Користувач:Ttokareva

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Tokareva.jpg

Про себе

Токарєва Тетяна Станіславівна, доцент кафедри германської філології факультету іноземних мов КДПУ ім. В.Винниченка

Навчальні курси

Стилістика німецької мови, теоретична граматика німецької мови, лексикологія німецької мови, методика викладання німецької мови, німецька мова.

Дистанційні курси

Навчальний курс "Стилістика німецької мови"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/v3r2Gheem04IvHH

Публікації, сайти та блоги

В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.

1. Фразеологічні звороти у текстах наукового стилю// Наукові записки.-Випуск 95(2).- Серія: філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.- Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 580с, с.137-143 (0,5 д.а.).

2. Навчально-методичний посібник для підготовки студентів 4 курсу до бакалаврського комплексного екзамену з німецької мови та іноземної філології та методики викладання німецької мови (Кол. авт.: Токарєва Т.С., Хоменко Т.А.) Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011, 72с.

3. Деякі аспекти навчання читання у підготовці майбутніх вчителів німецької мови// Наукові записки.-Випуск 104(2).- Серія: філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.- Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. – 512 с, с.420 – 426 (0,5 д.а.).

4. Особливості вживання часових форм у текстах художнього стилю (на матеріалі німецької мови)// Наукові записки.-Випуск 105(2).- Серія: філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.- Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 592 с, с.149 – 155(0,5 д.а.).

5. Стилістичні можливості фразеологізмів (на матеріалі німецької мови)// Наукові записки.-Випуск 115.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 546 с, с.207 - 213 (0,5 д.а.).

6. Дискусія як засіб підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції при підготовці майбутніх учителів німецької мови// Наукові записки.-Випуск 119.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 492 с, с.386 - 392 (0,5 д.а.).

7. Активний лексичний мінімум. Матеріали до курсу. “Практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням”для студентів 4 курсу, спеціальність: Мова та література (німецька) - Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 92 с, (авт. 2,1 д.а.).

8. Риторика античності та її вплив на становлення стилістики// Наукові записки.-Випуск 130.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 530 с, с.191 - 196 (0,5 д.а.).

9. Організація роботи із текстами публіцистичного стилю на факультеті іноземних мов педагогічного ВНЗ// Наукові записки.-Випуск 136.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф, 2015. – 592 с, с.514 – 520 (0,5 д.а.).

10. Основні тенденції розвитку та становлення стилістики у ХVIII столітті в Німеччині// Наукові записки.-Випуск 137.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф, 2015. – 652 с, с.19 – 25 (0,5 д.а.).

11. До питання про категорію темпоральності у текстах різних функціональних стилів сучасної німецької мови// Наукові записки.-Випуск 145.- Серія: Філологічні науки – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 646 с, с.596 – 602 (0,5 д.а.).

12. Особливості організації роботи з навчальними текстами на заняттях з практики усного та писемного мовлення на факультеті іноземних мов// Наукові записки.-Випуск 144.- Серія: Філологічні науки – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 540 с, с.471 – 477 (0,5 д.а.).

Інтереси

Проблеми стилістики, лексикології та теоретичної граматики сучасної німецької мови.