Користувач:Otrifonova

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Trifonova2016.jpg

Про себе

Трифонова Олена Михайлівна доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри математики та цифрових технологій [1], професор кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Тема кандидатської дисертації Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів

Тема докторської дисертації Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 23.053.04 [2] із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)(2016-2022). Заступник керівника Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти [3] Інституту педагогіки НАПН України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (з 2012-до тепер). Голова Ради молодих вчених [4] ЦДПУ ім.В.Винниченка (2016-2023).

ORCID: 0000-0002-6146-9844

Web of Science ResearcherID: AAJ-9881-2020

Scopus

Навчальні курси

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ:

І семестр:

Сучасні технології навчання ПО група ЦТ23М

Метод реком. кв.роботи група ЦТ23М

Заг.ф.(ел. та маг.) група ПН21Б

Заг.ф.(мех.) група ПН22Б

КАД група ЦТ21Б

КАД група ЦТ22Бс

МНПр(заг.пит.) група ПН21Б

МНПр(фізика) група ПН20Б

МПН група ЦТ21Б

МПН група ЦТ22Бс

Суч.НКС група Асп2

Концепції, ОПП

Концепції ПО (КТ): бакалавр, магістр

ОПП 2022 ПО(ЦТ): магістр

ОПП 2023 ПО(ЦТ): магістр

Дистанційні курси

Навчальний курс "Історія фізики", ФМФ

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (11 січня -22 січня 2016 року)

Публікації, сертифікати, сайти та блоги

Автор понад 490 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники (з яких 4 мають Гриф МОН України), методичні рекомендації, авторські свідоцтва [5].

Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти [6]

Google Scholar [7]

Сертифікати [8]

Інтереси

Методика навчання фізики та технічних дисциплін; освітня робототехніка; мехатроніка; розвиток інформаційно-цифрової компетентності; методика професійного навчання