Навчальний курс "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва курсу

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці


Галузь знань: 6.010102 Початкова освіта. _6.010105 Корекційна освіта. _6.010101 Дошкільна освіта. _6.010106 Соціальна педагогіка. _6.010102 Практична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентами компетенцій збереження життя та здоров'я свого та учнів у майбутній професійній діяльності.

Завдання

1. Формувати знання про причини виникнення НС природного, техногенного й соціально-політичного характеру та способи подолання наслідків.

2. Розвивати знаня про навчання з питань БЖ та ООП у майбутній професійній діяльності.

3. Формувати вміння створювати на уроках навчальні ситуації для формування наукового світогляду і поглиблення рівня набутих практичних навичок.

Робоча програма курсу

Автор курсу

Царенко Ірина Леонтіївна

Консультації викладача

Графік консультацій

Вівторок Середа Четвер
V пара, чисельник IV пара, знаменник

Учасники

Сторінка координування курсу "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" викладач Царенко Ірина ЛеонтіївнаГрафік навчання

Розділ/змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи безпеки життєдіяльності та основ охорони праці

Тема 1. Наукові засади безпеки життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Класифікація надзвичайних ситуацій за джерелами походження.

Prurodni.jpg

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів.

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Уражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки і навколишнє середовище. Небезпечні метеорологічні явища.

Розділ/змістовий модуль 2. Небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Tex.jpg

Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Ліквідація негативних наслідків техногенних проявів.


Тема 4. Раціональні умови, параметри та норми забезпечення безпеки життєдіяльності.

Загальна характеристика хімічних речовин. Принцип нормування хімічних речовин. Методи реєстрації хімічних речовин. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини. Нормування параметрів мікроклімату. Вплив освітленості на працездатність людини. Електромагнітні випромінювання та електромагнітна безпека населення. Вплив шуму на організм людини та його нормування. Заходи боротьби з шумовим забрудненням. Вплив вібрації на організм людини та її нормування.

Тема 5. Негативні фактори виробничого та побутового середовища.

Аварійні ситуації на виробництвах. Пожежна безпека. Понятійний апарат. Засоби пожежогасіння. Моделі безпеки при пожежі в закладах освіти. Поняття електробезпеки та дія електричного струму на організм людини. Чинники, які впливають на ступінь ураження людини електричним струмом. Технічні засоби електробезпеки в закладах освіти. Техніка безпеки при користуванні електроприладами.

Тема 6. Іонізаційні випромінювання у навколишньому середовищі.

Джерела іонізаційних випромінювань та їх види; експозиційна, поглинута та еквівалентна дози опромінення. Методи реєстрації іонізаційних випромінювань. Нормування іонізаційної радіації.

Тема 7. Людина і радіація.

Zaxust.jpg

Вплив радіації на організм людини. Шляхи потрапляння в організм людини радіоактивних речовин. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Ступені променевої хвороби. Безпорогова концепція Міжнародного Комітету радіаційного захисту. Концепція радіозахисного харчування. Правила використання в їжу продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення місцевості. Йодна профілактика в умовах радіаційного забруднення. Санітарні заходи в особистих підсобних господарствах.


Тема 8. Засоби захисту людини в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Класифікація засобів захисту. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Ізоляційні засоби захисту органів дихання. Індивідуальні засоби захисту шкіри. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні надзвичайних ситуацій.

Dol.jpg


Тема 9. Долікарська допомога при невідкладних станах.


Методика проведення реанімаційних заходів. Перша долікарська допомога при зовнішніх та внутрішній кровотечах. Види отруєнь. Перша долікарська допомога при укусах отруйних комах чи тварин, отруєнні через органи дихання, шкіру та кишково-шлунковий тракт. Перша долікарська допомога при переломах та вивихах. Перша долікарська допомога при опіках, електротравмах та обмороженнях. Перша долікарська допомога при серцевому нападі, задусі, судомах, непритомності тощо.Зміст курсу

Розділ/змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи безпеки життєдіяльності та основ охорони праці

Тема 1. Наукові засади безпеки життєдіяльності. Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

План лекції:

 1. Роль, місце та мета курсу “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”.
 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки.
 3. Таксономія небезпек.

Класифікація надзвичайних ситуацій

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек[1].
 2. Характеристика небезпек: біологічна, вибухопожежна, гідро-динамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна.
 3. Класифікування надзвичайних ситуацій.

Розділ/змістовий модуль 2. Небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

План лекції:

 1. Безпека життєдіяльності та раціональні умови її організації.
 2. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище.
 3. Демографічні проблеми і можливості біосфери
 4. Проблема урбанізації.
 5. Джерела антропогенного забруднення довкілля.
 6. Негативні фактори виробничого середовища.
 7. Параметри побутового середовища.

Практична робота

Практична робота №1

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Фактори техногенних вибухів.
 2. Ліквідація негативних наслідків техногенних проявів.

Тема 4. Раціональні умови, параметри та норми забезпечення безпеки життєдіяльності.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Вплив освітленості.jpg

План лекції:

 1. Шкідливі фактори виробничого та побутового середовища.
 2. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини.
 3. Нормування параметрів мікроклімату.
 4. Вплив освітленості на організм людини.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Методи реєстрації хімічних речовин.
 2. Електромагнітні випромінювання та електромагнітна безпека населення.
 3. Нормування шумового забруднення.

Тема 5. Негативні фактори виробничого та побутового середовища.

Zaszax.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція №5

План лекції:

 1. Поняття пожежної безпеки та електробезпеки.
 2. Дія електричного струму на організм людини.
 3. Чинники, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом.
 4. Технічні засоби електробезпеки.
 5. Техніка безпеки при користуванні електроприладами.

Практична робота№2

Практична робота№2

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Аварійні ситуації на виробництвах.
 2. Моделі безпеки при пожежі в закладах освіти.
 3. Технічні засоби електробезпеки в закладах освіти.

Тема 6. Іонізаційні випромінювання у навколишньому середовищі.

Теоретичний матеріал

Лекція №6

План лекції:

 1. План лекції:
 2. Джерела іонізаційних випромінювань та їх види.
 3. Методи реєстрації іонізаційних випромінювань.
 4. Нормування іонізаційної радіації.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Експозиційна, поглинута та еквівалентна дози опромінення.
 2. Методи реєстрації іонізаційних випромінювань.
 3. Нормування іонізаційної радіації.

Тема 7. Людина і радіація.

Теоретичний матеріал

Лекція №7

План лекції:

 1. План лекції:
 2. Вплив радіації на здоров’я людини.
 3. Способи захисту від радіації.
 4. Визначення радіоактивного забруднення продуктів харчування.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Гостре опромінення.
 2. Ступені променевої хвороби.
 3. Безпорогова концепція МКРЗ.
 4. Правила використання в їжу продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення місцевості.
 5. Йодна профілактика в умовах радіаційного забруднення.
 6. Санітарні заходи в особистих підсобних господарствах.

Тема 8. Засоби захисту людини в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Теоретичний матеріал

Лекція №8

План лекції:

 1. План лекції:
 2. Загальні відомості про засоби захисту.
 3. Засоби індивідуального захисту органів дихання.
 4. Респіратори.
 5. Ізоляційні засоби індивідуального захисту органів дихання.
 6. Індивідуальні засоби захисту шкіри.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Засоби індивідуального захисту органів дихання.
 2. Ізоляційні засоби захисту органів дихання.
 3. Індивідуальні засоби захисту шкіри.

Тема 9. Долікарська допомога при невідкладних станах.

Теоретичний матеріал

Лекція №9

План лекції:

 1. План лекції:
 2. Алгоритм надання допомоги при опіках.
 3. Долікарська допомога при електротравмах.
 4. Долікарська допомога при обмороженні та загальному замерзанні.
 5. Алгоритм надання допомоги при отруєнні токсичними речовинами.
 6. Долікарська допомога при утопленні, тепловому та сонячному ударі.
 7. Надання допомоги при укусах комах, тварин і змій.
 8. Правила іммобілізації.

Самостійна робота

Опрацювати наступні питання:

 1. Методика проведення реанімаційних заходів.
 2. Види отруєнь.
 3. Перша долікарська допомога при укусах отруйних комах чи тварин.

Тестові завдання

- додаток 2 (с.124)

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. 1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К., 2004. – 328 с.
 2. 2. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.
 3. 3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005.- 301 с.
 4. 4. Безпека життєдіяльності. Лабораторно-практичні заняття: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів/ За ред. С.П. Величка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2004. – 140 с.

Допоміжна

 1. 1. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. – Х.: Ранок, 2000. – 304 с.
 2. 2. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 120 с.
 3. 3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 678 с.

Інформаційні ресурси

 1. НБУ ім.Вернадського
 2. Національний університет КМА
 3. сайт "Кабінет технологій"

Цитування

 1. Сайт Кабінет технологій