Навчальний курс "Література Англії"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Література Англії


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

0101 Педагогічна освіта

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни: 
 • Практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції.
 • Когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.
 • Емоційно - розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу.
 • Освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.
 • Професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.
 • Виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості, формувати вміння міжособистісного спілкування.
Завдання 
 • підвищити рівень теоретичної та культурної підготовки студентів;
 • поглибити знання студентів з літератури країн, що вивчаються;
 • навчити проводити порівняльний аналіз творів, що написані англійською та рідною мовами.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати: основні етапи розвитку англійської літератури, основні ознаки літературних напрямків та їх основних представників

вміти: визначати основні етапи розвитку англійської літератури; визначати основні стильові особливості кожного періоду; знати представників кожного літературного напряму та їхні основні твори; застосовувати основні методи літературного аналізу творів; визначати основні художні засоби у автентичних текстах.

Робоча програма курсу "Література Англії"

Глосарій до курсу "Література Англії"

Автор (автори) курсу

Козій Ольга БорисівнаУчасники

Сторінка координування курсу "Література Англії" викладач: Козій О.Б.Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль І. Література ХVI – VXIII ст.

Тема 1. Література епохи Відродження. Творчість В. Шекспіра

Тема 2. Література епохи Просвітництва.

Змістовий модуль ІІ. Література Англії та США у ХІХ столітті.

Тема 1. Романтичний період в англійській та американській літературі ХІХ ст.

Тема 2. Поети «озерної школи».

Тема 3: Романтизм в англійській літературі ХІХ ст. Творчість Д.Г.Байрона.

Тема 4. Романтизм в американській літературі ХІХ ст. Романтичні романи. Творчість Е.По.

Тема 5. Становлення реалізму в англійській та американській літературі ХІХ ст.

Тема 6: У.М.Теккерей – майстер сатири. Сестри Бронте

Тема 7. Реалізм в американській літературі. Творчість Д.Лондона

Robert Southey - Project Gutenberg eText 13103.jpg
Coleridge.jpeg.jpeg

Змістовий модуль ІІІ. Література Англії та США у ХХ столітті

Тема 1. Література Англії на межі століть. Кінець ХІХ - поч. ХХ ст. Модернізм в Англії.

Тема 2. Неоромантизм у англійській літературі. О.Уайльд. Р.-Л.Стівенсон

Тема 3. Тема «втраченої генерації»” в англійській та американській літературах І половини ХХ ст

Тема 4. Роман Д.Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей»

Тема 5. В.Голдінг. «Володар мух»

Тема 6. Література постмодерну. Р.Бах

Тема 7. Дж.Толкієн «Хоббіт»

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Література ХVI – VXIII ст.

Тема 1. Література епохи Відродження. Творчість В. Шекспіра

Shakespeare.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичні завдання

Практична №1


Тема 2. Література епохи Просвітництва

Дефо.jpg

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Змістовий модуль 2. Література Англії та США у ХІХ столітті.

Тема 1. Романтичний період в англійській та американській літературі ХІХ ст.

Тема 2. Поети «озерної школи»

Тема 3. Романтизм в англійській літературі ХІХ ст.

Байрон.jpg

Практичні завдання

Практична №3

Тема 4. Романтизм в американській літературі ХІХ ст. Романтичні романи. Творчість Е.По.

Тема 5. Становлення реалізму в англійській та американській літературі ХІХ ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Тема 6. У.М.Теккерей – майстер сатири. Сестри Бронте

Самостійна робота

Бронте.jpg

Самостійна робота №2

Vanity Fair.jpg

Тема 7. Реалізм в американській літературі. Творчість Д.Лондона

Змістовий модуль 3. Література Англії та США у ХХ столітті

Тема 1. Література Англії на межі століть. Кінець ХІХ - поч. ХХ ст. Модернізм в Англії.


Тема 2. Неоромантизм у англійській літературі. О.Уайльд. Р.-Л.Стівенсон


Тема 3. Тема «втраченої генерації»” в англійській та американській літературах І половини ХХ ст


Тема 4. Роман Д.Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей»


Тема 5. В.Голдінг. «Володар мух»


Тема 6. Література постмодерну. Р.Бах


Тема 7. Дж.Толкієн «Хоббіт»


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 • 1. Алексеев М. П. Русско–английские связи ХVІІІ в. – первая половина ХІХ века. М., 1982.
 • 2. Ален У. Традиция и мечта. М., 1970.
 • 3. Американская литература и общественно-политическая борьба: 60-е – начало 70-х гг. М., 1977.
 • 4. Анастасьев Н. Фолкнер. М., 1976.
 • 5. Аникин Г. В. Английский роман 60 – х годов . М., 1974.
 • 6. Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературы. М.,1985.
 • 7. Бабенко В. Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.
 • 8. Балашов П. С. Джеймс Олдридж . М., 1977.
 • 9. Балтроп Р. Джек Лондон, человек, писатель, бунтарь. М., 1981.
 • 10. Боброва М. Н. Марк Твен. М., 1962.
 • 11. Богословский В. Н. Джек Лондон. М., 1962.
 • 12. Богословский В. Н. Эптон Синклер. М., 1976.
 • 13. Быков В. М. Джек Лондон. М., 1964.
 • 14. Венедиктова Т. Д. Поэзия Уолта Уитмена. М., 1982.
 • 15. Гиленсон Б. А. Американская литература 30-х годов ХХ века. М., 1974.
 • 16. Гражданская З. Т. Бернард Шоу. М., 1979.
 • 17. Грибанов Б. Т. Хемингуэй. М., 1971.
 • 18. Дубашинский И. А. Поэма Байрона „ Дон Жуан” . М., 1976.
 • 19. Дубашинский И. А. „Сага о Форсайтах” Джона Голсуорси. М., 1979.
 • 20. Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. Проблеми эстетики. М., 1978.
 • 21. Дьяконова Н. Я. Китс и его современники. М., 1973.
 • 22. Жирмунський В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.
 • 23. Засурский Я. Н Теодор Драйзер, М., 1977.
 • 24. Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века . М.,1966.
 • 25. Зверев А. М. Американский роман 1920-30-х гг. М.,1982.
 • 26. Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ века. М., 1984.
 • 27. Ивашева В. В. Что сохраняет время. М., 1979.
 • 28. Ивашева В.В. Английский реалистический роман ХІХ века в его современном звучании. М., 1974.
 • 29. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века. М., 1980.
 • 30. Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс. Очерк жизни и творчества. М., 1963.
 • 31. Ковалев Ю. Герман Мелвилл и американский романтизм. Л.,1972.
 • 32. Кургинян М. С. Джордж Байрон. Критико-биографический очерк. М., 1958.
 • 33. Левидова И. М. О. Генри и его новелла. М., 1973.
 • 34. Лидский Ю. Я. Творчество Э. Хемингуэя. Киев , 1973.
 • 35. Мендельсон М. О. Роман США сегодня. М., 1977.
 • 36. Мендельсон М. О. Жизнь и творчество Уитмена. М., 1969.
 • 37. Михальская Н. П. Пути развития английского романа 1920-30-х годов. М., 1966.
 • 38. Михальская Н. П. Чарльз Диккенс. Очерк жизни и творчества. М., 1959.
 • 39. Михальская Н. П., Аникин Г. В. Английский роман 20 века. М., 1982.
 • 40. Мулярчик А. С. Послевоенные американские романсы. М., 1980.
 • 41. Образцова А. С. Драматургический метод Бернарда Шоу. М.,1965.
 • 42. Оленева О. Современная американская новелла. Киев , 1973.
 • 43. Основные тенденции развития современной литературы США. М.,1973.

Допоміжна

 1. Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. Т. 1-3. М., 1962-1963.
 2. Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971.
 3. Проблемы литературы США ХХ века. Сборник статей. М.,1970.
 4. Проблемы новейшей литературы США. Киев , 1981.
 5. Реизов Б. Г. Творчество Вальтера Скотта. М.- Л. , 1965.
 6. Ромм А. С. Марк Твен. Л., 1977.
 7. Ронгонен Л. И. Генри Лонгфелло и его поэма « Песнь о Гайавате». М., 1982.
 8. Савуренок А. К. Романы У. Фолкнера 1920 – 1930-х годов. Л., 1979.
 9. Сильман Т. И. Диккенс. Очерки творчества. Л., 1970.
 10. Скороденко В. А. Английская поэзия 1945 – 1970. М., 1971.
 11. Тугушева М. П. Шарлота Бронте. М., 1982.
 12. Урнов Д. М. Джозеф Конрад. М., 1977.
 13. Урнов Д. М. Дефо. М., 1978.
 14. Урнов М. В. Ричард Олдингтон. М., 1968.
 15. Финкельштейн И. Л. Хемингуэй-романист. Горький, 1974.
 16. Шведов Ю. Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.

Інформаційні ресурси

Бажаю успіхів! Козій О.Б. --Козій О.Б. (обговорення) 13:25, 4 квітня 2016 (EEST)

---