Користувач:Mverezubenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

KgdSer.jpg

Про себе

Верезубенко Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики.

Навчальні курси

Практика усного і писемного мовлення німецької мови 2 курс

Практична граматика німецької мови 2 курс.

Лінгвокраїнознавство 3 курс

Контрастивна граматика 4 курс.

Дистанційні курси

навчальний курс "Контрастивна граматика німецької мови"

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

Публікації, сайти та блоги

1. Зіставний аналіз основних типів дієслівної повторюваності в німецькій та українській мовах. Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012 р. – С. 391-395. (0,5 д.а.)

2. Семантико-синтаксична структура речень з авалентними й одновалентними предикатними синтаксемами із семантикою ітеративності у німецькій та українській мовах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 22. – Том. 1. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. (0,4 д.а.)

3. Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними предикатними синтаксемами із семантикою ітеративності у німецькій та українській мовах. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - № 7. – 2010. (0,3 д.а.)

4. Особливості функціонування тримісних вербативів у семантико-синтаксичній структурі речень з ітеративними предикатними синтаксемами. Функциональная лингвистика. - № 1. – Т. 1. – Ялта. – 2010. (0,3 д.а.)

5. Роль словотворчих засобів у формуванні семантики ітеративності. Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. (0,6 д. а.)

6. Лексичний рівень мовних виразників значення необмежено-кількісного вияву дії в німецькій та українській мовах. Проблеми зіставної семантики»: Збірник наукових статей / Відп. Ред. Тараненко О.О. – Вип. 9. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2009. (0,45 д.а.)

7. Особливості функціонування синтаксичних ітеративізаторів у німецькій та українській мовах. Наукові записки. – Серія: Філологія. – Вип. 10. – Т. 1. – Вінниця, 2008. (0,5 д.а.)

Інтереси

функціональна граматика