речень з однорідними членами речення.

1. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

2. Теоретичні відомості про інтонацію речень з однорідними членами речення.

3. Лабораторна робота № 11 “Der wackere Igel“. Тренування вимови, інтонування. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 188-189, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

4. Вірш J. W. Goethe „Mignоnslied“. Тренування, розбір, інтонування та заучування вірша. (Підручник “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів“, касета до підручника “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “).

Інтонація речень з однорідними членами речення


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Лабораторна робота № 11 “Der wackere Igel“ вивчити 1 частину напам’ять.

3. Вірш J. W. Goethe „Mignоnslied“ перекласти, зробити фонетичний аналіз.

4. Інтонація речень з однорідними членами речення.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 11 “Der wackere Igel“. Фонетичні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 188-189, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Вірш J. W. Goethe „Mignоnslied“./Робота в фонолабораторії/. (Підручник “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “, касета до підручника “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів “).

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 5


Інтонація речень з уточненням.

1. Теоретичні відомості про інтонацію речень з уточненням.

2. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

3. Лабораторна робота № 12 “Ein geistesgegenwärtiger Geselle“. Тренування вимови, інтонування. Фонетичні вправи. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 192-193, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

Інтонація речень з уточненням


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Лабораторна робота № 12 “Ein geistesgegenwärtiger Geselle“ перекласти, зробити фонетичний аналіз, фонетичне читання тексту.

3. Вірш J. W. Goethe „Mignоnslied“ вивчити напам’ять.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 11 “Ein geistesgegenwärtiger Geselle“. Фонетичні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 192-193, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Вірш J. W. Goethe „Mignоnslied“ (Підручник “Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів 1-2 курсів“) транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 6


Інтонація вставних речень.

1. Теоретичні відомості про інтонацію вставних речень.

2. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

3. Лабораторна робота № 13 “Das steinerne Meer“. Тренування вимови, інтонування. Фонетичні вправи. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 193-194, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

Інтонація вставних речень


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Лабораторна робота № 12 “Ein geistesgegenwärtiger Geselle“ вивчити напам’ять.

3. Лабораторна робота № 13 “Das steinerne Meer“ перекласти, зробити фонетичний аналіз, фонетичне читання тексту.

4. Інтонація вставних речень.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 12 “Ein geistesgegenwärtiger Geselle“. Фонетичні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 192-193. Касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Лабораторна робота № 13 “Das steinerne Meer“. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 193-194. Касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 7


Інтонація спонукальних речень, які виражають прохання та пропозиції.

1. Теоретичні відомості про інтонацію спонукальних речень, які виражають прохання та пропозиції.

2. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

3. Лабораторна робота № 13 “Das steinerne Meer“. Тренування вимови, інтонування. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 193-194).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Лабораторна робота № 13 “Das steinerne Meer“ вивчити напам’ять.

3. Інтонація спонукальних речень, які виражають прохання та пропозиції.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 13 “Das steinerne Meer“. Фонетичні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 193-194, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Лабораторна робота № 13 “Das steinerne Meer“ транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.


Тема 8


Інтонація речень з прямою мовою.

1. Теоретичні відомості про інтонацію речень з прямою мовою.

2. Фонетична розминка. Заучування приказок та скоромовок для тренування вимови.

3. Лабораторна робота № 14 “Wie und was soll man lesen“. Фонетичні вправи. Тренування вимови, інтонування. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 195-196, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).


Домашнє завдання:

1. Заучування приказок та скоромовок напам’ять.

2. Лабораторна робота № 14 “Wie und was soll man lesen“ перекласти, інтонувати зробити фонетичний аналіз та вивчити напам’ять.

3. Інтонація речень з прямою мовою.


Самостійна робота:

1. Лабораторна робота № 14 “Wie und was soll man lesen“. Фонетичні вправи. /Робота в фонолабораторії/. (Підручник O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, стор. 195-196, касета до підручника O. G. Kosmin, G. A. Sulemova „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“).

2. Лабораторна робота № 14 “Wie und was soll man lesen“ транскрибувати.

3. Підготовка фрагментів уроків для фонетичної розминки.

Ресурси

Рекомендована література

Базова:

1. Безсмертна Н. В., Бориско Н. Ф.. Німецька мова. Інтенсивний курс. Київ 1995. – 416 с.

2. Козьмін О. Г., Сулемова Г. А. Практична фонетика німецької мови. М. Просвещение, 1990. – 223 c.

3. Методичні рекомендації з практичної фонетики німецької мови для студентів І-ІІ курсів (укладач Т. В. Михайлова). Кіровоград КДПУ, 1989. – 36 c.

4. Миловидова Р. В. Вступний корективний фонетичний курс німецької мови, М. 1990.

5. Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache“, Leipzig, 1982.

6. “Deutsch für Ausländer 1B“ (Німецька мова для іноземців) Лейпціг, 1990. – 272 S.

7. Jewgenenko D. A., Artamonowska S. P., Bilous O. I. „Praktische Phonetik der deutschen Sprache“, Kirowograd 2004. – 208 с.Допоміжна:

1. Кравченко М. Г. Ударение и интонация в немецком языке. Пособие для студентов педагогических институтов. М: Просвещение, 1973

2. Кудіна О. Ф., Пророченко О. П. Перлини народної мудрості. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 320 с.

3. Лисенко Е. І. Вступний курс фонетики німецької мови. – Вінниця „Нова книга”, 2007. – 120 с.

4. Миловидова Л. В. Німецька мова, фонетичний курс. Посібник для гуманітарних факультетів університетів. М: Высшая школа, 1987

5. Німецькі прислів’я та приказки. Посібник для учнів старших класів та студентів вузів. Укл. П. М. Костюк-державне учбове педагогічне видавництво “Радянська школа”. Київ, 1963

6. Стеріополо О. І. “Теоретичні засади фонетики німецької мови. Вінниця “Нова книга”. 2004.

7. Сунцова М. П. Вступний курс фонетики німецької мови; М: Видавництво літератури іноземними мовами, 1958.

8. Шишкова Л. В. Вступний фонетичний курс німецької мови. Посібник для студентів педагогічних інститутів. М. Просвещение, 1964.

9. Uroewa R. M., Kusnezowa O. F.“Phonetik und Grammatik der deutschen Sprache“, Moskau, 1985. – 159 с.


Інформаційні ресурси:

Посилання на сайт www.deutsch-best.ru

Посиланя на сайт http://www.mein-deutschbuch.de/index.php?site=home

Посиланя на сайт http://www.dsporto.de/ubungen/korrelatstart.htm

Посиланя на сайт http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/sd2/mat/ruindex.htm

Посилання на сайт http://sc133-live.ucoz.ru/load/1-2-2

Посилання на сайт http://deutsch-lernen-mit.narod.ru/1aaaa.html

Посилання на сайт http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm