Навчальний курс "ОІТ у видавничій справі"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Bible-2690295 640.jpg

Основи інформаційних технологій у видавничій справі


Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу «ОІТ у видавничій справі» є підвищити інформатично-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Основними завданнями вивчення курсу «ОІТ у видавничій справі» є:

 • формувати у студентів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
 • формувати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв'язування проблем навчання учнів, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • основні концепції використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі;
 • класифікацію засобів інформатизації освіти;
 • застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;
 • систему оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів;
 • організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі навчального закладу;
 • витоки та принципи дистанційного навчання;
 • сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання;
 • форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного навчання;
 • функціональні можливості та особливості використання в освітній галузі широкого спектру програмних продуктів;
 • труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

вміти:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень;
 • організовувати цікаву дослідницьку, самостійну й проектну діяльність учнів;
 • розробляти дидактичні та методичні матеріали у вигляді текстових документів, електронних таблиць, презентацій, постерів тощо і публікувати їх у мережі інтернет;
 • розробляти тестові завдання, критерії та форми оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • ефективно використовувати прикладні програми загального призначення;
 • використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та управлінській діяльності;
 • аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • вести веб-щоденник (блог), спільноту в соціальній мережі тощо;
 • організовувати діяльність учителів та учнів у освітньому середовищі навчального закладу;
 • використовувати засоби дистанційного навчання для власного підвищення кваліфікації.


Автори курсу

Копотій Вікторія Володимирівна

Болілий Василь Олександрович


Учасники

Опитування "Вивчення навчальних потреб студентів"

Опитування "Вивчення рівня задоволеності студентів електронними курсами"


Приклад сайту на wordpress "Клуб путешественник" автор Копотій Вікторія Володимирівна

Шановні студенти! Під час вивчення цього курсу результати виконання завдань потрібно публікувати на Вікі-КДПУ.

Якщо Ви вважаєте, що матеріали містять особисту інформацію, яку Ви не бажаєте оприлюднювати, то можна результати виконання завдань скласти особисто викладачу.

Студенти групи ВС14Б

Третьяк Анастасія

Ткаченко Тетяна

Андрієнко Анастасія

Барбой Карина

Кулик Аліна

WordPress Марк Леві

Періханян Артур

Степаненко Юлія

Опитування https://docs.google.com/forms/d/1cr8LlSBAnXPb1WR7l4_dyq73P2sI8JEtyHhZmE8qW34/edit?chromeless=1&no_redirect=true

Сайт WordPress https://raybradbury.wordpress.com

Панченко Анна

Ніколенко Анастасія

Ткач Анна

Луньова Олена

Чабанюк Станіслав


Серебренніков Ілля

Графік навчання

Варіант Структура


Зміст курсу

Завдання для лабораторних робіт та самостійного опрацювання

Навчальний проект "Електронне видання"

Основна мета навчального проекту "Електронне видання" – здійснити комплексний порівняльний аналіз роботи наявних електронних видань, розробити по можливості класифікацію та здійснити аналіз динаміки їх розвитку.


Завдання для участі у навчальному проекті "Електронне видання"

У процесі вивчення курсу студент проводить дослідження у рамках проекту "Електронне видання" і публікує результати у різноманітних веб-ресурсах:

 1. Продумати тему для власного дослідження, яке буде проводиться у рамках навчального проекту "Електронне видання". Рекомендується тематика пов'язана із такою цікавою та сучасною галуззю комп'ютерних наук як штучний інтелект.
 2. Провести дослідницьку роботу по визначенню ефективної системи антиплагіату. Результати оформити у вигляді текстового звіту на Google Диск за зразком. Посилання на звіт розмістити у розділі курсу Учасники.
 3. Створити календар "Розклад роботи над електронним виданням" у Google Календар.
 4. Підготувати опитувальник або анкету (до 10 запитань) для визначення суспільної думки із теми дослідження (Google Форма).
 5. Створити сайт для публікації матеріалів "Електронного видання" засобами WordPress.

Електронний журнал


Шкала оцінювання

 • "Розклад роботи над електронним виданням" (Google Календар) - 10 балів;
 • Документ Звіт про перевірку на плагіат(GoogleДиск) - 10 балів;
 • Опитувальник або анкета до 10 запитань (Google Форма) - 10 балів;
 • Сайт до проекту (WordPress) - (кожна сторінка сайту по 5 балів, 10 балів за доцільно дібрані ілюстрації або підготовлені у Canva) - 30 балів;
 • Змістове наповнення (статті оптимізовані під пошукові запити, доцільно підібрані ілюстрації та відео на сайті, відсутні орфографічні та граматичні помилки, правильно оформлені посилання на веб-ресурси тощо) - 10 балів;
 • Підсумковий тест - 20 балів.


[ Електронний журнал оцінок студентів з курсу "ОІТ у видавничій справі" 2017]Завдання до теми "Перевірка унікальності тексту"

483e7a5b-113a-4558-be4a-c50f79450ab8.jpg


На сьогоднішній день сервісів для встановлення автентичності тексту небагато і більшість з них знаходяться на стадії альфа- або бетта-тестування. Тому при доборі серед таких систем для дослідження керувалися міркуваннями: обов’язкова підтримка української та російської мов, вільний доступ, можливість безоплатної роботи.

Серед онлайнових засобів були обрані такі Інтернет-ресурси:

 • Антиплагиат ВУЗ (http://antiplagiatvuz-ru.ru/);
 • Антіплагіат (www.antiplagiat.ru);
 • Істіо (istio.com);
 • FindCopy (findcopy.ru);
 • Mira tools (miratools.ru).

 • DupliChecker
 • PaperRater
 • Plagiarisma.net
 • PlagiarismChecker
 • Plagium,
 • PlagTracker
 • SeeSources
 • PlagScan
 • Plagiarism Detector
 • Защита уникальности контента
 • FindCopy (Miratools)
 • Grammarly
 • Docoloc
 • Text.ru
 • Plagiatsearch
 • Distortion


Серед оффлайнових засобів були обрані такі програми:

 • eTXT Антиплагиат (www.etxt.ru/antiplagiat/);
 • Advego Plagiatus (advego.ru);
 • Double Content Finder (TextBroker.ru).
YUpwGqT5JFQ.jpg

Інформаційні ресурси


Завдання

Стаття

 1. Обреріть три системи перевірки на плагіат.
 2. Доберіть 3 довільних статті та рекомендовану перевірте їх на плагіат.
 3. Результати перевірки внесіть у звіт, який оформлений за зразком.
 4. Зробіть висновки. Посилання на звіт розмістити у розділі курсу Учасники.

Завдання до теми: "Хмарні технології у видавничій справі. Сервіси Google"

Теоретичний матеріал


Календар Google - безкоштовна відкрита інтерактивна служба "Календар". За допомогою календаря Google простіше відстежити усі важливі життєві події - дні народження, збори, спортивні заходи, прийоми у лікарів - все в одному місці. За допомогою календаря Google можна легко призначати заходи і розсилати запрошення, надавати до них доступ друзям та колегам (чи зберігати тільки для особистого використання), а також знаходити заходи, що цікавлять Вас, в Інтернеті. Він допомагає привести справи в порядок.

Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і редагувати в режимі он-лайн, редагувати документи разом з іншими людьми, публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді веб-сторінок або поміщати документи у свій блог.

Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти електронною поштою. Але головне - це можливість спільної роботи з документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у мережевому проекті.


Інформаційні ресурси


Завдання

Tree-200795 1920.jpg
 1. Зареєструватися у Google.
 2. Переглянути веб-ресурс Google Календар (https://www.google.com/calendar), завантажити зі сторінки Google.
 3. Налаштувати відправлення нагадувань на електронну пошту та мобільний телефон.
 4. Створити новий календар "Розклад роботи над електронним виданням" (див. нижче) та налаштувати вільний доступ для усіх користувачів. Посилання на календар розмістити у розділі курсу Учасники.
 5. Дібрати матеріал для власної анкети з проблеми дослідження (до 10 запитань).
 6. Створити анкету в Google Форми, посилання розмістити у розділі курсу Учасники.

"Розклад роботи над електронним виданням"

 • понеділок, 2 жовтня, 11:10. Зустріч із редактором для обговорення плану публікації
 • вівторок, 10 жовтня, 14:00. Зустріч із редактором для обговорення правок та підготовки матеріалу до видання
 • четвер, 19 жовтня, 13:00. Зустріч із художником для обговорення обкладинки та ілюстрацій видання
 • вівторок, 24 жовтня, 11:00. Фотосесія для видання та рекламної кампанії
 • вівторок, 31 жовтня, 12:00. Зустріч із редактором для обговорення макету публікації та електронного видання
 • середа, 1 листопада, 10:00. Друк видання.
 • субота, 4 листопада, 17:00. Презентація видання у обласній науковій бібліотеці ім. ЧижевськогоЗавдання до теми: "Пошукова оптимізація сайту"

Money-2724241 1920.jpg

Пошукова оптимізація сайту або ж SEO (англ. search engine optimization) — процес коригування HTML-коду, текстового наповнення (контенту), структури сайту, контроль зовнішніх чинників для відповідності вимогам алгоритму пошукових систем, з метою підняття позиції сайту в результатах пошуку в цих системах за певними запитами користувачів. Чим вище позиція сайту в результатах пошуку, тим більша ймовірність, що відвідувач перейде на нього з пошукових систем, оскільки люди зазвичай йдуть за першими посиланнями.


Інформаційні ресурси


Завдання
Завдання до теми "Створення веб-сайтів засобами CMS WordPress"

WordPress є програмним забезпеченням, яке ви можете використовувати для створення прекрасного сайту, блогу, чи програми. WordPress безкоштовний і безцінний одночасно (https://uk.wordpress.org/).

WordPress – CMS з відкритим вихідним кодом, поширювана під ліцензією GNU GPL. Написаний на PHP, в якості бази даних використовує MySQL. Сфера застосування – від блогів до досить складних новинних ресурсів і навіть інтернет-магазинів. Вбудована система тем і плагінів разом з вдалою архітектурою дозволяє конструювати практично будь-які проекти.

Найпростіший варіант створення сайту – це ресурс https://wordpress.com/ , інтерфейс якого перекладено на багато різних мов у тому числі російська і українська. Налаштувати мову інтерфейсу можна після реєстрації у розділі «Налаштування облікового запису» користувача.

 • Хостінг
 • Реєстрація домену


Приклад сайту на wordpress


Завдання

 1. Ознайомтеся із прикладами сайтів побудованих засобами WordPress на https://uk.wordpress.org/:
 1. Зареєструйтеся на сайті https://wordpress.com/ і створіть новий сайт, на якому презентуйте свою курсову роботу (за схемою нижче).
 2. До користувачів сайту додайте викладача у ролі “Editor”.
 3. Результати роботи (посилання на сайт) розмістіть у власній вікі-статті.


Вимоги до оформлення сайту

WordPress задание ІКТ в політологіі 1.png Вимоги оґдо оформлення сайту Політичний атлас.png