Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (для студентів заочної форми навчання)

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


Напрям підготовки “01 Освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Метою вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є підвищити інформатично-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Основними завданнями вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є:

 • формувати у студентів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
 • формувати у майбутніх вчителів творчий підхід до розв'язування проблем навчання учнів, формувати вміння і навички для самостійного аналізу процесу навчання, дослідження методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації навчального середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • основні концепції використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі;
 • класифікацію засобів інформатизації освіти;
 • застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей;
 • систему оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів;
 • організацію та здійснення роботи в єдиному інформаційному середовищі навчального закладу;
 • витоки та принципи дистанційного навчання;
 • сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання;
 • форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного навчання;
 • функціональні можливості та особливості використання в освітній галузі широкого спектру програмних продуктів;
 • труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес.

вміти:

 • використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень;
 • організовувати цікаву дослідницьку, самостійну й проектну діяльність учнів;
 • розробляти дидактичні та методичні матеріали у вигляді текстових документів, електронних таблиць, презентацій, постерів тощо і публікувати їх у мережі інтернет;
 • розробляти тестові завдання, критерії та форми оцінювання навчальної діяльності учнів;
 • ефективно використовувати прикладні програми загального призначення;
 • використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій та управлінській діяльності;
 • аналізувати доцільність використання інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • вести веб-щоденник (блог), спільноту в соціальній мережі тощо;
 • організовувати діяльність учителів та учнів у освітньому середовищі навчального закладу;
 • використовувати засоби дистанційного навчання для власного підвищення кваліфікації.

Робоча програма курсу

Автори курсу

Копотій Вікторія Володимирівна

Болілий Василь Олександрович


Учасники

Сторінка координування курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"(для студентів заочної форми навчання) викладач Копотій Вікторія Володимирівна


Список групи

 1. Портфоліо навчального проекту до курсу "ІКТ оосвіті" (Писанка Дмитро)
 2. Самойленко Людмила ВІкторІвна === ПортфолІо проекту до курсу "ІКТ в освІтІ",Самойленко Людмила,2017
 3. Водзинська Галина Анатоліївна === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ-в освіті" Водзинської Галини 2017
 4. Чорна Світлана Степанівна === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Чорної Світлани 2017
 5. Горжуй Виктор Анатолийович === портфолио проекту до курсу "ІКТ в освіті" Горжуй Віктор Анатолійович 2017
 6. Матвієко Тетяна Миколаївна === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті"Матвієнко Тетяни Миколаївни 2017
 7. Козирєва Ірина Юріївна === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Козирєвої Ірини 2017
 8. Княгницький Віктор Миколайович === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Княгницького Віктора Миколайовича 2017
 9. Братченко Лілія Станіславівна === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Братченко Лілія Станіславівна 2017
 10. Манець Світлана Олександрівна === Портфоліо проекту до курсу " ІКТ в освіті", Манець Світлана, 2017
 11. Бондаренко Володимир Леонідович === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Бондаренка Володимира Леонідовича 2017
 12. Савчук Оксана Анатоліївна === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ-в освіті" Cавчук Оксани 2017
 13. Долінська Валентина Василівна === Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті" Долінської Валентини 2019

Електронний журнал оцінок студентів з курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"


Графік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ у навчальному процесі

Освітні інформаційно-комунікаційні технології та їх характеристика. Підвищення ефективності навчання засобами сучасних ІКТ. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі. Шляхи використання інформаційних технологій у навчанні та вихованні учнів.

Міжнародні та вітчизняні освітні проекти в Україні (Програма Іntel® «Навчання для майбутнього», 1 УЧЕНЬ : 1 КОМП’ЮТЕР, Національний проект "Відкритий світ").

Отсканированный документ-3.jpg

Змістовий модуль 2. Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси

Інформаційні освітні ресурси Інтернет в Україні. Інформаційні освітні ресурси Інтернет закордоном. Особливості використання Інтернет-ресурсів у навчальній діяльності.

Дослідницькі, пошукові, проблемні методи навчання та їх використання у навчальному процесі. Метод навчальних проектів. Приклади навчальних проектів програми Іntel® «Навчання для майбутнього».

Технології Веб 2.0. Вікі-технології (Вікіпедія, Вікі-КДПУ та ВікіОсвіта). Хмарні сервіси. Сервіси Google. Програми і ресурси для підтримки навчального процесу: математичні програми, віртуальний телескоп, програма для створення панорам і тривимірних турів, програма для розвитку музичних здібностей, перекладачі, географічні карти, електронні бібліотеки тощо.

Отсканированный документ-5.jpg

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації завдяки використанню сучасних інтернет-технологій. Планування як інструмент керування часом. Створення навчального плану у вигляді текстового онлайн-документа (Google Документи), ведення календаря класу (Google Календар) тощо. Публікація навчальних матеріалів у мережі інтернет: на блозі (Blogger, Wordpress та Intel® Learning Studio), ведення класного онлайн-журналу (Google Таблиці) тощо. Спілкування з учнями та батьками (Google Hangouts on Air). Стінгазети, постери та Whiteboard.

Змістовий модуль 3. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу

Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу. Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища. Підготовка педагогів до роботи в єдиному інформаційному освітньому середовищі навчального закладу.

Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Вікі-КДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. Ознайомлення з прикладами використання Вікі-КДПУ у навчальному процесі. Ознайомлення з прикладами навчальних проектів на Вікі-КДПУ.

Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків. Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів: Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), Програма Microsoft "Партнерство в навчанні", ВікіОсвіта тощо.

Змістовий модуль 4. Засоби діагностики навчання

Розроблення та використання електронних форм для проведення опитування та анкетування. Веб-сервіси для проведення опитування та анкетування (Google Форми).

Розроблення та використання електронних форм для проведення тестування. Веб-сервіси та програми для проведення тестування учнів (Майстер-Тест).

Сервіси для створення дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic тощо.

Змістовий модуль 5. Системи дистанційної освіти

E-learning – перспективна модель навчання в інформаційному суспільстві. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців.

Поняття дистанційної освіти. Особливості організації та здійснення дистанційного навчання. Чинники, які спричинили появу і розвиток сучасних форм дистанційної освіти. З історії дистанційної освіти. Система проектування навчання. Основні етапи проектування курсів. Елементи дистанційного курсу. Переваги і недоліки дистанційної форми навчання.

Системи управління навчанням (LMS). MOODLE. Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Moodle-КДПУ ознайомлення з прикладами дистанційних курсів.

Вебінари. Способи організації та платформи. Вебінари-КДПУ.

Зміст курсу

Теоретичний матеріал

Тема №1. Психолого-педагогічні особливості використання ІКТ у навчальному процесі школи

Навички 21 століття

Презентація "Види сучасних ІКТ в навчально виховному процесі"

Презентація "Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес"

Презентація "Використання ІКТ на уроках в сучасній школі"

Освітні проекти в Україні


Ресурси про безпеку в інтернеті


Тема №2. Метод навчальних проектів

Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету

Використання методу навчальних проектів у класах природничо-математичного профілю

Розвиток мислення учнів на уроках інформатики

Розробка ефективних проектів

Оцінювання проектів

Бібліотека Intel

Он-лайн конкурс серед студентів КДПУ

Приклади портфоліо навчальних проектів

Тема №3. Огляд технологій і ресурсів, призначених для освітян. Ресурси Веб2.0

 1. Еволюція Веб.
 2. Класифікація веб-ресурсів, що відносять до Веб 2.0.
 3. Використання ресурсів Веб 2.0.
 4. Недоліки ресурсів Веб 2.0.
 5. Ресурси Веб 3.0.


Лекція "Технології Веб 2.0 для освіти"

СЕРВІСИ WEB 2.0 (презентація)

Веб 2.0 - Вікіпедія

Web 2.0. Основні поняття і технології

Основи Вікі-розмітки тексту та організація Вікі-порталу КДПУ

Популярні освітні ресурси на платформі Wiki-Wiki

Мережеві щоденники (блоги)

Web 2.0 для мережевого проекту

Вікі-стінгазета

Навчальний курс Вивчаймо Веб 2.0

WikiWall - Сервіс для спільної роботи учнів (як стінгазета)

Інформаційні ресурси

Схема інформаційного освітнього простору КДПУ

Тема №4. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу

 1. Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу.
 2. Огляд різних платформ для створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.
 3. Інформаційний освітній простір КДПУ.
 4. Вікі-КДПУ як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету. Ознайомлення з прикладами використання Вікі-КДПУ у навчальному процесі. Ознайомлення з прикладами навчальних проектів на Вікі-КДПУ.
 5. Формування електронного середовища для вчителів, учнів та їх батьків. Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів: Google Apps for Education, Щоденник.ua, Мої знання (інформаційно-освітня мережа), Електронний журнал, Моя школа (всеукраїнська навчальна екосистема), Програма Microsoft "Партнерство в навчанні", ВікіОсвіта тощо.


Інформаційні ресурси

Distancionnoe obuchenie.png

B2172935279.png

Тема №5. E-learning. Дистанційна освіта

 1. Поняття дистанційної освіти. З історії дистанційної освіти. Системи проектування навчання.
 2. Системи управління навчанням. Особливості організації та здійснення дистанційного навчання.
 3. Система управління навчанням Moodle. Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. Можливості. Характеристики. Moodle-КДПУ ознайомлення з прикладами дистанційних курсів.
 4. Вебінари. Способи організації та платформи. Вебінари-КДПУ.

Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу" (розробник доцент О.В. Рєзіна)

Інформаційні ресурси



Завдання

Шкала оцінювання

Електронний журнал оцінок студентів з курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"


Завдання для розробки навчального проекту

Під час вивчення дисципліни студенти добирають ідею для власного навчального проекту готують такі матеріали й документи для портфоліо:

 1. Вікі-сторінка портфоліо проекту (на Вікі-КДПУ), що заснована на вікі-шаблоні Шаблон:Портфоліо проекту (МЕ, МІ, ФІ).
 2. Текстовий документ «План проекту» у Google Диск на основі «Шаблон плану проекту», у якому будуть описані усі етапи роботи учнів.
 3. Електронний журнал оцінок у вигляді електронної таблиці у Google Диск на основі «Шаблон Електронний журнал».
 4. Мультимедійна презентація (4-8 слайдів) ідей власного проекту для учнів. Можна використовувати будь-який із ресурсів: Презентації Google, Презентації українською, Slideshare, Prezi, Canva тощо.
 5. Блог власного проекту, в якому розмістити посилання на документи і матеріали для учнів. Можна використовувати Blogger або WordPress.
 6. Макет для майбутньої стінгазети або постеру засобами ресурсів WikiWall або Linoit.
 7. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань). Можна використовувати будь-який із ресурсів: Форма Google, Майстер-Тест, Study Stack, LearningApps тощо.
 8. Опитувальник або анкета для учнів та їх батьків (до 5 запитань) засобами Форма Google.
 9. Пізнавальну гру для учнів по темі проекту. Можна використовувати будь-який із ресурсів: Study Stack, LearningApps, Gamestar Mechanic тощо).

Список залікових складових елементів портфоліо навчального проекту


Теми навчальних проектів


Завдання до теми "Освітнє середовище навчального закладу"

Технології Вікі-Вікі. Служба Вікі-КДПУ

Project ІКТ в освіті wiki.jpeg

ВікіВікі (wikiwiki – походить з гавайської «швидко-швидко») – це гіпертекстове середовище, яке відносять до сервісів Веб 2.0, колекція взаємопов’язаних між собою текстових сторінок, до яких кожний зареєстрований користувач інтернету може вносити свої зміни (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку. Середовище ВікіВікі має переваги над іншими веб-ресурсами: можливість багатократно правити текст; облік змін, що були внесені до змісту сторінки, та можливість повернутися до попередньої версії; сторінка обговорень до кожної статті, де відвідувач може залишити свої коментарі.

Вікіпедія – це відкрита багатомовна онлайнова енциклопедія, що побудована на Вікі-технології. Ця технологія дозволяє кожному користувачеві Інтернету вносити свої зміни до змісту будь-якої сторінки (за виключенням певної кількості статичних веб-сторінок) або створити нову сторінку (наприклад, для поняття, яке ще не визначене). Англомовна Вікіпедія – це найбільш повна енциклопедія у світі, що охоплює усі галузі знання. Вікіпедія є дуже динамічним проектом, щодня тисячі статей змінюються мільйонами користувачів по всьому світу, забезпечуючи виключну актуальність інформаційного змісту цієї енциклопедії.

Інструменти Вікі-середовища застосовуються з різною метою: як персональний інформаційний менеджер; як засіб організації спільної роботи над колективними проектами; як колективна електронна дошка, на якій може писати ціла група; як база даних – сховище колективного досвіду. Також середовище Вікі-Вікі широко використовують у дистанційній формі навчання, для організації позакласної й позашкільної роботи зі школярами, створюють на цій платформі енциклопедії, посібники, підручники тощо.

У Кіровоградському державному педагогічному університеті теж функціонує вікі-сайт Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua), для реалізації якого була обрана платформа на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

ВікіОсвіта – мережеве об'єднання учасників навчально-виховного процесу для:

 • спільного створення зібрання сучасних, безкоштовних, вільно розповсюджуваних освітніх ресурсів;
 • опанування нових інформаційних технологій;
 • опанування нових організаційних форм навчальної діяльності.

Завдання

 1. Переглянути Вікі-КДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua). Знайти у розділі "Аудиторіум" курс Навчальний курс "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (для студентів заочної форми навчання фізико-математичного факультету).
 2. Використовуючи кнопку Кнопка Увійти Вікі-КДПУ.png авторизуйтесь у системі Вікі-КДПУ. Для цього введіть логін і пароль отримані в деканаті.
 3. Після авторизації перейдіть у вікно налаштувань, уведіть адресу діючої електронної пошти та натисніть кнопку Зберегти. До Вашої поштової скрині буде відправлено листа із запитом підтвердження електронної поштової адреси.
 4. Після реєстрації у Вікі-середовищі автоматично створюється власна сторінка користувача (власний міні-сайт). Заповніть власну сторінку за шаблоном {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}. Надалі можна буде наповнювати цю сторінку іншими посиланнями на Ваші роботи.
 5. Вставте внутрішнє посилання на власну сторінку користувача на сторінку Сторінка координування курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті". Приклад посилання [[Користувач:1068903| Бодня Людмила Володимирівна]]. Зверніть увагу, що назва власної сторінки користувача складається з службового слова Користувач: та Імені користувача (логіна) у системі Вікі-КДПУ.
 6. На власній сторінці користувача у розділі Про себе створити внутрішнє посилання на сторінку своєї групи, а у розділі Навчальні курси та Проекти в яких беру участь – на сторінку нашого курсу [[Інформаційно-комунікаційні технології в освіті]].
 7. На власній сторінці користувача у розділі Мої роботи створити внутрішнє посилання на нову статтю. У назві статті вказати прізвище та ім'я виконавця. Наприклад, Портфоліо проекту до курсу "ІКТ в освіті", Іванова Іванна. Заповнити сторінку портфоліо проекту за шаблоном Шаблон:Портфоліо проекту (МЕ, МІ, ФІ) .
 8. Переглянути Приклади портфоліо навчальних проектів та дібрати тему для власного.

Увага! Усі довідкові матеріали про Вікі-розмітку тексту розміщені у розділі Довідка Вікі-КДПУ.

З метою спрощення оформлення власної сторінки у середовищі Вікі-порталу КДПУ розроблено Шаблон:Персональна сторінка. Для того, щоб скористатися шаблоном:

 1. В режимі правки в текст вписуєте {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}.
 2. Натискаєте кнопку Зберегти сторінку.
 3. Клацаєте на вкладці Редагувати.
 4. Вносите правки в існуючі розділи.
 5. Натискаєте кнопку Зберегти сторінку.

Завдання до теми "Хмарні технології в освіті"

Зберігання та публікація навчальних матеріалів в інтернеті. Сервіси Google

Теоретичний матеріал

Сервіс Диск Google дає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Документи можна форматувати і редагувати в режимі он-лайн, редагувати документи разом з іншими людьми, публікувати документі в Інтернеті для всіх користувачів у вигляді веб-сторінок або поміщати документи у свій блог.

Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати "під рукою", можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера і легко і швидко відправляти електронною поштою. Але головне - це можливість спільної роботи з документами. Ці переваги дозволять по-новому організувати роботу у мережевому проекті.

Інформаційні ресурси


Завдання

Woman-1446557 960 720.jpg
 1. Зареєструватися у Google.
 2. Переглянути веб-ресурс Диск Google. Можна завантажити зі сторінок Google.
 3. Створити текстовий документ План роботи учнів у проекті за шаблоном (Шаблон плану проекту). Посилання на документ розмістити у портфоліо проекту. Наприклад, План проекту "25 кадр. Міф або реальність?"
 4. Для представлення проекту перед учнями підготуйте у Google Диск мультимедійну презентацію (4-8 слайдів) і посилання розмістіть у портфоліо проекту. Наприклад, Презентация сетевого проекта "25-й кадр. Миф или реальность".
 5. На основі шаблону Шаблон Електронний журнал створити власний документ "Електронний журнал проекту" у Google Диск.
 6. Під час заняття створити колективну презентацію про переваги методу проектів.



Увага! Для збереження та публікації матеріалів проекту бажано використовувати інші сервіси:

Сервіс Опис сервісу
Презентації Українською (http://svitppt.com.ua) Соціальний сервіс, що дозволяє створювати та завантажувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання.
Slideshare (http://www.slideshare.net) Соціальний сервіс, що дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання. Даний сервіс надає користувачеві можливість демонстрації своїх презентацій в онлайн-режимі. Додавання презентації здійснюється шляхом завантаження файлу з вашого комп'ютера (підтримуються формати PowerPoint, OpenOffice, Keynote або PDF). Подальшого редагування не передбачається. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. Інструкція по роботі з сервісом http://www.slideshare.net/Elena-gimn9/prezi-9700113
Prezi (http://prezi.com) Веб-сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні презентації із нелінійною структурою. Інструкції для користувача можна знайти на сайті http://oPrezi.ru
Calameo (http://ru.calameo.com) Соціальний сервіс, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, розповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні та інше.
YouTube (http://www.youtube.com) Соціальний сервіс, призначений для збереження, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів.

На сервісі використовують мітки-категорії. У відповідності до присвоєних міток окремі відеозаписи можуть об‘єднуватися в тематичні „телевізійні канали”. Підтримуються відео-файли, створені за допомогою цифрової камери, відеокамери та мобільних телефонів у форматах .WMV, .AVI, .MOV, и .MPG .

КаляМаля (http://kalyamalya.ru) Сервіс для публікації дитячих малюнків.
БобрДобр (http://bobrdobr.ru) Сервіс для роботи з обраними закладками в Інтернеті. Він дає можливість користувачам зберігати й систематизувати посилання на сайти, ділитися й обмінюватися ними із друзями й знайомими, створювати співтовариства за темами й інтересами, збирати в рамках цих співтовариств посилання, разом з іншими учасниками. Зберігання закладок на BobrDobr.ru дає можливість зручного доступу до них з будь-якого комп'ютера з будь-якої частини світу.

Завдання до теми "Засоби комунікації та співпраці"

Блоги. Вебінари. Стінгазета онлайн. Соціальні мережі

Блоги

Блог - (англ. blog, від web log, "мережний журнал або щоденник подій") — це веб-сайт, основний вміст якого записи, що регулярно добавляються. Блог є специфічною формою організації спільноти користувачів навколо певного автора чи авторів блога.

Блоги розрізняють:

 • за тематикою: персональні (особисті) та тематичні блоги.
 • за типом змісту: фотоблог, підкастинг (podcasting, скорочення від iPod и broadcasting) - розміщується аудіо та відео матеріали, також RSS канал для плеєрів, відеолог (vlog, «video blog») - розміщуються відеофайли.
 • моблог «мобильный блог» - оновлення інформації здійснюється віддалено з мобільного трелефону або КПК.

Учасники можуть виконувати наступні дії:

 • писати власні повідомлення (пости);
 • читати повідомлення опубліковані іншими авторами;
 • коментувати повідомлення інших авторів; відповідати на коментарі;
 • зв'язувати повідомлення та коментарі за допомогою гіперпосилань тощо.

Інформаційні ресурси

Освітні блоги на Blogger


Стінгазети або Whiteboard


Серед величезного різноманіття сервісів Веб 2.0 окреме місце займають сервіси, створені за технологією Whiteboard.

У сервісах типу Whiteboard можна в on-line режимі друкувати і редагувати текст, коментувати, малювати, вбудовувати відео. На уроці до звичайної дошки можна запросити кількох учнів, і в сервісах Whiteboard з одним і тим же документом можна працювати спільно. Як вихідний документ сервіс найчастіше використовує білий екран (біла дошка), який наповнюється матеріалом у ході роботи. Всі ці сервіси часто називають інтерактивними on-line дошками.

Інформаційні ресурси


Вебінари


Google Hangouts (Google Hangouts on Air) - Завдяки функції Hangouts можна обмінюватися повідомленнями та спілкуватись у відеочаті з однією людиною або з цілою групою.

Інформаційні ресурси


Завдання

Блоги
 1. Переглянути веб-ресурс для ведення щоденника Blogger (http://www.blogger.com). За бажанням, можна підібрати інший сервіс для ведення блогів, наприклад, WordPress тощо,
 2. Прочитати блог викладача (http://infsusp.blogspot.com). Написати до даного посту розгорнутий коментар (5-10 речень) і обов'язково підписатися (щоб викладач міг перевірити).
 3. Створити блог для власного навчального проекту, у якому розмістити: стислий опис проекту, посилання на презентацію проекту та інші дидактичні й методичні матеріали. У блозі повинно бути не менше 3-х дописів із посиланнями та ілюстраціями (бажано відеоматеріалами).
Веб-конференції та вебінари
 1. Переглянути записи вебінарів на сайті Вебінари КДПУ:
 2. На сайті Вебінари КДПУ зайти в "Особистий кабінет".
 3. У меню вибрати пункт "Вебінари" і зайти на вебінар Вебінар "ІКТ в освіті".
 4. Прийняти участь у проведенні вебінару на занятті.
Стінгазети або Whiteboard
 1. Оберіть сервіс для спільної роботи (WikiWall, Linoit).
 2. Підготуйте шаблон стінгазети або постеру або іншого документу.
 3. Розмістіть посилання у портфоліо проекту.
 4. Під час заняття створити колективну стінгазету про переваги використання ІКТ у навчальному процесі.
Social-media-1679307 960 720.jpg


Соціальні мережі для українських шкіл та вчителів


Увага! Для наповнення портфоліо проекту інструментами для спільної роботи та спілкування можна використовувати такі сервіси:

Сервіс Опис сервісу
Intel® Learning Studio (http://blog.iteach.com.ua/) Онлайн-платформа Intel® Learning Studio включає цілий ряд безкоштовних курсів професійної підготовки на базі ігор. Курси, які отримали назву «подорожі», дозволяють вчителям розвинути інтерес школярів до занять за допомогою ігрових методик.
WordPress (http://WordPress.com) Платформа для створення прекрасних веб-сайтів для бізнес-користувачів, професіоналів і блогерів.
Glogster (http://www.glogster.com) Glogster - дозволяє користувачам легко і швидко створювати безкоштовні інтерактивні постери плакати. Такі постери називаються Глоги (glogs). У них можна розміщувати текстові блоки, малюнки та фотографії вибираючи їх розміри і розміщення, закачувати музику і відео, вставляти посилання на зовнішні ресурси тощо.
Dabbleboard (http://dabbleboard.com/) Інтерактивна дошка онлайн. DabbleBoard.com Инструкции для новичка
Eliademy (https://eliademy.com/ru/) Зручна хмарна платформа для навчання вашої команди, клієнтів і партнерів. Недолік системи - платна.
Realtime Board (https://realtimeboard.com/ru/) Онлайн-дошка в вашому браузері. Для освітян безкоштовна.



Завдання до теми "Сервіси для створення і збереження дидактичних матеріалів"

Тести. Опитувальники. Ігри

Мережа інтернет пропонує педагогам нові інструменти для підтримки навчального процесу. Це сайти для створення і збереження дидактичних матеріалів, тестів, опитування тощо.

Інформаційні ресурси


Ігри



Завдання

Сервіс для створення дидактичних матеріалів та ігор LearningApps

Оберіть онлайновий сервіс та створіть навчальну гру для учнів (квест, пазли, головоломка, кросворд тощо). Опис сервісів для створення дидактичних матеріалів та ігор

 1. Переглянути веб-ресурс LearningApps. Зареєструватися у даному ресурсі.
 2. Дібрати матеріал для власних дидактичних карток , наприклад (http://www.studystack.com/flashcards-1236435).
 3. Завантажити картки у ресурс. Посилання на матеріали розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.


Google Диск Форми
 1. Переглянути приклади анкет та питальників: Опитування "Подорожі", Опитувальник, Анкета про парфуми та Опитування "Невербальне спілкування".
 2. Дібрати матеріал для власної анкети з проблем пов'язаних із власним проектом (до 5 запитань).
 3. Створити опитувальник у Google Диск Форми. Посилання розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.
 4. Дібрати матеріал для власних тестових завдань з однієї теми (до 10 тестових запитань), наприклад Тест: Інформація і ПК.
 5. Створити тест у ресурсі Google Диск Форми. Посилання на тест розмістити на власній сторінці користувача у Вікі-КДПУ.



Завдання до теми "Дистанційна освіта. LMS MOODLE"

Moodle-КДПУ

MoodleКДПУ.png

Завдання

 1. Перейти на сайт Moodle КДПУ. Авторизуйтесь з допомогою логіна і пароля.
 2. Уведіть діючу електронну пошту у відповідне поле профілю, отримайте підтвердження та активуйте його.
 3. Перейдіть у розділ "Мої курси" в курс "Ознайомлення з можливостями Moodle".
 4. Виконайте усі завдання цього курсу.



[Тест: ІКТ в освіті]


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 стр.
 2. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 4. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 5. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 6. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 7. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 1: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2003. – 61 с.
 8. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 2: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с.
 9. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 10. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 11. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 12. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 13. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 14. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004. – 415 с.

Допоміжна

 1. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 2. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 4. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 5. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 6. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 7. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Система управління навчанням Moodle-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 3. Хмарне сховище Хмарка-КДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 4. Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org
 5. Українська термінологія Moodle // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=8185
 6. Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://iteach.com.ua/
 7. Бібліотека з оцінюван­ня та інструментів та методів формування навичок та компетент­ностей (Демо-доступ)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://educate.intel.com/ASSESSING-DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
 8. Сервіси для збереження закладок [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://bobrdobr.ru/ БобрДобр, https://www.google.com.ua/bookmarks Закладки Google
 9. Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://wiki.irkutsk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Web_2.0
 10. Лекція Теда Робінсона про творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ted.com/talks/lang/ru/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

---