Навчальний курс: "Основи аквакультури та біодизайну"

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


“Основи аквакультури та біодизайну”

Галузь знань 0401 Природничі науки

спеціальність: 8.04010201 Біологія*

01 Освіта (Освітньо-професійна програма)

спеціальність: 014 Середня освіта. Біологія

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта. Хімія

Мета та завдання навчального курсу “Основи аквакультури та біодизайну”

Мета викладання дисципліни “Основи аквакультури та біодизайну” є формування у магістрів сучасних уявлень у галузі сучасної аквакультури.

Завдання ознайомлення з сучасним станом аквакультрури, вивчення основних процесів та особливостей розведення водних об’єктів.

знати: біологічні особливості основних об’єктів розведення.

вміти: культивувати різні види гідробіонтів.

Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Кандидат біологічних наук, доцент О.В. Гулай


Учасники

Сторінка координування курсу "Основи аквакультури та біодизайну" викладач кандидат біологічних наук, доцент О.В. Гулай


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Вступ. Поняття, мета, завдання та структура аквакультури. Історія аквакультури. Характеристика найбільш поширених видів водоростей – об’єктів аквакультури: Dunallelle salina, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa, Scenedesmus obliquus, Spirulina platensis. Підтримання чистої культури і отримання посівного матеріалу. Характеристика живильних середовищ для культивування мікроводоростей. Мінімальні, селективні, транспортні, збагачені середовища. Склад мінеральних середовищ: BG-11, Фітцджеральда в модифікації A. Цендера і П. Горхема. Приготування живильних середовищ.

Біологічні особливості та культивування зяброногих раків: Streptocephalus torvicornis, Artemia salina. Методи вирощування гіллястовусих раків: Ceriodaphnia reticulata, Chydorus sphaericus, Moina rectirostris, Daphnia magna.

Біологічні особливості, розведення та вирощування річкових раків.

Біологічні особливості двостулкових молюсків. Аквакультура устриць. Поширення устриць. Характерні риси морфології та біології устриць. Вирощування устриць. Аквакультура мідій. Поширення мідій. Біологія та морфологія мідій. Вирощування мідій. Рибництво. Акваріумне, ставкове, індустріальне, озерне та морське рибництво. Основи акваріумного біодизайну.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.


Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Лекція №4

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---