Навчальний курс "Лінгвокраїнознавство (англійська мова)"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Usa7.jpg

Лінгвокраїнознавство (англійська мова)


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія* Переклад (англійська мова)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Головними цілями курсу, що покликаний забезпечити фонові знання у підготовці майбутніх перекладачів, є такі:

1 висвітлення теоретичних аспектів курсу "Лінгвокраїнознавство";

2 визначення предмету "Лінгвокраїнознавство" як основи для набуття фонових знань;

3 навчання майбутніх фахівців іншомовної компетенції з природним використанням знаково-семантичних матеріалів:

а) оволодіння звичайними в певному соціумі (британському, американському, канадському, австралійському, новозеландському) формами встановлення, підтримки та розвитку міжособистісних мовленнєвих відносин та їх адекватного перекладу;

б) оволодіння знаннями про фонетичні і лексичні одиниці лінгвокраїнознавчого мінімуму та граматичними розбіжностями англійської мови, притаманними певному англомовному соціуму (британському, американському, канадському, австралійському та новозеландському);

в) знання субкультурних лінгвістичних ознак різних куточків Великої Британії, США, Канади, Астралії, Нової зеландії.

Основними завданнями курсу є такі:

1 озброїти студентів знаннями про реляційно-перекладне використання мови;

2 навчити студентів компонентам культури мовленнєвого спілкування та їх адекватного перекладу у певній номенклатурі комунікативних ситуацій:

- висвітлення базових понять мови та культури, їх функціонування та поєднання;

- логічність мовлення як компонент культури спілкування;

- оволодіння зразками національного мовленнєвого етикету як необхідною передумовою розвитку культури спілкування в певному англомовному соціумі.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен:

знати методологію, історію, основні концепції опису англійської мови;основні закономірності розвитку та функціонування типових і нетипових мовних явищ; умови, форми, стратегії і тактики мовленнєвої комунікації;

вміти співвідносити сучасний стан та етапи історичного розвитку певного мовного явища; володіти лінгвістичним апаратом та технікою мовленнєвої діяльності.


Робоча програма курсу

Автор курсу

Арделян Олена Вікторівна

Сторінка координування курсу

Сторінка координування курсу "Лінгвокраїнознавство (англійська мова)" викладач Арделян Олена Вікторівна

Графік навчання

Варіант Структура

Austin-texas-usa-city-skyline.jpg

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Ірландська Республіка.

Тема 1. Англомовний світ. Англія. Британський варіант англійської мови.

Головні історичні етапи розвитку Англії. Географічне положення Англії. Культурне життя Англії. Британський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Літературне мовлення. Діалекти. Сленг.

Тема 2. Еволюційні процеси англійського мовлення. Шотландія, Уельс.

Головні історичні етапи розвитку, географічне положення, культурне життя Шотландії та Уельсу. Валійський та шотландський різновиди англійського мовлення: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Територіальні діалекти.

Тема 3. Північна Ірландія та Ірландська Республіка.

Головні історичні етапи розвитку, географічне положення та культурне життя Північної Ірландії та Ірландської Республіки. Традиції та звичаї країн, національні особливості. Ірландський різновид англійського мовлення: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Територіальні діалекти.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Сполучені Штати Америки.

Тема 1. Сполучені Штати Америки: історичний фокус.

Головні історичні етапи розвитку Сполучених Штатів Америки. Прапор й національні символи. Політична система, державний устрій країни. Етнічний склад, еміграційні процеси в країні.

Тема 2. Сполучені Штати Америки сьогодні.

Культурне життя Америки. Освіта і наука. Образотворче мистецтво і архітектура. Музичне життя. Радіо і телебачення. Традиції та звичаї країни, національні особистості країни.

Тема 3. Американський варіант англійської мови.

Американський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Літературне мовлення. Територіальні діалекти США. Сленг.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Канада. Австралія. Нова Зеландія.

Тема 1. Канада.

Головні історичні етапи розвитку Канади. Географічне положення Канади. Культурне життя Канади. Канадський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Діалекти.

Тема 2. Австралія.

Головні історичні етапи розвитку Австралії. Географічне положення та культурне життя Австралії. Традиції та звичаї країни, національні особистості. Австралійський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Діалекти.

Тема 3. Нова Зеландія.

Головні історичні етапи розвитку Нової Зеландії. Політична система, державний устрій. Географічне положення Нової Зеландії. Еміграційні процеси в країні. Традиції та звичаї країни, національні особистості Нової Зеландії. Новозеландський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль І. Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Ірландська Республіка.

Британія.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Англомовний світ. Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Англія.

Лекція №2. Еволюційні процеси англійської мови. Шотландія. Уельс.

Лекція №3. Північна Ірландія. Ірландська Республіка. Британський, валійський, шотландський, ірландський різновиди англійського мовлення.

Семінарські завдання

Семінар №1. Головні історичні етапи розвитку Англії. Географічне положення Англії. Культурне життя Англії. Мова(лексичні, фонетичні, граматичні особливості). Літературне мовлення. Діалекти. Сленг.

План:

1. Головні історичні етапи розвитку Англії.

2. Географічне положення Англії.

3. Культурне життя Англії.

4. Мова (лексичні, фонетичні, граматичні особливості).

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 12 – 94.

2 АрделянО.В. Lingual Country Studies.Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 4 – 8.

3 Арделян О.В. LingualCountryStudies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 4 – 12.

Семінар №2. Головні історичні етапи розвитку, географічне положення, культурне життя Шотландії й Уельсу. Мова(лексичні, фонетичні, граматичні особливості). Територіальні діалекти.

План:

1. Головні історичні етапи розвитку.

2. Географічне положення.

3. Культурне життя Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії.

4. Мова (лексичні, фонетичні, граматичні особливості).

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 95 – 165.

2 АрделянО.В. Lingual Country Studies.Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 9 – 15.

3 Арделян О.В. LingualCountryStudies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 13 – 21.

Семінар №3. Головні історичні етапи розвитку, географічне положення та культурне життя Північної Ірландії та Ірландської Республіки. Традиції й звичаї країн, національні особливості. Мова(лексичні, фонетичні, граматичні особливості). Територіальні діалекти.

План:

1. Головні історичні етапи розвиткуПівнічної Ірландії та Ірландської Республіки.

2. Географічне положеннякраїн.

3. Культурне життяПівнічної Ірландії та ІрландськоїРеспубліки.

4. Мова (лексичні, фонетичні, граматичні особливості).

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 166 – 218.

2 АрделянО.В. Lingual Country Studies.Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 16 – 21.

3 Арделян О.В. LingualCountryStudies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 22 - 29.

Самостійна робота

Самостійна робота № 1 Місце англійської мови у світі.

Література:Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика / Ніколенко А.Г. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - С.316-326.

Самостійна робота № 2 Британський варіант англійської мови.

Література:Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика / Ніколенко А.Г. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - С.331-359; 371-373; 459-512.

Змістовий модуль ІІ. Сполучені Штати Америки.

Білий Дім.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Сполучені Штати Америки: історичний фокус.

Лекція №2. Сполучені Штати Америки сьогодні. Американський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Літературне мовлення.

Лекція №3. Сполучені Штати Америки. Територіальні діалекти США. Сленг.

Семінарські завдання

Семінар №1 Головні історичні етапи розвитку Сполучених Штатів Америки. Прапор й національні символи. Політична система, державний устрій країни. Етнічний склад, еміграційні процеси в країні.

План:

1. Головні історичні етапи розвитку Сполучених Штатів Америки.

2. Географічне положення. Населення, етнічний склад, еміграційні процеси в країні.

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 219 – 251.

2 Арделян О.В. Lingual Country Studies. Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 22 – 28.

3 Арделян О.В. Lingual Country Studies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 30 – 40.]

Семінар №2 Культурне життя Америки. Освіта і наука. Образотворче мистецтво і архітектура. Музичне життя. Радіо і телебачення. Мова (лексичні, фонетичні, граматичні особливості). Літературне мовлення.

План:

1. Культурне життя Америки.

2. Освіта і наука. Образотворче мистецтво і архітектура.

3. Музичне життя. Радіо і телебачення.

4. Традиції та звичаї країни, національні особистості країни.

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 253 – 292.

2 Арделян О.В. Lingual Country Studies. Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 29 – 35.

3 Арделян О.В. Lingual Country Studies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 41 – 49.

Семінар №3 Сполучені Штати Америки. Територіальні діалекти США. Сленг.

AMERICAN ENGLISH NOWADAYS

[1 If you saw words spelt in the following way would you expect the writer in each case to be British or American? Why?]

1 labor 2 centre 3 hospitalized 4 movie 5 theater 6 favour 7 thru

[2 Can you avoid some of the most common confusions arising between British and American speakers? Try the following quiz.]

1 Where would you take (a) an American visitor (b) a British visitor who said they wanted to wash up – the Kitchen or the Bathroom?

2 Would (a) an American (b) a Brit be expected to get something hot or something cold if they asked for some potato chips?

3 Which would surprise you more – an American or a British man telling you that he wanted to go and change his pants?

4 You have just come into an unknown office block. If (a) an American (b) a Brit says that the office you need is on the second floor, how many flights of stairs do you need to climb?

5 If (a) an American (b) a Brit asks for a bill, is he or she more likely to be in a bank or a café?

[3 Translate the following into British English.]

1 I had a blow-out.

2 Pass me the cookies.

3 It’s in the closet.

4 Open the drapes.

5 We’ve run out of gas.

6 It’s in the trunk.

7 One-way or round trip?

8 He left the faucet on.

9 We’re leaving in the fall.

10 I hate waiting in line.

[4 Match British English words to their American English equivalents.]

British English American English

1 minister a bill

2 car b eraser

3 secondary school c fall

4 biscuits d bathroom/ restroom

5 flat e subway

6 form (class in school) f rent

7 lift g secretary

8 post h high school

9 pavement i gas (gasoline)

10 lorry j street-car

11 tram k cookies

12 petrol l apartment

13 chemists m grade

14 luggage n mail

15 banknote o elevator

16 hire p sidewalk

17 rubber q truck

18 underground r drugstore

19 autumn s baggage

20 lavatory t automobile

[5 The author of the following story has been inconsistent in the use of British English and American English. In the text below there are about twenty words that belong to only one of the two varieties. Spot them and find the corresponding equivalents.]

My apartment is on the ground floor, so I don't have to use the lift. Also the postman always brings all my mail in person. Every time he comes I give him a tip for his trouble and that keeps him happy. One Monday in the fall, soon after my holidays, when I reached into the pocket of my trousers to give the postman his usual tip I found that my billfold wasn't there. There was only an underground ticket and a sweet. "Sorry, buddy," I said to the man and ran out into the street. I looked at the pavement near my house but it wasn't there. It wasn't in the garbage can, either. I even asked a driver who parked his truck opposite the house but he wasn't of much help. I was positive that my billfold wasn't at home, so the only logical explanation was that I must have left it at the petrol pump when I had paid for my petrol that morning. Not wasting more time, I ran to a pub with a pay phone. There was a line of people but finally I managed to make my call to the station. No luck again - they said they hadn't found it. Not knowing what to do I stopped a patrolman and explained the situation. He put down my full name and address with the zip code and said he would report the loss at the police station. Unfortunately, my billfold was never found.

План:

1. Мова (лексичні, фонетичні, граматичні особливості).

2. Літературне мовлення.

3. Територіальні діалекти США.

4. Сленг.

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 252 – 253; 293 – 299.

2 Арделян О.В. Lingual Country Studies. Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 29 – 35.

3 Арделян О.В. Lingual Country Studies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С. 41 – 49.

Самостійна робота

Самостійна робота. Американський варіант англійської мови.

Література:Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика / Ніколенко А.Г. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - С.373-394; 459-512.

Змістовий модуль ІІІ. Канада. Австралія. Нова Зеландія.

Avstralia4.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №1. Канада. Канадський різновид англійського мовлення.

Лекція №2. Австралія. Австралійський та індійський різновиди англійського мовлення.

Лекція №3. Нова Зеландія. Новозеландський різновид англійського мовлення. Стилі вербальної комунікації.

Семінарські завдання

Канада.jpg

Семінар №1. Головні історичні етапи розвитку Канади. Географічне положення Канади. Культурне життя Канади. Канадський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Діалекти.

План:

1. Головні історичні етапи розвитку Канади.

2. Географічне положення Канади.

3. Культурне життя Канади.

4. Канадський варіант англійської мови. Діалекти. Сленг.

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 331 – 366.

2 АрделянО.В. Lingual Country Studies.Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 36 – 42.

3 Арделян О.В. LingualCountryStudies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С.50 – 57.

Семінар №2. Головні історичні етапи розвитку Австралії. Географічне положення та культурне життя Австралії. Традиції та звичаї країни, національні особистості. Австралійський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Діалекти.

План:

1. Головні історичні етапи розвитку Австралії.

2. Географічне положення Австралії.

3. Культурне життя Австралії.

4. Австралійський варіант англійської мови. Діалекти. Сленг.

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 367 – 409.

2 АрделянО.В. Lingual Country Studies.Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С. 43 – 48.

3 Арделян О.В. LingualCountryStudies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С.57 – 64.

Семінар №3. Головні історичні етапи розвитку Нової Зеландії. Політична система, державний устрій. Географічне положення Нової Зеландії. Еміграційні процеси в країні. Традиції та звичаї країни, національні особистості Нової Зеландії. Новозеландський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості. Стилі вербальної комунікації.

План:

1. Головні історичні етапи розвитку Нової Зеландії.

2. Географічне положення Нової Зеландії.

3. Культурне життя Нової Зеландії.

4. Новозеландський варіант англійської мови. Діалекти. Сленг.

Література:

1 Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – С. 422 – 446.

2 АрделянО.В. Lingual Country Studies.Лінгвокраїнознавство: курс лекцій / Арделян О.В. – Кіровоград: ПВЦ Імекс ЛТД, 2004. – С.49 – 57.

3 Арделян О.В. LingualCountryStudies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Арделян О.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – С.65 – 76.

Самостійна робота

Самостійна робота №1 Канадський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості.

Література:Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика / Ніколенко А.Г. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - С.394-404; 459-512.

Самостійна робота №2 Австралійський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості.

Література:Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика / Ніколенко А.Г. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - С.404-410.

Самостійна робота №3 Новозеландський варіант англійської мови: лексичні, фонетичні, граматичні особливості.

Література:Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика / Ніколенко А.Г. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - С.410-415; 514-525.

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1 Арделян О.В. Lingual Country Studies. Лінгвокраїнознавство: курс лекцій/ Олена Вікторівна Арделян – Кіровоград: ПВЦ “Імекс ЛТД”, 2004. – 58 с.

2 Арделян О.В. Lingual Country Studies: навчальний посібник для студентів старших курсів які вивчають англійську мову як спеціальність / Олена Вікторівна Арделян – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – 148 с.

3 Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні крайни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів/ А.Б.Гапонів, М.О. Возна – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.

4 Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика/ А.Г.Ніколенко – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 528 с.

Допоміжна

1 Селіванова О.І. Опановуючи англійську мову і культуру (Велика Британія, сполучені Штати Америки): Навчальний посібник. Частина І / Олена Іванівна Селіванова, Олена Михайлівна Байкова – К.: Ленвіт, 2008. – 126 с.

2 Селіванова О.І. Опановуючи англійську мову і культуру (Канада, Австралія, Нова Зеландія): Навчальний посібник. Частина ІІ / Олена Іванівна Селіванова, Олена Михайлівна Байкова, Анна Романівна Новицька – К.: Ленвіт, 2008. – 135 с.

3 Meet Great Britain. За ред. О.М. Константинової. – К.: Форум, 2001.

4 Meet the United States of America. За ред. О.М. Константинової. – К.: Форум, 2001.

5 Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press, 2001.

6 Michael McCarthy, Felicity O’Dell English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2000.

7 Focus on Britain. Foreign and Commonwealth Office, London, 2000.

8 The English-speaking world. / Упоряд. : М.: Россоха. – Тернопіль, 1996.

Інформаційні ресурси

1 https://en.wikipedia.org/wiki/African_American_Vernacular_English

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_English

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_English