"Біохімія спорту",ФФВ,2 курс

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Головна
 

Назва курсу

"Біохімія спорту"
Молекула білкаjpg.jpeg

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

Мета та завдання навчального курсу

Лабораторна.jpeg

Мета У професійній підготовці фахівців з фізичної культури предмет “Біохімія” повинен зайняти чільне місце, що дозволить значно розширити і поглибити їх загальнобіологічний і методичний рівень, озброїти знаннями закономірностей явищ і процесів життєдіяльності організму людини на різних рівнях організації живої матерії. Знання з біохімії допоможуть студентам усвідомити і зрозуміти сутність біохімічних перетворень органічних речовин і енергії в організмі людини, їх пристосування до тих умов навколишнього середовища, які склалися. Біохімія як навчальна і наукова дисципліна має бути основою для опанування студентами дисциплін медико-біологічного циклу і забезпечити їх природничонаукову, загальнобіологічну і методичну підготовку

Завдання

Курс предмету біохімії вирішує наступні завдання:

  1. Формування у студентів матеріалістичного світогляду про закономірності розвитку людини, природи і суспільства;
  2. Поглиблення та розширення загальнотеоретичних, біологічної і методичної підготовки студентів;
  3. Забезпечення знань про вміст, склад, структуру і функції речовин, які входять до складу організму людини, сутність біохімічних перетворень цих речовин і енергії в живому організмі, їх пристосування до тих умов навколишнього середовища, які склалися;
  4. Вироблення навичок і вмінь свідомого використання отриманих знань з біохімії в практичній діяльності;
  5. Підготовка студентів до вивчення дисциплін медико-біологічного циклу.


Навчальна робота проводиться у формі лекцій, лабораторних занять та семінарів. На лекціях вивчаються загальнотеоретичні основи курсу біохімії у відповідності з програмним матеріалом, з урахуванням сучасних досягнень в області біохімічних та суміжних наук. Мета лабораторних робіт полягає в засвоєнні фактичного матеріалу, необхідного для самостійної роботи з різними групами людей, вивченні методів біохімічного аналізу при виконанні фізичних вправ і формування навичок науково-дослідної роботи. Самостійна робота студентів проводиться на лабораторних заняттях при активній допомозі викладача і поза академічними заняттями.Робоча програма курсу